Demenstilbud

Bærum kommune har flere demenstilbud til hjemmeboende knyttet til dagaktivitetssentre på de ulike institusjonene. Du kan lese mer om de ulike dagaktivitetssentrene her her.

I tillegg har Bærum kommune opprettet Atrium Ressurssenter som ligger midt i hjertet av Sandvika, og her er flere sentrale ressurspersoner innen alle faser av sykdommen demens samlet.

Atrium Ressurssenter

Her er en oversikt over hva Atrium Ressurssenter tilbyr:

 • Demensrådgivning
 • Avlastning i hjemmet for pårørende
 • Demenstelefonen i Bærum
 • 3 ulike typer av Pårørendeskoler

Demensrådgivning - det er idag tre demensrådgivere ved Ressurssenteret

Avlastning i hjemmet for pårørende

 •  Tjenesten er gratis og man søker via Tildelingskontoret. 
 • For mer informasjon ta kontakt med  Liv  Folkestad telefon 67 50 47 65

Demenstelefonen i Bærum

 • Man kan få informasjon og rådgivning på kommunens demenstelefon;  47 66 55 00.
 • Telefonen er bekjent alle arbeidsdager mandag til fredag, klokken 09-15.

Pårørendeskoler for pårørende til personer med demens

Bærum kommune har tre ulike pårørendeskoler for pårørende til personer med demens. Felles for kursene er:

 • de er gratis 
 • hvis ikke annet er opplyst holdes de i Atrium Ressurssenter, Claude Monéts allé 21, 2.etg i Sandvika.
 • program over de ulike kurs finner du til høyre på denne siden.
 1. Pårørendeskole for pårørende til eldre personer med demens, og andre som er interessert 

Det holdes kurs høst og vår over 10-12 uker for Bærum kommunes innbyggere. Kurset gir informasjon og kunnskaper om de ulike demenssykdommene. Kursdeltakerne er ofte i samme vanskelige livssituasjon og kan dele erfaringer og gi hverandre hjelp og støtte.

De ulike temaene på kurset er:

  •  aldersdemens; diagnostikk og behandling
  •  atferdsforstyrrelser
  • kommunikasjon med personer med demens, erindringsarbeid
  • rettssikkerhet for personer med demens
  • arv, testamente og vergeordninger
  • pårørendearbeid, informasjon om kommunens tilbud, hjelpemidler og søknadsrutiner
  • hvordan leve med hverandre og sykdommen
  • tap og sorgreaksjoner

 Dagkurset går over 6 ganger med 3 t. pr. dag fra kl. 10 – kl. 13. Kveldskurset går over 6 ganger med 3 timer pr. kveld fra kl. 18 – 21.

 • For påmelding ta kontakt med: rådgiver Torhild Bjørge tlf. 67 50 40 42/ 997 98 048 

    2. Pårørendeskole for pårørende til yngre personer med demens

 Pårørendeskolen går over en week-end og har som formål å øke kompetanse om demenssykdommer, skape bedre dager for hele familien samt etablere samtale og selvhjelpsgrupper.

  • Kurset arrangeres 2 ganger årlig og invitasjon publiseres i Budstikka
  • Kontaktperson er demensrådgiver Anne Marie Hanson telefon 954 47 943

    3.  Pårørendeskole i aldring og demens hos personer med utviklingshemming

Pårørendeskole for pårørende til personer med utviklingshemming og som også kan ha demens, arrangeres i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste Aldring og Helse. Les mer om Aldring og Helse her

 • Det tilbys kurs høst og vår.
 • Kurset går over 5 torsdagskvelder fra kl. 17.30 - 20.30

Les mer om denne pårørendeskolen her.

Påmelding skjer via mail til vernepleier Britta Iversen eller sms til telefon 905 92 945 

Andre kontaktpersoner er demensrådgivere Stina Wilson og Elisabeth Wilhelmsen

Tilbud til yngre personer med demens

Bærum kommune har i tillegg til pårørendeskolene, dagtilbud til yngre personer med demens og deres familier.  

