Besøk på sykehjem 

Sykehjemmene er åpne for besøk, men du kan ikke komme hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon eller feber.

Retten til erstatning for covid-19 smitte ved kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner

Informasjon fra Norsk pasientskadeerstatning.