Dagaktivitetssenter (Dagopphold i institusjon)

Dagopphold i institusjon er et tilbud til hjemmeboende eldre som er i behov av sosiale aktiviteter. Tilbudet skal gi søker nødvendig oppfølging på dagtid og bidra til å bryte sosial isolasjon. Dagopphold kan også bidra til at pårørende får nødvendig avlastning.

Hva kan dagaktivitetssenteret bidra med:

 • Transport til og fra senteret
 • Frokost, middag/ kaffe
 • Aktivitet ute/inne og kulturtilbud.
 • Opptrening og hverdagsmestring
 • Rehabilitering

Krav til søker

 • Søker har vansker med å komme seg ut av hjemmet på egenhånd.
 • Søker har behov for å bryte sosial isolasjon
 • Søker har behov for trening/opptrening/rehabilitering grunnet sykdom eller nedsatt funksjonsnivå.
 • Søker er pårørende med særlig tyngende omsorgsansvar og har behov for avlastning

 Hvordan søke dagopphold?

 • Fyll ut egensøknad – link – der du beskriver dine hjelpebehov.
 • Søknad sendes pr post – adresse se skjema

Hva skjer videre?

 • Tildelingskontoret behandler søknader om helse- og omsorgstjenester.
 • Saksbehandler tar kontakt med søker for avtale om vurderingsmøte på tildelingskontoret eller i hjemmet.
 • Søknaden innvilges etter en individuell vurdering av nåværende helsetilstand og kartlegging av funksjonsevne.
 • Du vil få tildelt plass på det dagsenteret du tilhører iht. din adresse.
 • Dersom det ikke er ledig plass, blir du satt på venteliste. I perioder må du regne med  ventetid.
 • Ved tildelt plass tar leder for dagsenteret kontakt, med informasjon om dager og transport.
 • Oversikt over tjenestestedene (se listen nedenfor)

Har du allerede dagopphold?

Personer som er tildelt plass, tar direkte kontakt med dagaktivitetssenteret ved spørsmål og beskjeder.

Hva koster det?

Se oversikt over priser og egenandeler for ulike tjenester innenfor helse og omsorg her: 

Opphold ved dagaktivitetssenter koster kr. 90,- per dag

 Tilbakemelding på kvalitet.

 Dersom du ønsker å gi tilbakemelding på den tjenesten du mottar, skal du henvende deg direkte til tjenestestedet.

Søk om dagaktivitetsplass her 

Oversikt over kommunens dagaktivitetssentra:

Atrium Dagaktivitetssenter for yngre personer med demens

Kontaktinformasjon
Daglig leder adresse TELEFON
 Barbara S. Vadseth  Claude Monets allé 21,
Sandvika
941 61 179
Ukeplan for DAGA 2020 er for tiden avlyst    
Kontaktinformasjon
avdelingsleder adresse TELEFON
Nora L. Larsen Valkyrieveien 13, Rykkinn. 67 17 78 08
Kontaktinformasjon
kontaktperson adresse TELEFON
Lamya Hammoud Dønskiveien 55, Gjettum.  67 80 78 10
Kontaktinformasjon
avdelingsleder adresse TELEFON
Annette Linde Sonja Henies vei 12, Høvik.  67 50 82 10
Ukeplan er for tiden avlyst    
Kontaktinformasjon
avdelingsleder adresse TELEFON
Marie Therese Åmodt Fredheimlia 44, Hosle. 67 50 61 82
    67 50 67 00
Kontaktinformasjon
avdelingsleder/
Kontaktpersoner
adresse TELEFON
Hege Ringvoll Jernbaneveien 35, Stabekk. 67 50 98 41 
Ansvarlig sykepleier    67 50 98 05
Dagsenter   67 50 98 06
Ukeplan er for tiden avlyst    

 

Kontaktinformasjon
Drifts- og fagansvarlig adresse TELEFON
Marianne Skyrud Lindelia 11, Sandvika.  
Dagaktivitetssenter 1   67 50 84 96
Dagaktivitetssenter 2   67 50 84 97
Ukeplan er for tiden avlyst    
Kontaktinformasjon
avdelingsleder adresse TELEFON
Toril Eline
Sandal-Christensen
Eiksveien 73, Østerås. 67 50 84 03
    67 50 84 07