Trygghetstjenester/Tryggere hverdag

Trygghetstjenester inneholder trygghetsalarm, brann-/røykvarsler, e-lås og trygghetsskapende bevegelsessensorer.

Bor du alene og har behov for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner, kan du søke om trygghetstjenester via Tildelingskontoret.

Trygghetsalarm

Fra 1. mars 2018 overtar Aleris Omsorg AS utrykningstjenesten i trygghetsalarmtjenesten til Bærum kommune. Det betyr i praksis at når du utløser alarmen, og det blir vurdert et behov for utrykning, vil det være helsepersonell fra Aleris Omsorg som reiser ut og hjelper deg. Utrykningspersonalet benytter andre biler og arbeidstøy enn dagens leverandør, men utover dette er det ingen endring i tjenesten. Hovedleverandør av tjenesten er fortsatt Telenor Norge AS. 

Aleris Omsorg har lang erfaring fra trygghetsalarmtjenesten i Oslo. Tjenesten er bemannet av helsepersonell hele døgnet, og medarbeiderne har lang erfaring for å gi kundene trygghet og hjelp av høy kvalitet.

Har du behov for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner, kan du søke om de tjenester som ligger i trygghetspakken. Søker gjører man via Tildelingskontoret.

Elektronisk dørlås

Oppgradering av elektronisk dørlås!

Noen av de elektroniske dørlåsene som er montert er modne for en oppgradering. Dette medfører at vår leverandør trenger tilgang til boligen. Montøren trenger kun tilgang til innsiden av døren. Oppgraderingen tar ca. 5 minutter. De brukerne det gjelder vil bli kontaktet for en avtale om tid for oppgraderingen. Dette gjelder ikke alle som har elektronisk lås. Blir du ikke kontaktet betyr det at din lås ikke trenger oppgradering.

Søk om trygghetstjenester her (pdf)

Helsenorge.no om trygghetsalarmer.

Her kan du lese mer om våre trygghetstjenester.