Trygghetstjenester/Tryggere hverdag

Bærum kommune tilbyr trygghetstjenester for hjemmeboende. Dagens trygghetsalarm er en moderne, digital trygghetsalarm. Trygghetstjenestene er utvidet og samlet i en Trygghetspakke.

Kommunen har avtale med Telenor Norge  om leveranse av trygghetstjenester til hjemmeboende.

Trygghetstjenester inneholder trygghetsalarm, brann-/røykvarsler, e-lås og trygghetsskapende bevegelsessensorer.

Bor du alene og/eller har behov for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner, kan du søke om trygghetstjenester via Tildelingskontoret (Tildeling og forvaltning).

Trygghetsalarm

Utrykningstjenesten i Bærum kommune utføres av Stendi (tidligere Aleris Omsorg AS). Det betyr i praksis at når du utløser alarmen, og det blir vurdert et behov for utrykning, vil det være helsepersonell fra Stendi som reiser ut og hjelper deg. Stendi  har lang erfaring fra trygghetsalarmtjenesten i Oslo. Tjenesten er bemannet av helsepersonell hele døgnet, og medarbeiderne har lang erfaring i å gi kundene trygghet og hjelp av høy kvalitet.

Hovedleverandør av tjenesten er Telenor Norge AS. 

  • Er det noe du lurer på vedrørende trygghetsalarm, kan du ringe Bærum kommune ved Margrethe Løvlid mandag - fredag fra kl. 09.00 - 15.00:  906 38 816.
  • Ved eventuelle tekniske problem med trygghetsalarmen kan du ringe Support Telenor på telefon 67 11 00 66.