Dagaktivitetstilbud

Bærum kommunale dagaktivitetstilbud er for mennesker med utviklingshemming/ funksjonshemming og består av 5 avdelinger. Tjenesteleder er Eivind Strøm, telefon 992 29 242.

Avdeling Adresse Telefon

Avdeling Hegnatun
Avdelingsleder er Grethe Moe, telefon 900 14 913 

Årsplan Hegnatun 2019 (pdf)

Jens Holes vei 3, Sandvika

 

 

67 15 02 80

452 64 455

452 59 088

454 93 430

948 31 223

Avdeling Fagnatun
Avdelingsleder er Hilde Waade, telefon 971 98 447

Årsplan 2020 (pdf)

Her gis også Etter Skole- og Arbeidstilbud (ESA)

Jens Holes vei 7, Sandvika.

67 13 86 73

948 78 731

Avdeling Kastet
Avdelingsleder er Hilde Waade, telefon 971 98 447

Årsplan 2020 (pdf)

Tokerudkollen 39, Sandvika. 67 15 04 57

Avdeling Myrvangveien
Avdelingsleder er Grethe Moe, telefon 900 14 913 

Årsplan 2019 (pdf)

Myrvangveien 4, Haslum. 67 58 11 95

Avdeling Skaret
Avdelingsleder er Stian Brattbakk telefon 938 77 531

Her gis også Etter Skole- og Arbeidstilbud (ESA)

Tokerudkollen 37, Sandvika. 

 67 13 76 02 /

938 77 531

REGA (Regionalt Aktivitetssenter) har aktivitet og opplevelsestilbud til alle grupper av befolkningen, og noen av husene blir brukt som behandlingstilbud for spesielle grupper.