Hjemmehjelp/ praktisk bistand

Hjemmetjenestene ønsker å tilrettelegge tjenestene med fokus på innbyggernes evne til mestring, egenomsorg og mulighet til å bo i eget hjem lengst mulig.

Brukervalg

Du kan velge privat leverandør eller kommunens hjemmetjeneste. Det er også mulig å bytte leverandør.

Private leverandører av tjenesten

Kommunen som leverandør

Du som mottar hjemmesykepleie eller hjemmehjelp må velge på nytt hvem du ønsker skal komme hjem til deg for bistand fra 1. april 2019. Du kan velge fritt mellom:

boHjemme (pdf)

Norlandia (pdf)

Unicare (pdf)

Bærum kommune (pdf)

For at du skal kunne gjøre et godt informert brukervalg, vil det bli holdt to informasjonsdager med leverandørene som du og/eller pårørende kan delta på.
Sted: Atri- X, Claude Monets allé 21 i Sandvika
Tidspunkt: onsdag 6. februar kl. 13–15
torsdag 7. februar kl. 15–18

Hvis du ønsker mer informasjon om dette brukervalget kan du ta kontakt med Tildelingskontoret i Bærum kommune fortrinnsvis mellom kl. 9–12. Du kan ringe på telefon:

  • 481 84 164
  • 482 54 297
  • 911 54 127

Mer informasjon