Hjemmehjelp og praktisk bistand

Hjemmetjenestene ønsker å tilrettelegge tjenestene med fokus på innbyggernes evne til mestring, egenomsorg og mulighet til å bo i eget hjem lengst mulig.

  • Søk om hjemmehjelp og praktisk bistand

Brukervalg

Du kan velge privat leverandør eller kommunens hjemmetjeneste. Det er også mulig å bytte leverandør.

Private leverandører av tjenesten

Kommunen som leverandør

Mer informasjon

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for den som har behov for bistand i dagliglivet. BPA kan tildeles som praktisk bistand, støttekontakt og avlastning. Tjenesten gjelder også barn.

Vedtak om assistanse og eventuell annen hjelp fattes av kommunens Tildelingskontor etter vurdering av hjelpebehovet.

Har du generelle spørsmål om BPA kan du kontakte Tildelingskontoret på telefon 67 50 40 50 for å snakke med en saksbehandler der.  

Rådgiverne går på besøk til alle nye kommunale arbeidsledere og går gjennom lover, regler og avtaler som styrer den tjenesten.

Rådgivere for de som har valgt Bærum kommune som leverandør av sin tjeneste:

  • Bodil Rasch telefon 67 50 41 09 eller mobil 934 37 722
  • Hege Lund telefon 67 50 73 95 eller mobil 932 62 233

Rådgiverne er tilgjengelig på telefon og mail mellom klokken 8.00 og 15.30 alle ukedager.

Brukervalg for tjenesten brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Bærum kommune innførte brukervalg i tjenesten BPA fra 1.1.2012. Slike kontrakter er tidsbegrenset, og nåværende kontrakter opphører 31.12.2015.

Informasjon om leverandører

Brukere av tjenesten kan velge fritt blant leverandørene.