Dagaktivitetssentre for yngre personer som har en demenssykdom.

Det finns to slike dagaktivitetssentre i Bærum kommune per dags dato. For å få plass på et dagaktivitetssenter søker man Tildelingskontoret. Dagprisen er i henhold til nasjonale satser, se her.

Butterud gård

 • Bærum kommune har inngått et Inn-på-tunet-samarbeide med Butterud gård som ligger i naturskjønne omgivelser på Tanumplatået. Her kan du lese mere om tilbudet på Butterud  gård; Dagaktivitetstilbud for 6 yngre personer med demens (pdf).  Hjemmesiden til Butterud gård finner du til høyre på denne siden.

Kontaktperson er Kristin Rimeslåtten, adresse Butterudveien 80, Vøyenenga. Telefon 905 72 010.   

Atrium Dagaktivitetssenter

 • Atrium Dagaktivitetssenter (DAGA) er et dagaktivitetssenter midt i Sandvika for inntil 10 personer med demens under 67 år, adressen er Claude Monets allé 21, Sandvika  (inngang ved siden av restaurant Bambus). DAGA har egen Facebook side som du finner til høyre på denne siden.

Daglig leder er Barbara Stormer Vadseth.

Atri-X - Senter for frihets - og velferdsteknologi

Atri-X ligger i lokalene til Atrium Ressurssenter og er en visningsarena for publikum. Her kan man bli kjendt med og prøve noe av den teknologi som gjør hverdagen lettere å mestre.

Her er noen eksempler på tilbud som er på Atri-X idag:

 • Lokaliseringsteknologi som f.eks. GPS
 • Elektronisk medisindispenser
 • Pasientvarslingssystem

For å se hjemmesiden til Atri-X trykker du her.  

Mailadresse er Atri-x@baerum.kommune.no 

Daglig leder er Jeppe Skjønberg, mobil 990 49 999

Den årlige Demensdagen 

Bærum kommune holder årlig en temadag om sykdommern Demens. Dagen er i september, i samband med den internasjonelle Alzheimerdagen. Det er forskjelige temaer og forelesere hvert år. Dagen arrangeres av kommunens demensrådgivere.

Demensdagen 2018 arrangeres 21. september kl. 11.00-15.00 i Kino 1 i Sandvika. Se plakat til høyre på siden.

Det er åpent for alle og det er gratis å delta.

Temaer for tidligere Demensdager har vært:

2017:  "Uten pårørende stopper Norge" (pdf)

2016:Plakat for  dagen. "Demens og utfordringer tilknyttet sykdommen"

2015: Plakat for  dagen. "Pårørendes opplevelser"

2014: Plakat for  dagen. "En hyllest til livet" ved Professor Per Fugelli 

2013: Plakat for  dagen. "Å skape gode dager" Foiler til Miljøarbeid i praksis

2012: Plakat for  dagen. "Verdighet for personer med demens ved "

Pågående prosjekt:

Carpe Diem demenslandsby 

Det planlegges etablering av nye boliger for personer med demens i landsbyform på kommunens tomt i Dønskiveien 39-47.
Innenfor et trygt og avgrenset område, bygget som en hyggelig landsby, skal beboerne kunne fortsette å leve sine liv likest mulig det de er vant til fra tidligere.

Les mer om prosjektet her

Demenstelefonen Bærum: 47 66 55 00    Telefonen er åpen mandag - fredag kl. 9-15

Atrium ressurssenter e-mail: demensinfo@baerum.kommune.no

Trykk på bildet for å se programmet til årets Demensdag:

Ved å trykke på bildet til den pårørendeskole du ønsker å delta på, så ser du programmet.

Dagaktivitetstilbud for seks yngre personer med demens - klikk på siden for å lese om tilbudet på Butterud gård.