Avlastning

Avlastning kan gis både i og utenfor hjemmet. Det kan for eksempel gis hjemmehjelp for å avlaste den som ellers har "særlig tyngende omsorgsoppgaver" i hjemmet, eller det kan gis avlastning utenfor hjemmet.

  •  Avlastningstjeneste/Barneboligene

Tilbud om døgnavlastning til familier i Bærum med hjemmeboende barn og unge med ulike funksjonshemminger. 

Søk om avlastningstjeneste eller barnebolig her

 

  • Avlastning for pårørende til personer med demens

Pårørende til personer med demens som bor hjemme, kan få avlastning. Avlaster kommer hjem til personen med demens og er stedfortreder for pårørende. Timene med avlastning er ment som en støtte og hjelp til pårørende og planlegges i samarbeid med dem.

Tjenesten er gratis. 

For mer informasjon ta kontakt med Liv Folkestad telefon 67 50 47 65.

Søk om avlasting her