Kreftomsorg og lindrende behandling

Kreftkoordinator  

Har du eller en du kjenner nylig fått en kreftdiagnose eller levd med kreft en stund?

Det er normalt å lure på mange ting når du selv eller noen du er glad i har kreft. Eksempler på noen spørsmål kan være:

 • Hva innebærer det å bli kreftsyk?
 • Hva sier jeg til mine nærmeste og mine venner?
 • Hvordan skal jeg informere barna?
 • Jeg synes det er vanskelig å konsentrere meg på skolen/i jobben -  hva skal jeg gjøre?
 • Hvordan blir min nye hverdag?
 • Hva om jeg ikke blir frisk?
 • Hvordan få tak i hjelpemidler?
 • Hvordan bør jeg leve nå?
 • Hva bør jeg tenke på når det gjelder mat?
 • Hvor aktiv kan jeg være?
 • Finnes det tilbud jeg og mine nærmeste kan benytte?
 • Hvordan skal jeg klare meg økonomisk i denne situasjonen?
 • Kona mi synes jeg bør prate med noen – bør jeg det?
 • Jeg vet ikke helt hva jeg lurer på, men det kunne vært godt å prate litt med noen om min situasjon – kanskje jeg gjør nye oppdagelser?

Kontakt gjerne kreftkoordinator som kan bistå deg på veien videre med informasjon, råd og veiledning. Av og til kan spørsmål besvares på telefon og andre ganger er det best å møtes til en prat.

Kreftkoordinator kan bistå kreftrammede og deres pårørende i ulike faser av sykdomsforløpet, helsepersonell, barnehage, skole og arbeidsliv.

Tilbudet er gratis og krever ingen henvisning.

Kontaktinformasjon: Kreftkoordinator Eli Marie Fossum,  mobil 477 57 268

På grunn av koronasituasjonen står kreftkoordinator i beredskapsplanen til Bærum kommune, og fra mandag 06.04. har hun vært ute i 100% tjeneste på en av institusjonene. Hun vil derfor dessverre ha begrenset mulighet til å svare på henvendelser. Vi vet ikke hvor lenge det vil være behov for dette.

Kreftsykepleiere i distriktene er et tilbud gjennom Tildelingskontoret

se søknadsskjema

KREFTSYKEPLEIERNE I DE ULIKE DISTRIKTENE
DISTRIKT og Avdeling KREFTSYKEPLEIER TELEFON

Distrikt Bekkestua

 • Stabekk 
 • Lysaker og Jar

Bekkestua omsorgsbolig


Charlotte Harlem

Ina Engelsgaard

 

416 72 526 (tirsdag,torsdag))

906 22 523 

(mandag-torsdag)

Distrikt Rykkinn
 • Skui, Kolsås, Blommenholm
 • Berger, Belset, Bærums Verk, Lommedalen

Belset omsorgsbolig & Lommedalen omsorgsbolig

 

Jose Herrera

 Yvonne Brandal

 

 

995 18 032

 414 83 924 (mandag-torsdag)

Distrikt Sandvika

 • Tanum og Sandvika

Atriumgården omsorgsbolig

Cecilie Haslum

482 79 706 (mandag,tirsdag, torsdag, fredag)

Distrikt Østerås

 • Hosle, Eiksmarka og Øvrevoll

Capralhaugen omsorgsbolig

Elisabeth Gullaksen

67 50 89 67

452 81 487 (mandag,tirsdag, torsdag, fredag)

Andre steder du kan henvende deg, og ikke nøl med å ta kontakt!:

 • Rådgivningstjenesten i Kreftforeningen telefon 21 49 49 21. De har digitalisert rettshjelp og svarer på spørsmål. Du kan sende e-post dit på mailadresse rettigheter@kreftforeningen.no  Oppgi telefonnummer i e-posten så vil man bli oppringt av et skjult nummer.
 • Nyttige kommunale hjelpetelefoner finner du ved å trykke på linken her
 • Her får du Pusterommet hjem
 • For pårørende: Er du pårørende
 • Annen nyttig informasjon om Koronapandemien finner du ved å trykke på den røde banneren øverst av denne siden.

Hospice Stabekk

Hospice Stabekk er et døgntilbud på institusjon i Bærum kommune til alvorlig syke pasienter.

Målet er å gi livskvalitet, trygghet, omsorg og tid både til pasientene og deres pårørende. Pasienter som trenger det, vil få lindrende symptombehandling. Hospice Stabekk har 22 heldøgnsplasser innenfor lindrende behandling.

Alle plassene er korttidsplasser. Det betales en egenandel pr døgn etter gjeldende takst.

Pasienter på Hospice kan ha pårørende boende sammen med seg om de ønsker det, men pårørende må ordne seg mat selv.

Hver pasient har eget rom med dusj og toalett og et lite pårørenderom. Det er flere felles oppholdsrom, hvilerom, og et ”stille” rom. Det er lagt vekt på at fargesetting, utsmykning og møblering skal bidra til en harmonisk helhet. I alle pasientrom og fellesrom er det nå også lagt inn trådløst nettverk til bruk for egen PC. Det er også TV, DVD-spiller og radio på alle pasientrom og i de fleste fellesrom.

Hospicet har ansatt lege, spesialsykepleiere, sykepleiere og hjelpepleiere som vil yte sitt beste for å dekke pasientenes behov for pleie og omsorg. Prest, sosionom og andre faggrupper kontaktes ved behov.

Kontaktinformasjon:

Tjenesteleder Hanne Colling Nilsson, telefon 67 50 97 66/ 926 38 889

Avdelingsleder Senita Luise Anshus telefon: 67 50 97 94

Adresse: Peter Loranges vei 1, 1369 STABEKK