Personer med demens

Atrium Ressurssenter

Atrium Ressurssenter ligger midt i hjertet av Sandvika. Her er flere sentrale ressurspersoner innen alle faser av sykdommen demens samlet.

 • Atrium Ressurssenter er åpent mandag til fredag kl. 8 - 16 
 • Adressen er Claude Monets allé 21, 1338 SANDVIKA
 • telefon: 67 50 40 50
 • e-mail: demensinfo@baerum.kommune.no

Atrium Ressurssenter tilbyr:

Demensrådgivning - det er idag tre demensrådgivere ved Ressurssenteret

Avlastning i hjemmet for pårørende

 • Tjenesten er gratis og man søker via Tildelingskontoret. 
 • For mer informasjon ta kontakt med  Liv  Folkestad telefon 67 50 47 65

Demenstelefon 47 66 55 00

 • Man kan få informasjon og rådgivning på kommunens demenstelefon;  47 66 55 00. Den er bekjent alle arbeidsdager mandag til fredag, klokken 08-16.

Pårørendeskoler for pårørende til personer med demens

Bærum kommune har tre ulike pårørendeskoler for pårørende til personer med demens:

1. Pårørendeskole for personer til pårørende med aldersdemens

 • Det holdes kurs høst og vår over 10-12 uker. Kurset gir pårørende informasjon og kunnskaper om de ulike demenssykdommene. Kursdeltakerne er i samme vanskelige livssituasjon og kan dele erfaringer og gi hverandre hjelp og støtte. Blant temaene som tas opp er årsaker til demens, symptomer og utvikling, råd om hvordan man kommuniserer med en som har demens, juridiske rettigheter og plikter, vergeordninger, testament, fremtidsfullmakt og uskifte, sorg og tap, tilbudene i kommunen og hvordan man søker hjelp. Kurset går over  6 onsdagskvelder med 3 timers varighet fra kl. 18 – 21.
 • Påmelding og spørsmål kan rettes til: Torhild Bjørge,  tlf. 67 50 40 42, mobil tlf. 997 98 048 - bruk gjerne sms/melding eller e-post til: torhild.bjorge@baerum.kommune.no
 • Program for våren 2018

2. Pårørendeskole for pårørende til yngre personer med demens

 •  Pårørendeskolen går over en week-end og har som formål å øke kompetanse om demenssykdommer, skape bedre dager for hele familien samt etablere samtale og selvhjelpsgrupper.
 • Kurset arrangeres 2 ganger årlig og invitasjon publiseres i Budstikka
 • Kontaktperson er demensrådgiver Anne Marie Hanson

3. Pårørendeskolen for pårørende til personer med demens og utviklingshemming

 • Det holdes kurs høst og vår over 4 uker. Pårørendeskole for pårørende til personer med utviklingshemming og demens arrangeres i samarbeid med Aldring og Helse. Se egen nettside.
 • Kurset går over  4 torsdagskvelder med 3 timers varighet fra kl. 18 – 21.
 • Kontaktperson er demensrådgivere Stina Wilson og Elisabeth Wilhelmsen

Frihets - og velferdsteknologi i Atri-X

Atri-X er i lokalene til Atrium Ressurssenter og er en visningsarena. For mer informasjon trykk her, eller ta kontakt med daglig leder Jeppe Skjønberg, mobil 990 49 999

Eksempler på tilbud:

 1. Lokaliseringsteknologi som f.eks. GPS
 2. Elektronisk medisindispenser
 3. Pasientvarslingssystem

Demensdagen 

Bærum kommune holder årlig en gratis temadag om sykdommern Demens. Dagen er i september, i samband med den internasjonelle Alzheimerdagen. Det er forskjelige temaer og forelesere hvert år. Dagen arrangeres av kommunens demensrådgivere.

Dagtilbud til yngre personer med demens

Bærum kommune har flere tilbud til yngre personer med demens og deres familier i tillegg til pårørendeskolene.  

Dagaktivitetssentre for personer opp til 67 år som har en demenssykdom.

Det finns to slike dagaktivitetssentre i Bærum kommune per dags dato. For å få plass på et dagaktivitetssenter søker man Tildelingskontoret. Dagprisen er i henhold til nasjonale satser.

Kontaktperson er Kristin Rimeslåtten, adressen er Butterudveien 80, Vøyenenga Telefon 905 72 010.  Her finner du hjemmesiden til Butterud gård

 • Atrium Dagaktivitetssenter (DAGA) er et dagaktivitetssenter midt i Sandvika for inntil 10 personer med demens under 67 år.

Daglig leder er Barbara Stormer Vadseth, adressen er Claude Monets allé 21, Sandvika  (inngang ved siden av restaurant Bambus).  Facebooksiden til DAGA 

Demenslandsbyen 

Det planlegges etablering av et nye boliger for personer med demens i landsbyform på kommunens tomt i Dønskiveien 39-47.
Innenfor et trygt og avgrenset område, bygget som en hyggelig landsby, skal beboerne kunne fortsette å leve sine liv likest mulig det de er vant til fra tidligere.

Les mer om prosjektet her

Demenstelefonen Bærum: 47 66 55 00  og er bemannet  mandag - fredag kl. 9-15

Atrium Ressurssenter er åpent mandag til fredag kl. 9- 15  telefon: 67 50 40 50 /e-mail: demensinfo@baerum.kommune.no