Du kan hente selvtester på Folkehelsekontoret i Sandvika.

Er du i risikogruppe og har høy risiko for å utvikle alvorlig Covid-19 og får symptomer på korona, bør du ta en selvtest. Øvrige er ikke anbefalt testing. Hvis selvtesten er positiv, ta kontakt med lege. Legen vil gjøre en helhetsvurdering for å avgjøre om det er aktuelt å behandle deg med legemiddelet Paxlovid. Hvis selvtesten er negativ og symptomene vedvarer, er det anbefalt at du tar en ny selvtest hver dag fram til dag fire.

Les mer på helsenorge.no om testing og behandling med Paxlovid

Folkehelsekontoret, Arnold Haukelands plass 10, 1338 Sandvika

Åpningstider for utlevering av selvtest

  • Mandag til torsdag: kl. 8.30–15.00

Hvordan ta testen?

Se brukerveiledning for selvtest her.

Ved behov for legehjelp må du kontakte din fastlege. 

Har du testet positivt?

  • Hvis du har nyoppstått luftveisinfeksjon og føler deg syk, bør du holde deg hjemme.
  • Barn trenger ikke å teste seg. De anbefales å holde seg hjemme dersom de er syke. De kan gå på skole og barnehage når de har vært feberfrie i 24 timer.
  • Du trenger ikke å registrere positiv selvtest på kommunens nettsider.