Pårørendeskole i aldring og demens hos personer med utviklingshemming

Bærum kommune startet i samarbeid med  Aldring og Helse Nasjonal kompetansetjeneste Pårørendeskole for pårørende til personer med utviklingshemming, 07.09. 17. 

Her kan du lese litt om pårørendeskolen:

  • Pårørendeskolen er et tilbud til foreldre, søsken og andre som har en nær relasjon til en person med utviklingshemning.
  • På hver samling vil det være forelesninger hvor dere får informasjon, kunnskap, mulighet til å stille spørsmål samt utveksle erfaringer.
  • Det er ønskelig at den som melder seg på kan delta på alle fem samlingene.
  • Vi ønsker å nevne spesielt, at forskning viser at personer med Downs syndrom kan få helseutfordringer tidlig i voksenlivet. Allerede i 30- 40 års alder erfarer noen endringer som kan tyde på aldring.
  • Fint om du i påmeldingen oppgir hvilken relasjon du har til personen med utviklingshemning.
  • For påmelding eller mer informasjon: ring demenstelefonen 488 65 091 eller send mail til demensinfo@baerum.kommune.no

Kontaktpersoner for Pårørendeskolen

Pga Korona-situasjonen er pårørendeskolen høsten 2020 avlyst