Informasjon fra boligkoordinator

Stillingen boligkoordinator ble opprettet i 2015.

Formålet med stillingen er å ha større forutsigbarhet i planlegging av omsorgsboliger til utviklingshemmede i et langsiktig perspektiv. Det er viktig for de som skal flytte hjemmefra, foreldre og kommunens tjenester.

Foreldre til unge mennesker med utviklingshemming i alderen 14 år blir invitert til dialogmøte med boligkoordinator for å ha samtale om fremtidige behov for omsorgsbolig. Dialogen danner grunnlaget for videre planlegging av differensierte boligprosjekter.

Kontaktperson

Boligkoordinator Bente Moe Eriksen

E-post: bente.eriksen@baerum.kommune.no

Mobil: 906 66 927

Bærum kommune planlegger kontinuerlig nye boligprosjekter til mennesker med utviklingshemming. Det er kun de som har fått vedtak på omsorgsbolig som vil være aktuelle kandidater til boligprosjektene.

Foreldre og fremtidige beboere inviteres inn i prosessen ca. ett år før ferdigstillelse av boligprosjektet.

Boligene vil bestå av fullverdige leiligheter i tillegg til fellesrom og personalfasiliteter.

Status per januar 2019

  • Saubakken 19, Rykkinn: 10 leiligheter er ferdigstilt. Innflytting fra 1. januar 2019.
  • Brynsveien 153, Rykkinn: 12 leiligheter ferdigstilles høsten 2019.
  • Gabbroveien 1, Kolsås: 12 leiligheter når Kolsås sykehjem rehabiliteres. Planlagt ferdigstillelse 3. kvartal 2019.
  • Tokes vei 2, Emma Hjorth: Planlegging er i gang. Eksisterende bolig skal rives, og det skal bygges ny bolig for 8 leiligheter. Planlagt ferdigstillelse 2. kvartal 2020.
  • Elgefaret, Hosle: Eksisterende bolig skal rives, og det skal bygges ny bolig med 12 leiligheter. Planlagt ferdigstillelse 4. kvartal 2020.
  • Busoppveien, Rykkinn: 8 leiligheter. Planlagt ferdigstillelse 2021.
  • Meglergården, Bekkestua: 12 leiligheter. Ferdigstillelse ca. 2021.
  • Elias Smiths plass, Sandvika: 15 leiligheter. Ferdigstillelse ca. 2020/2021.
  • Vallerveien 146: Mulig det blir regulert for omsorgsboliger på denne tomten. Politisk behandling i løpet av 2019.

Formannskapet vedtok 18. desember 2018 at mennesker med utviklingshemming skal ha mulighet til å velge om de vil eie eller leie sin bolig. Valgfriheten gjelder for nye bygg.

Saken i sin helhet kan du lese her.

Bærum kommune v/ Boligbistand forvalter statlige midler som startlån, bostøtte ved kjøp av bolig.

Kontaktperson er Anne Birkeland:

E-post: anne.birkeland@baerum.kommune.no

Mobil: 909 52 315

Det kan søkes omsorgsbolig fra fylte 18 år. Søknaden sendes til Tildelingskontoret, som behandler søknaden og gir vedtak på omsorgsbolig.

Søknad sendes til:

Bærum kommune, Tildelingskontoret, Postboks 700, 1304 Sandvika.

Søknadsskjema finner du her.