Dagaktivitetssenter

Dagsenter i institusjon er beregnet på hjemmeboende eldre som på grunn av helsesvikt ikke er i stand til å benytte kommunens seniorsentre og som opplever behov for sosial kontakt.

Bor du hjemme og har behov for å komme deg ut av en isolert tilværelse? Har pårørende behov for avlastning?

Et dagtilbud på et av kommunens Dagaktivitetssentra gir deg mulighet for å delta på ulike aktiviteter eller rehabiliteringstiltak.

Søk om dagaktivitetsplass her

Oversikt over kommunens dagaktivitetssentra:

Senteradressetelefon

Atrium Dagaktivitetssenter Dagtilbud (DAGA) for yngre personer med demens. Daglig leder er Barbara Stormer Vadseth 

Les vår Facebook side her til høyre

Claude Monets allé 21, Sandvika.  941 61 179

Butterud gård Dagaktivitetstilbud for 6 yngre personer med demens Kontaktperson er Kristin Rimeslåtten 

Butterudveien 80, 1339 Vøyenenga.

905 72 010

Berger Dagaktivitetssenter med 12 plasser Avdelingsleder Nora L. Larsen Valkyrieveien 13, Rykkinn. 67 17 78 43

Dønski Dagaktivitetssenter Avdelingsleder Trude Helen Westerberg

Dønskiveien 55, Gjettum.  67 80 78 10
Henie Onstad DagaktivitetssenterAvdelingsleder Annette Linde Sonja Henies vei 12, Høvik. 67 50 82 10
Lønnås Dagaktivitetsrehabiliteringssenter. Konstituert avdelingsleder Tone Regine Kristiansen telefon 67 50 67 00 Fredheimlia 44, Hosle. 67 50 67 00

Stabæktunet Dagaktivitetssenter Ansvarlig sykepleier Cathrine Hildan.

Jernbaneveien 35, Stabekk.

67 50 98 00

Dagsenter
67 50 98 06 (05)

Vallerhjemmets Dagaktivitetssenter består av 2 avdelinger. Drifts- og fagansvarlig er Marianne Skyrud

Les vår Facebookside her til høyre

Lindelia 11, Sandvika. Dagaktivitetssenter 1: 67 50 84 90 Dagaktivitetssenter 2: 67 50 84 91
Østerås Dagaktivitetssenter  Avdelingsleder Anneke Frydenberg Eiksveien 73, Østerås. 67 50 84 03