Hjemmesykepleie

Søk om hjemmesykepleie her

Hjemmesykepleie gir pleie og omsorg til syke og funksjonshemmede i eget hjem.

Hjemmesykepleie er et tilbud til deg som har behov for nødvendig helsehjelp, opptrening, opplæring eller hjelp til å mestre daglige aktiviteter. Du får tjenester så lenge du har behov for det.

Vi er opptatt av at du skal være mest mulig selvhjulpen og kan klare deg selv lengst mulig i eget hjem.

Hjemmesykepleie kan gis til personer som selv ikke er i stand til å utføre sårstell, medisinering og medisinsk behandling som er foreskrevet av behandlende lege.

Hjemmesykepleie er gratis. Tjenesten innvilges etter en individuell vurdering, og må søkes via Tildelingskontoret.

Mottar du allerede tjenesten og har spørsmål eller beskjeder, ta direkte kontakt med hjemmesykepleien i din sone.

Brukervalg

Du kan velge tjenester fra privat leverandør eller fra kommunens hjemmesykepleiere. Det er også mulig å bytte leverandør.

Private leverandører av tjenesten

Kommunen som leverandør

Mer informasjon

Skjema over Tilbakemelding på opplevd kvalitet (pdf)

Se oversikt over kommunens hjemmesykepleiedistrikt:

Distrikt Bekkestua

Bruker/servicetelefon mandag - fredag, dagtid 67 50 62 10, natt 482 74 645  Distriktssjef Anne Kari Randem tlf. 67 50 62 66

 • Avdeling Blommenholm: Vakttelefon 915 11 463  Avdelingsleder Irene Husebø, tlf. 911 04 562
 • Avdeling Lysaker: Vakttelefon 917 30 613   Avdelingsleder Rita Sørheim tlf. 67 50 62 65
 • Avdeling Stabekk: Vakttelefon 901 23 120  Avdelingsleder Ellen H. Strand tlf. 67 50 62 78

Hukommelsesteam Bekkestua: tlf. 904 09 655 tirsdager og torsdager

Oversikt over tilhørende gateadresser finner du her (pdf)

Distrikt Rykkinn

Bruker/servicetelefon 67 50 63 00   Distriktssjef Monica Christie

 • Avdeling Berger/Lommedalen: Vakttelefon 913 87 296 / Natttelefon 482 74 645 Avdelingsleder Anne Berit Johansen, tlf. 406 02 138
 • Avdeling Skui/Kolsås: Vakttelefon 913 87 297 / Natttelefon 482 74 645  Avdelingsleder Hilde Merethe Ryan, tlf. 920 45 674                                               

Hukommelsesteam Rykkinn: tlf. 905 61 044  tirsdager, onsdager, torsdager

 Oversikt over tilhørende gateadresser finner du her (pdf) 

Distrikt Sandvika

Bruker/servicetelefon  67 50 44 80   Distriktssjef Kari Friedmann

 • Avdeling Sandvika: tlf. 67 50 44 80  VAKTTELEFON 480 04 763  Avdelingsleder Kari Smedbakken, tlf. 67 50 45 12
 • Avdeling Tanum: tlf. 67 50 44 80 VAKTTELEFON 480 07 877  Avdelingsleder Jannicke Skjelstad, tlf. 67 50 45 23
 • Avdeling Nattjenesten: VAKTTELEFON 482 74 645, kl 22 - 7.30.   Avdelingsleder Hege Ringvoll (fra 30.06.16)  tlf. 67 50 45 39 

Hukommelsesteam Sandvika: tlf. 930 60505 onsdager

Oversikt over tilhørende gateadresser finner du her (pdf)

Distrikt Østerås

Bruker- og servicetelefon 67 50 89 50 til kl. 15, natt 482 74 645  Distriktssjef Monica Christie, tlf. 67 50 89 62. Alle vakttelefoner er tilgjengelig alle hverdager etter kl. 15 og hele lørdag og søndag.

 • Avdeling Eiksmarka: tlf. 67 50 89 56, vakttelefon 995 33 093 Avdelingsleder Ida Borg, tlf. 67 50 89 64 
 • Avdeling Hosle: tlf. 67 50 89 54, vakttelefon 941 71 795  Avdelingsleder Bente Sund, tlf. 67 50 89 66
 • Avdeling Øvrevoll: tlf. 67 50 89 58, vakttelefon 995 33 094   Avdelingsleder Cathinka M. Berg, tlf. 67 50 89 65

Hukommelsesteam Østerås: tlf. 905 04 904 tirsdager

Oversikt over tilhørende gateadresser finner du her (pdf)