Demenstilbud

Bærum kommune har flere demenstilbud til hjemmeboende knyttet til dagaktivitetssentre på de ulike institusjonene. Du kan lese mer om de ulike dagaktivitetssentrene her.

I tillegg har Bærum kommune opprettet Atrium Ressurssenter som ligger midt i hjertet av Sandvika, og her er flere sentrale ressurspersoner innen alle faser av sykdommen demens samlet.

Her er en oversikt over hva Atrium Ressurssenter tilbyr:

 • Demensrådgivning
 • Avlastning i hjemmet for pårørende
 • Demenstelefonen i Bærum
 • 3 ulike typer av Pårørendeskoler
 • Arrangører av den årlige Demensdagen lokalt i Bærum

Det er i dag tre demensrådgivere ved Ressurssenteret:

Bærum kommune har tre ulike pårørendeskoler for pårørende til personer med demens. Felles for kursene er:

 • alle pårørendeskolene er gratis og åpne for alle som er interessert i tema.
 • hvis ikke annet er opplyst holdes de i Atrium Ressurssenter, Claude Monéts allé 21, 2.etg i Sandvika.
 • program over de ulike kurs finner du til høyre på denne siden.

Våre tre ulike pårørendeskoler:

Pårørendeskole for pårørende til eldre personer med demens, og andre som er interessert. 

Det holdes kurs høst og vår over 10-12 uker for Bærum kommunes innbyggere. Kurset gir informasjon og kunnskaper om de ulike demenssykdommene. Kursdeltakerne er ofte i samme vanskelige livssituasjon og kan dele erfaringer og gi hverandre hjelp og støtte.

De ulike temaene på kurset er:

  •  aldersdemens; diagnostikk og behandling
  •  atferdsforstyrrelser
  • kommunikasjon med personer med demens, erindringsarbeid
  • rettssikkerhet for personer med demens
  • arv, testamente og vergeordninger
  • pårørendearbeid, informasjon om kommunens tilbud, hjelpemidler og søknadsrutiner
  • hvordan leve med hverandre og sykdommen
  • tap og sorgreaksjoner

Dagkurset går over 6 ganger med 3 timer per dag fra kl. 10–13. Kveldskurset går over 6 ganger med 3 timer per kveld fra kl. 18–21.

For påmelding ta kontakt med: rådgiver Torhild Bjørge tlf. 67 50 40 42/ 997 98 048 

Pårørendeskole for pårørende til yngre personer med demens

Pårørendeskolen går over en week-end og har som formål å øke kompetanse om demenssykdommer, skape bedre dager for hele familien samt etablere samtale og selvhjelpsgrupper.

  • Kurset arrangeres 2 ganger årlig og invitasjon publiseres i Budstikka
  • Kontaktperson er demensrådgiver Anne Marie Hanson telefon 954 47 943

Pårørendeskole i aldring og demens hos personer med utviklingshemming

Pårørendeskole for pårørende til personer med utviklingshemming og som også kan ha demens, arrangeres i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste Aldring og Helse. Les mer om Aldring og Helse her

 • Det tilbys kurs hver høst for inn til 10-14 personer
 • Kurset går over 5 kvelder annenhver uke
 • Vi følger skolenes plan, så ingen kurs under høstferien.

Les mer om denne pårørendeskolen her.

Påmelding skjer via mail til demensrådgiver Stina Wilson eller sms til telefon 991 58 491.  Andre kontaktpersoner er demensrådgiver Elisabeth Wilhelmsen og spesialrådgiver Kristine Hennie

Bærum kommune holder årlig en temadag om sykdommen Demens. Dagen er i september, i samband med den internasjonale Alzheimerdagen. Det er forskjellige temaer og forelesere hvert år. Bærum kommunes demensrådgivere står for dagen. Det er åpent for alle og det er gratis å delta.

Demensdagen 20.09.2019 kl. 11:00 - 15:00

Ved å trykke på bildet så ser du årets program:

  Demensdagen.JPG

Tidligere temaer på Demensdagen har vært:

Bærum kommune har i tillegg til pårørendeskolene, dagtilbud til yngre personer med demens og deres familier.  

Dagaktivitetssentre for yngre personer som har en demenssykdom.

