Brukerrådsarbeid

Praktisk informasjon

Lars Ole Bolneset, tlf. 901 00 390 er kontaktperson for brukerrådsarbeid og kan kontaktes ved behov. Han har en 20% stilling.

Mandatet beskriver målsettingen med brukerrådet, sammensetning av hvem som skal sitte i rådet, hvilke saker og oppgaver rådet skal jobbe med, møtehyppighet i løpet av året og til slutt varighet for dette mandatet. 

Kort beskrivelse av hva rådets oppgaver er og hvordan man kommer i kontakt.

Beskrivelse av sentralt brukerråd

Her vil du finne kontaktpersoner og annen informasjon om det enkelte brukerråd på tjenestestedet.

Brukerråd TjenestestedMedlemmerTelefon
Gjettum / Levrestien / Bærums Verk

Hege Rysstad, tjenesteleder

Brukere:
Gunnar, Rita og Kristoffer

Vara:
Erik og Pål

Ansatte:
Kontaktperson er May Kristin Brønstad
Mette og Marianne

918 54 445
Emma Hjorth boliger

Torill Killi, tjenesteleder

Brukere:
Gro, Helge, Rune og Cora

Ansatte:
Kontaktperson er Aleksander Liendo
Vara Orieta Martinez

 918 08 402
Rud / Vøyenenga boliger

Heidi Hesselberg, tjenesteleder

Brukere:
Geir, Jacob, Anne, John Erik og Martin

Ansatte:
Kontaktperson er Laila K Bjerke Vara

971 51 742 
Rykkinn / Lommedalen boliger    
Sandvika / Stabekk / Åsterud boliger    
Rykkinn boliger    
Bjerkelunden boliger    
Bjarne Skous vei boliger    

SAR – Samarbeidsrådet for brukerråd i Bærum kommune

Alle brukerrådene for mennesker med utviklingshemming i kommunen,
møtes jevnlig i løpet av året (se årshjul under tekst) til SAR-møte.

Saksliste til neste SAR-møte finner du på RBGs sider fra 4 uker før møtet.

Referat fra SAR-møte finner du på RGBs sider fra 2 uker etter møtet.

Vil du vite mer om hvilke saker vi jobber med
eller har jobbet med, så finner du informasjon på RGBs sider

Årshjul for SAR 2018
Oversikt over møtene i SAR.

Andre brukerråd for utviklingshemmede i kommunen