Dagaktivitetssenter

Dagsenter i institusjon er beregnet på hjemmeboende eldre som på grunn av helsesvikt ikke er i stand til å benytte kommunens seniorsentre og som opplever behov for sosial kontakt.

Bor du hjemme og har behov for å komme deg ut av en isolert tilværelse? Har pårørende behov for avlastning?

Et dagtilbud på et av kommunens Dagaktivitetssentra gir deg mulighet for å delta på ulike aktiviteter eller rehabiliteringstiltak.

Søk om dagaktivitetsplass her 

Se oversikt over priser og egenandeler for ulike tjenester innenfor helse og omsorg her

Oversikt over kommunens dagaktivitetssentra:

Atrium Dagaktivitetssenter for yngre personer med demens

Kontaktinformasjon
Daglig leder adresse TELEFON
 Barbara S. Vadseth  Claude Monets allé 21,
Sandvika
941 61 179
Ukeplan for DAGA 2020 er for tiden avlyst    
Kontaktinformasjon
avdelingsleder adresse TELEFON
Nora L. Larsen Valkyrieveien 13, Rykkinn. 67 17 78 08
Kontaktinformasjon
kontaktperson adresse TELEFON
Lamya Hammoud Dønskiveien 55, Gjettum.  67 80 78 10
Kontaktinformasjon
avdelingsleder adresse TELEFON
Annette Linde Sonja Henies vei 12, Høvik.  67 50 82 10
Ukeplan er for tiden avlyst    
Kontaktinformasjon
avdelingsleder adresse TELEFON
Marie Therese Åmodt Fredheimlia 44, Hosle. 67 50 61 82
    67 50 67 00
Kontaktinformasjon
avdelingsleder/
Kontaktpersoner
adresse TELEFON
Hege Ringvoll Jernbaneveien 35, Stabekk. 67 50 98 41 
Ansvarlig sykepleier    67 50 98 05
Dagsenter   67 50 98 06
Ukeplan er for tiden avlyst    

 

Kontaktinformasjon
Drifts- og fagansvarlig adresse TELEFON
Marianne Skyrud Lindelia 11, Sandvika.  
Dagaktivitetssenter 1   67 50 84 96
Dagaktivitetssenter 2   67 50 84 97
Ukeplan er for tiden avlyst    
Kontaktinformasjon
avdelingsleder adresse TELEFON
Toril Eline
Sandal-Christensen
Eiksveien 73, Østerås. 67 50 84 03
    67 50 84 07