Hjemmesykepleie og hjemmehjelp

Søknadsskjema finner du her

Hjemmesykepleie gir pleie og omsorg til syke og funksjonshemmede i eget hjem.

Hjemmesykepleie er et tilbud til deg som har behov for nødvendig helsehjelp, opptrening, opplæring eller hjelp til å mestre daglige aktiviteter. Du får tjenester så lenge du har behov for det.

Vi er opptatt av at du skal være mest mulig selvhjulpen og kan klare deg selv lengst mulig i eget hjem.

Hjemmesykepleie kan gis til personer som selv ikke er i stand til å utføre sårstell, medisinering og medisinsk behandling som er foreskrevet av behandlende lege.

Hjemmesykepleie er gratis. Tjenesten innvilges etter en individuell vurdering, og må søkes via Tildelingskontoret.

Mottar du allerede tjenesten og har spørsmål eller beskjeder, ta direkte kontakt med hjemmesykepleien i din sone.

Hjemmehjelp

Hjemmehjelperne har fokus på  brukerens egen mestring, egenomsorg og mulighet til å bo i eget hjem.  Dette er en betalingspliktig tjeneste. Her finner du oversikt over priser og egenandeler for ulike tjenester innenfor helse og omsorg

Brukervalg

Du kan velge tjenester fra privat leverandør eller fra kommunens hjemmesykepleiere. Det er også mulig å bytte leverandør.

Private leverandører

Du kan velge fritt mellom:

Kommunen som leverandør:

Hva skjer hvis jeg ikke tar et valg?

Dersom du ikke gjør et aktivt valg, vil du automatisk få tjenestene fra kommunen.

Bytte av leverandør

Du kan bytte leverandør når du måtte ønske med 14 dagers oppsigelsestid.

Egenandel

Det er samme egenandeler på praktiske tjenester som tidligere, uavhengig av hvem du velger som din leverandør. Det er ingen egenandel på hjemmesykepleie. Det er egenandel for rengjøring og handling.

Annen nyttig informasjon

Skjema over Tilbakemelding på opplevd kvalitet (pdf)

Oversikt over kommunens hjemmesykepleiedistrikt:

Distriktssjef:

Besøksadresse:

 • Ringstabekkveien 105, 1356 Bekkestua

Bruker/servicetelefoner:

 •  telefon 67 50 62 10 hverdager til kl. 15.00
 • bruk vakttelefon efter kl. 15.00 og lørdag/søndag
 • nattelefon: 482 74 645 (22.00-07.30)

Avdeling Blommenholm: 

 • Avdelingsleder Irene Husebø
 • tlf. 67 50 62 67
 • Vakttelefon 915 11 463

Avdeling Lysaker:

 • Avdelingsleder Rita Sørheim
 • tlf. 67 50 62 65
 • Vakttelefon 917 30 613

Avdeling Stabekk:

 • Avdelingsleder Mehnaz Palani
 • tlf. 67 50 62 78
 • Vakttelefon 901 23 120 

Hukommelsesteam Bekkestua:

 • tlf. 904 09 655 tirsdager og torsdager

Oversikt over tilhørende gateadresser finner du her (pdf)

Distriktssjef:

Besøksadresse:

 • Brynsveien 88, 1346 Gjettum

Bruker/servicetelefoner:

 • telefon 67 50 63 00 til 15:00 hverdager

Fra kl. 15:00-22:00 & lørdag/søndag:

 • Tast 1 for avdeling Kolsås/Skui
 • Tast 2 for avdeling Berger/Lommedalen 

Natt:

 • telefon 482 74 645 (22:00 - 07:30) 

Avdeling Berger/Lommedalen:

 • Avdelingsleder Anne Berit Johansen
 • tlf. 406 02 138

Avdeling Skui/Kolsås:

 • Konst. avdelingsleder Tatjana Asanin
 • tlf. 482 43 122

Hukommelsesteam Rykkinn:

 • tlf. 905 61 044  tirsdager, onsdager, torsdager

 Oversikt over tilhørende gateadresser finner du her (pdf) 

Distriktssjef:

Besøksadresse:

 • Claude Monets allé 21, 1338 Sandvika

Bruker/servicetelefon:

 • telefon 67 50 44 80 hverdager kl 08-12 og 13-15

Fra kl. 15.00 og lørdag/søndag:

 • vakttelefon til de ulike avdelingene

Natt:

 • vakttelefon 482 74 645  

Avdeling Sandvika:

 • Avdelingsleder Ingvild Aannø
 • tlf. 67 50 45 12
 • vakttelefon 480 04 763 

Avdeling Tanum:

 • Avdelingsleder Jannicke Skjelstad
 • tlf. 67 50 45 23
 • vakttelefon 480 07 877 

Avdeling Nattjenesten:

 • Avdelingsleder Barbara Stormer Vadseth  telefon 941 61 179 
 • tlf. 67 50 45 24 (dagtid)
 • Vakttelefon 482 74 645  (22.00 - 07.30) 

Hukommelsesteam Sandvika:

 • tlf. 948 85 434 onsdager

Hverdagsrehabilitering Sandvika:

 • tlf. 902 45 784 mandag-fredag

Kreftsykepleier:

 • tlf 482 79 706 (mandag/tirsdag/torsdag/fredag)

Oversikt over tilhørende gateadresser finner du her (pdf)

Distriktssjef: 

Besøksadresse:

 • Eiksveien 110, 1361 Østerås

Bruker- og servicetelefoner:

 • telefon: 67 50 89 50 hverdager til kl. 15.00

Fra kl. 15.00 og lørdag/søndag:

 • bruk vakttelefonene til avdelingene

Natt:

 • 482 74 645 fra kl. 22.00 - 07:30

Avdeling Eiksmarka

 • Avdelingsleder Ellen Holt Strand, tlf. 67 50 89 64 
 • direktetelefon: 67 50 89 56
 • vakttelefon: 995 33 093

Avdeling Hosle

 • Avdelingsleder Cathinka M. Berg, tlf. 67 50 89 66
 • direktetelefon: 67 50 89 54
 • vakttelefon: 941 71 795

Avdeling Øvrevoll

 • Avdelingsleder Alexandra Kjensteberg, tlf. 67 50 89 65
 • direktetelefon: 67 50 89 58
 • vakttelefon: 995 33 094                 

Hukommelsesteam Østerås

 • Avdelingsleder Bente Sund
 • tlf. 905 04 904  tirsdager 

Oversikt over tilhørende gateadresser finner du her (pdf)