Tryggere hverdag bidrar til at våre innbyggere kan bo lengre hjemme og oppleve trygghet, mestring og økt frihet, samtidig som kommunen blir i stand til å jobbe smartere og mer effektivt

Satsingen på tryggere hverdag for hjemmeboende omfatter både trygghetsalarm og fall-, bevegelse- og røykvarsling, i tillegg til elektronisk lås og lokaliseringsteknologi (GPS). Varslingene går til ett responssenter, som vurderer hendelsen. Helse- og omsorgspersonell reiser ut og hjelper bruker når det er behov for det. I løpet av høsten 2017 vil leverandøren tilby mulighet for at også pårørende får varsel når noe skjer (forutsetter samtykke fra bruker).

Trygghetstjenesten 

Trygghetsalarm

Fra 1. mars 2018 overtar Aleris Omsorg AS utrykningstjenesten i trygghetsalarmtjenesten til Bærum kommune. Det betyr i praksis at når du utløser alarmen, og det blir vurdert et behov for utrykning, vil det være helsepersonell fra Aleris Omsorg som reiser ut og hjelper deg. Utrykningspersonalet benytter andre biler og arbeidstøy enn dagens leverandør, men utover dette er det ingen endring i tjenesten. Hovedleverandør av tjenesten er fortsatt Telenor Norge AS. 

  • Ved evt. problem med trygghetsalarmen kan du når som helst ringe Support Telenor på telefon 67 11 00 66.
  • Er det ellers noe du lurer på vedrørende trygghetsalarm, ring Bærum kommune ved Margrethe Løvlid mandag - fredag fra kl. 09.00 - 15.00:  906 38 816.

Aleris Omsorg har lang erfaring fra trygghetsalarmtjenesten i Oslo. Tjenesten er bemannet av helsepersonell hele døgnet, og medarbeiderne har lang erfaring for å gi kundene trygghet og hjelp av høy kvalitet.