Trygghetsavdelingen for eldre

Trygghetsavdelingen:  telefon 67 50 82 20/ 904 03 394

Trygghetsavdelingen er et omsorgstilbud til eldre som bor hjemme og som uventet kommer i en vanskelig situasjon og ikke mestrer sin hverdag. 

Du ringer selv Trygghetsavdelingen for å legge deg inn. Telefonen er betjent hele døgnet.

Avdelingen har inntil 12 trygghetsplasser. Oppholdet for trygghetsplassene kan vare i inntil 14 dager. Trygghetsavdelingen ligger på Henie Onstad,  Høvik

Relevant informasjon

  • Tildelingskontoret
  • Søknadsskjema pleie- og omsorgstjenester
  • Egenbetaling