Dagaktivitetstilbud

Bærum kommunale dagaktivitetstilbud er for mennesker med utviklingshemming/ funksjonshemming og består av 5 avdelinger. Tjenesteleder er Eivind Strøm, telefon 992 29 242.

Avdeling Adresse Telefon

Avdeling Hegnatun
Avdelingsleder er Grethe Moe, telefon 900 14 913 

Årsplan Hegnatun 2020 (pdf)

Jens Holes vei 3, Sandvika

 

 

67 15 02 80

452 64 455

452 59 088

454 93 430

948 31 223

Avdeling Fagnatun
Avdelingsleder er Hilde Waade, telefon 971 98 447

Årsplan 2020 (pdf)

Her gis også Etter Skole- og Arbeidstilbud (ESA)

Jens Holes vei 7, Sandvika.

67 13 86 73

948 78 731

Avdeling Kastet
Avdelingsleder er Hilde Waade, telefon 971 98 447

Årsplan 2020 (pdf)

Tokerudkollen 39, Sandvika. 67 15 04 57

Avdeling Myrvangveien
Avdelingsleder er Grethe Moe, telefon 900 14 913 

Årsplan 2020 (pdf)

Myrvangveien 4, Haslum. 67 58 11 95

Avdeling Skaret
Konst.Avd.leder er Aurora Halle telefon 408 85 644

Her gis også Etter Skole- og Arbeidstilbud (ESA)

Tokerudkollen 37, Sandvika. 

 67 13 76 02 

REGA (Regionalt Aktivitetssenter) har aktivitet og opplevelsestilbud til alle grupper av befolkningen, og noen av husene blir brukt som behandlingstilbud for spesielle grupper.