Bærum kommune tilbyr trygghetstjenester for hjemmeboende. Dagens trygghetsalarm er en moderne, digital trygghetsalarm. Trygghetstjenestene er utvidet og samlet i en Trygghetspakke.

Kommunen har inngått avtale med Telenor Norge  (tidligere Telenor Objects AS) om leveranse av trygghetstjenester til hjemmeboende.

  • Trygghetsalarm med mulighet for å koble opp ulike sensorer, som for eksempel dør- og vindussensorer.
  • Brann-/røykvarsling. For å øke tryggheten i hjemmet tilbyr vi mottaker av trygghetsalarmtjeneste også brann-/røykvarsling. Sensoren(e) blir knyttet til det samme alarmmottaket som trygghetsalarmen. Det er alarmmottaket som kontakter brannvesenet.
  • Tryggi-app for pårørende. Se informasjon på www.telenor.no.bedrift/tryggi 

Du kan lese mer om Tryggi her: 

Ofte stilte spørsmål for deg som har en trygghetsalarmtjeneste i dag.

Målgruppe

Trygghetstjenester kan innvilges til eldre, funksjonshemmede eller andre brukergrupper, som på grunn av sykdom har risiko for å falle eller av ulike grunner har behov for å tilkalle hjelp.

Elektronisk lås (e-lås)

Kommunen erstatter bruk av fysiske nøkler. Alle som mottar en trygghetstjeneste vil også få montert en elektronisk lås (e-lås) sammen med trygghetsalarmen. E-låsen er ikke synlig fra utsiden, og du fortsetter å bruke din egen nøkkel som i dag. E-låsen åpnes med et signal («digital nøkkel») som blir sendt fra en autorisert mobiltelefon. Mobiltelefonen brukes kun av autorisert helsepersonell.

Her finner du en informasjonsvideo om digital trygghetsalarm og sensorer.

Trygghetstjenestene innvilges etter en individuell vurdering og må søkes via Tildelingskontoret.

Trygghetsalarm

Fra 1. mars 2018 overtar Aleris Omsorg AS utrykningstjenesten i trygghetsalarmtjenesten til Bærum kommune. Det betyr i praksis at når du utløser alarmen, og det blir vurdert et behov for utrykning, vil det være helsepersonell fra Aleris Omsorg som reiser ut og hjelper deg. Utrykningspersonalet benytter andre biler og arbeidstøy enn dagens leverandør, men utover dette er det ingen endring i tjenesten. Hovedleverandør av tjenesten er fortsatt Telenor Norge AS. 

Aleris Omsorg har lang erfaring fra trygghetsalarmtjenesten i Oslo. Tjenesten er bemannet av helsepersonell hele døgnet, og medarbeiderne har lang erfaring for å gi kundene trygghet og hjelp av høy kvalitet.