Dagaktivitetssenter

Dagsenter i institusjon er beregnet på hjemmeboende eldre som på grunn av helsesvikt ikke er i stand til å benytte kommunens seniorsentre og som opplever behov for sosial kontakt.

Bor du hjemme og har behov for å komme deg ut av en isolert tilværelse? Har pårørende behov for avlastning?

Et dagtilbud på et av kommunens Dagaktivitetssentra gir deg mulighet for å delta på ulike aktiviteter eller rehabiliteringstiltak.

Søk om dagaktivitetsplass her 

Se oversikt over priser og egenandeler for ulike tjenester innenfor helse og omsorg her

Oversikt over kommunens dagaktivitetssentra:

Senter adresse telefon

Atrium Dagaktivitetssenter (DAGA) for yngre personer med demens.

Daglig leder Barbara Stormer Vadseth 

Ukeplan for DAGA 2020

Aktivitetsplan for januar 2020

Claude Monets allé 21, Sandvika.  941 61 179

Berger Dagaktivitetssenter

Avdelingsleder Nora L. Larsen

Valkyrieveien 13, Rykkinn. 67 17 78 08

Dønski Dagaktivitetssenter  Kontaktperson Lamya Hammoud

Aktivitetsukeplan (pdf) 2020

Aktivitetsplan for Januar 2020

Dønskiveien 55, Gjettum.  67 80 78 10

Henie Onstad Dagaktivitetssenter Avdelingsleder Annette Linde

Ukeplan over aktiviteter

Sonja Henies vei 12, Høvik. 67 50 82 10

Lønnås Dagaktivitets- /Rehabiliterings-senter

AvdelingslederTone Regine Kristiansen

Fredheimlia 44, Hosle. 67 50 67 00

Stabæktunet Dagaktivitetssenter 

Avdelingsleder Hege Ringvoll

telefon: 67 50 98 41 

Ansvarlig sykepleier Cathrine Hildan

telefon: 67 50 98 05

Jernbaneveien 35, Stabekk.

67 50 98 00

Dagsenter
67 50 98 06

Valler Dagaktivitetssenter

Sentret  har 2 avdelinger.

Drifts- og fagansvarlig Marianne Skyrud

Aktivitetsplan Januar

Lindelia 11, Sandvika. Dagaktivitetssenter 1: 67 50 84 96 Dagaktivitetssenter 2: 67 50 84 97

Østerås Dagaktivitetssenter

 Avdelingsleder Toril Eline Sandal-Christensen

Eiksveien 73, Østerås.

67 50 84 07

67 50 84 03