Vaksine mot korona

Norge vil få tilgang på flere ulike typer vaksine, men det er fortsatt usikkerhet knyttet til hvor raskt vi får vaksinene og kan tilby dem til anbefalte grupper. 

Bærum kommune fikk den første leveransen av koronavaksine i uke 1, 355 doser. Deretter vil kommunen motta ukentlige leveranser av vaksine.

Kommunen setter vaksiner i henhold til FHI sine prioriteringer og starter vaksineringen på sykehjemmene.

Informasjon om arbeidet vil bli løpende oppdatert på www.baerum.kommune.no/koronavaksine

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Bærum kommune vil følge prioriteringene fra nasjonale myndigheter. Les mer på Folkehelseinstituttets nettside.

Kommunen eller fastlegen din vil kontakte deg dersom du er prioritert for tilbud om vaksinasjon. Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste.

Koronavaksinen er gratis.

Beboere i sykehjem og omsorgsboliger vil få vaksinen på institusjonen, men de andre som er i risikogruppen vil få tilbud om å ta vaksinen gjennom fastlegen.

Når vaksinen blir tilgjengelig for resten av innbyggerne i kommunen vil vi opprette et eller flere vaksinasjonssentre i Bærum. Dette vil det bli grundig informert om gjennom lokale og sosiale medier, våre egne nettsider og på annen egnet måte i tiden som kommer.

Alle som bor og oppholder seg i kommunen vil få tilbud om vaksine. Alle som får time til vaksinering, vil få beskjed hvor de skal møte opp.

Mer informasjon om vaksine mot korona på Folkehelseinstituttets nettside.

Folkehelsekontoret

Åpningstider

Folkehelsekontoret er åpent mandag til fredag 08.00-15.30, men vi har kun åpen telefon og betjent resepsjon mandager og tirsdager 08.30-15.00,

Telefonen er også stengt 11.30-12.30 pga lunsjavvikling.

Besøksadresse:

Rådmann Halmrasts vei 2
SANDVIKA