Det finns et dagaktivitetssenter i Bærum kommune som er for yngre personer med demens. For å få plass på et dagaktivitetssenter søker man Tildelingskontoret. Dagprisen er i henhold til nasjonale satser, se her.

Atrium Dagaktivitetssenter 

 • Atrium Dagaktivitetssenter (DAGA) er et dagaktivitetssenter midt i Sandvika for inntil 10 personer med demens under 67 år, adressen er Claude Monets allé 21, Sandvika  (inngang ved siden av restaurant Bambus). DAGA har egen Facebook side som du finner til høyre på denne siden.

Daglig leder er Barbara Stormer Vadseth.

Atri-X ligger i lokalene til Atrium Ressurssenter og er en visningsarena for publikum. Her kan man bli kjent med og prøve noe av den teknologi som gjør hverdagen lettere å mestre.

Her er noen eksempler på tilbud som er på Atri-X i dag:

 • Lokaliseringsteknologi som f.eks. GPS
 • Elektronisk medisindispenser
 • Pasientvarslingssystem

Mailadresse: Atrix-x@baerum.kommune.no Daglig leder: Jeppe Skjønberg  Jeppe Skjønberg, mobil 990 49 999

For å se hjemmesiden til Atri-X trykker du her

Slik skal Bærum bli et mer demensvennlig samfunn

Gjennom en bevisstgjøringskampanje skal servicebedrifter bli bedre på å møte personer med demens på en god måte.

Vi vil legge til rette for at personer med demens kan fortsette å gjøre hverdagsaktiviteter og være en del av sitt nærmiljø, sier Kristine Hennie, ved Atrium ressurssenter.

2 000 personer i Bærum kommune lever med diagnosen demens per i dag. Noen av de tidlige tegnene på demens er problemer med språk og tall. Det kan gjøre at hverdagsaktiviteter, som å handle i butikk og bruke offentlig transport, blir vanskelige å utføre.

Nasjonal kampanje

Bærum kommune deltar i Nasjonalforeningen for folkehelsens kampanje om å bli et mer demensvennlig samfunn.

Målet er at mennesker med demens skal møte forståelse, respekt og støtte, slik at de kan utføre vanlige hverdagsaktiviteter som å handle, bruke offentlig transport og gå på bibliotek og kino. Ansatte i offentlig og privat servicenæring, for eksempel butikkmedarbeidere, servitører og bussjåfører, skal få opplæring i hvordan de best mulig kan møte mennesker med demens. Allerede har 100 drosjesjåfører fått opplæring.

Det var stor interesse for informasjonen. Mange hadde opplevelser som de var usikre på om de hadde løst riktig, sier Hennie.

Opplæring viktig

Nå skal flere bedrifter i Bærum få opplæring i hvordan man gir god service til personer med demens. Alle som deltar får en brosjyre med rådene og et klistremerke som de kan ha opp i butikkvinduet som signaliserer at de er med og bidrar. Undervisningen kan skje i lunsjpausen og representanter fra kommunen kan oppsøke bedriftene.

Vi ønsker at så mange servicebedrifter som mulig blir med, slik at de gir personer med demens større mulighet å delta i lokalsamfunnet, sier Hennie.

Fakta hvordan din bedrift kan bli mer demensvennlig:

 • Snakk tydelig
 • Lytt med godvilje
 • Vis respekt
 • Bistå med å finne veien
 • Finn et passende sted
 • Hjelp til å betale
 • Gjør ting forutsigbart
 • Ha et vennlig kroppsspråk

Vil du vite mer? Kontakt spesialrådgiver Kristine Hennie tlf. 971 03 796.

Demenstelefonen i Bærum: 47 66 55 00 

Telefonen er åpen mandag - fredag kl. 9-15

Atrium ressurssenter:  

 1. adresse: Claude Monets allé 21, Sandvika
 2. e-mail: demensinfo@baerum.kommune.no

Demensdagen 2019:

Trykk på bildet for å se programmet:Demensdagen.JPG

Her er program over høstens Pårørendeskoler: Trykk på bildet så får du opp mer informasjon, som påmelding:

Pårør.dag.JPG

Pårør.kveld.JPG