Hjemmesykepleie

Søk om hjemmesykepleie her

Hjemmesykepleie gir pleie og omsorg til syke og funksjonshemmede i eget hjem.

Hjemmesykepleie er et tilbud til deg som har behov for nødvendig helsehjelp, opptrening, opplæring eller hjelp til å mestre daglige aktiviteter. Du får tjenester så lenge du har behov for det.

Vi er opptatt av at du skal være mest mulig selvhjulpen og kan klare deg selv lengst mulig i eget hjem.

Hjemmesykepleie kan gis til personer som selv ikke er i stand til å utføre sårstell, medisinering og medisinsk behandling som er foreskrevet av behandlende lege.

Hjemmesykepleie er gratis. Tjenesten innvilges etter en individuell vurdering, og må søkes via Tildelingskontoret.

Mottar du allerede tjenesten og har spørsmål eller beskjeder, ta direkte kontakt med hjemmesykepleien i din sone.

Brukervalg

Du kan velge tjenester fra privat leverandør eller fra kommunens hjemmesykepleiere. Det er også mulig å bytte leverandør.

Private leverandører av tjenesten

Kommunen som leverandør

Du som mottar hjemmesykepleie eller hjemmehjelp må velge på nytt hvem du ønsker skal komme hjem til deg for bistand fra 1. april 2019. Du kan velge fritt mellom:

boHjemme (pdf)

Norlandia (pdf)

Unicare (pdf)

Bærum kommune (pdf)

For at du skal kunne gjøre et godt informert brukervalg, vil det bli holdt to informasjonsdager med leverandørene som du og/eller pårørende kan delta på.
Sted: Atri- X, Claude Monets allé 21 i Sandvika
Tidspunkt: onsdag 6. februar kl. 13–15
torsdag 7. februar kl. 15–18

Hvis du ønsker mer informasjon om dette brukervalget kan du ta kontakt med Tildelingskontoret i Bærum kommune fortrinnsvis mellom kl. 9–12. Du kan ringe på telefon:

 • 481 84 164
 • 482 54 297
 • 911 54 127

Mer informasjon

Skjema over Tilbakemelding på opplevd kvalitet (pdf)

Oversikt over kommunens hjemmesykepleiedistrikt:

 • Distrikt Bekkestua:

Distriktssjef Anne Kari Randem tlf. 67 50 62 66 

Bruker/servicetelefon 67 50 62 10 hverdager til kl. 15.00, natt 482 74 645 (22.00-07.30)

Alle vakttelefoner er tilgjengelig hverdager etter kl. 15.00 og hele lørdag og søndag.

 • Avdeling Blommenholm: Vakttelefon 915 11 463  Avdelingsleder Irene Husebø, tlf. 67 50 62 67
 • Avdeling Lysaker: Vakttelefon 917 30 613         Avdelingsleder Rita Sørheim tlf. 67 50 62 65
 • Avdeling Stabekk: Vakttelefon 901 23 120  Avdelingsleder Mehnaz Palani tlf. 67 50 62 78

Hukommelsesteam Bekkestua: tlf. 904 09 655 tirsdager og torsdager

Oversikt over tilhørende gateadresser finner du her (pdf)

 

 • Distrikt Rykkinn:

Distriktssjef Gerd Helene Angell, telefon 978 87 220

Bruker/servicetelefon 67 50 63 00 hverdager til kl. 15.00, natt 482 74 645 (22.00-07.30)

Alle hverdager etter kl. 15.00 og hele lørdag/søndag:

 • Tast 1 for avdeling Kolsås/Skui
 • Tast 2 for avdeling Berger/Lommedalen 

Avdeling Berger/Lommedalen:                                 Avdelingsleder Anne Berit Johansen, tlf. 406 02 138

Avdeling Skui/Kolsås: Avdelingsleder Hilde Merethe Ryan, tlf. 920 45 674                                               

Hukommelsesteam Rykkinn: tlf. 905 61 044  tirsdager, onsdager, torsdager

 Oversikt over tilhørende gateadresser finner du her (pdf) 

 

 • Distrikt Sandvika:

Distriktssjef Kari Friedmann

Bruker/servicetelefon  67 50 44 80 hverdager kl 08-12 og 13-15 

Alle vakttelefoner er tilgjengelig hverdager etter kl. 15.00 og hele lørdag og søndag.

 • Avdeling Sandvika: vakttelefon 480 04 763  Avdelingsleder Ingvild Aannø, tlf. 67 50 45 12
 • Avdeling Tanum: vakttelefon 480 07 877  Avdelingsleder Jannicke Skjelstad, tlf. 67 50 45 23
 • Avdeling Nattjenesten: Vakttelefon 482 74 645  (22.00 - 07.30)  Avdelingsleder Pål Kristiansen tlf. 67 50 45 24

Kreftsykepleier: tlf 482 79 706

Hukommelsesteam Sandvika: tlf. 948 85 434 onsdager

Hverdagsrehabilitering Sandvika: tlf. 902 45 784 mandag-fredag

Oversikt over tilhørende gateadresser finner du her (pdf)

 

Distrikt Østerås:

Distriktssjef Monica Christie, tlf. 67 50 89 62

Bruker- og servicetelefon 67 50 89 50 til kl. 15.00 natt 482 74 645 (22.00-07:30)

Alle vakttelefoner er tilgjengelig hverdager etter kl. 15.00 og hele lørdag og søndag.

 • Avdeling Eiksmarka: tlf. 67 50 89 56, vakttelefon 995 33 093 Avdelingsleder Ida Borg, tlf. 67 50 89 64 
 • Avdeling Hosle: tlf. 67 50 89 54, vakttelefon 941 71 795  Avdelingsleder Bente Sund, tlf. 67 50 89 66
 • Avdeling Øvrevoll: tlf. 67 50 89 58, vakttelefon 995 33 094                                                                                                        Avdelingsleder Cathinka M. Berg, tlf. 67 50 89 65

Hukommelsesteam Østerås: tlf. 905 04 904 tirsdager

Oversikt over tilhørende gateadresser finner du her (pdf)