Emma MeDLiv

Velkommen til Emma MeDLiv!

-En leilighet hvor mestring, sosial deltakelse og livskvalitet står i sentrum. 

Hos oss kan du oppleve et reelt bomiljø innredet med ulike hjelpemidler. Her får du inspirasjon til hvordan hverdagen kan gjøres enklere og tryggere for personer med nedsatt funksjonsevne.  

 En leilighet for mestring

Visningsleiligheten Emma MeDLiv ligger i flotte omgivelser på Emma Hjorth. Leiligheten ligger i en boligblokk med leiligheter for personer med nedsatt funksjonsevne, og fungerer som et ressurssenter for frihets- og velferdsteknologi. Her står mestring, sosial deltakelse og livskvalitet i sentrum.

Målet med leiligheten er å inspirere personer med nedsatt funksjonsevne, pårørende og fagpersoner til å prøve ut frihets- og velferdsteknologi som kan gjøre hverdagen tryggere og enklere.

 Et reelt bomiljø med personlig veiledning

Emma MeDLiv er innredet for å vise et reelt bomiljø tilpasset personer med nedsatt funksjonsevne, og har et mangfold av hjelpemidler som bidrar til økt grad av mestring i hverdagen.

Hos Emma MeDLiv kan all frihets og velferdsteknologi prøves av besøkende.

Du kan også få veiledning av en fagperson når det gjelder utprøving, implementering og anskaffelse av produktene. 

Målrettet miljøterapi

I leiligheten henger det blå og grønne skilt med QR-koder. Ved å scanne disse får du en faglig og pedagogisk forklaring på hvordan brukeren selv kan mestre ulike dagligdagse gjøremål. Skiltene er plassert der hvor de ulike aktivitetene gjennomføres. Fargene på skiltene signaliserer nivå på hjelpen brukerne trenger. Den blå viser video av ansatte som tilrettelegger for gjennomføring av dagligdagse aktiviteter slik at brukeren kan mestre aktiviteten eller deler av aktiviteten selvstendig. De grønne fokuserer mer på hvordan den enkelte kan veilede seg selv ved bruk av hjelpemidler.

 Kontakt oss gjerne for å avtale tidspunkt for et besøk hos

Emma MeDLiv. Grunnet leilighetens størrelse er det ønskelig at det ikke er flere enn 8 personer på besøk samtidig.

 Kontaktinformasjon

Avdelingsleder Sarhad Solaimani mobil 948 32 913

E-post: emmamedliv@baerum.kommune.no

Adresse: Høyrabben 8, 1336 Sandvika

Åpningstider: Mandag- fredag 09.00- 16.30