Pårørendeskole i aldring og demens hos personer med utviklingshemming

Bærum kommune startet i samarbeid med  Aldring og Helse Nasjonal kompetansetjeneste Pårørendeskole for pårørende til personer med utviklingshemming, 07.09. 17. 

Nytt kurs starter til høsten 2020, ved å trykke på linken ser du høstens program når det blir lagt ut. 

Her kan du lese litt om pårørendeskolen:

  • Pårørendeskolen er et tilbud til foreldre, søsken og andre som har en nær relasjon til en person med utviklingshemning.
  • På hver samling vil det være forelesninger hvor dere får informasjon, kunnskap, mulighet til å stille spørsmål samt utveksle erfaringer.
  • Det er ønskelig at den som melder seg på kan delta på alle fem samlingene.
  • Vi ønsker å nevne spesielt, at forskning viser at personer med Downs syndrom kan få helseutfordringer tidlig i voksenlivet. Allerede i 30- 40 års alder erfarer noen endringer som kan tyde på aldring.
  • Fint om du i påmeldingen oppgir hvilken relasjon du har til personen med utviklingshemning.
  •  Påmelding til stina.wilson@baerum.kommune.no eller sms 991 58 491

For mer informasjon ta kontakt med Stina Wilson