Pårørendeskole i aldring og demens hos personer med utviklingshemming

Bærum kommune startet i samarbeid med  Aldring og Helse Nasjonal kompetansetjeneste Pårørendeskole for pårørende til personer med utviklingshemming 07.09. 17. 

Nytt kurs starter til høsten 2018. Til høyre kommer høstens program etterhvert.

For mer informasjon ta kontakt med Britta Iversen eller Stina Wilson

Kontaktpersoner for Pårørendeskolen

Program for Pårørendeskolen høsten 2018 kommer her.