Hospice Stabekk

Her kan du lese om regler for besøk under pandemien

Hospice Stabekk, et sykehjem bestående av flere avdelinger, ligger i naturskjønne omgivelser mellom Stabekk og Høvik i Bærum Kommune. 

Avdeling Stabekk sykehjem er et tradisjonelt sykehjem med to avdelinger. Du kan lese mer om det her.

Avdeling Hospice er et pleie- og omsorgstilbud til alvorlig syke, i hovedsak kreftpasienter. Omsorgstilbudet består av 22 heldøgnplasser, korttids sykehjemsplasser etter bestemte kriterier.

Tjenesteleder Wendy Mørk Smeby telefon 67 50 97 66/ 911 81 920

Avdelingsleder Lisbeth Tanum, telefon 67 50 97 92/ 995 20 157

Om tilbudet

Hospice betyr hvilested. Hovedoppgaven er å lindre smerter og andre plager, og å gi pasient og pårørende støtte til å håndtere psykiske, sosiale og eksistensielle/åndelige behov. Vi ønsker å tilrettelegge for best mulig livskvalitet for pasienten og pårørende. 
Hospice Stabekk har ansatte med høy kompetanse, lege, sykepleiere, spesialsykepleiere og hjelpepleiere. I tillegg vil annet fagpersonell bli engasjert etter behov. Fysioterapeut etter henvisning fra lege.

Omsorgstilbudet består av 22 heldøgnsplasser. Alle er definert som korttidssykehjemsplasser etter bestemte kriterier. Det må betales en egenandel for døgnoppholdet.

Dette er et tilbud, spesielt tilrettelagt for alvorlig syke pasienter. Hver pasient har sin egen leilighet med soverom for pårørende og eget bad. Pårørende kan være tilstede så mye de og pasienten ønsker. 

Målsetting for oppholdet er 

 • Å gi helhetlig omsorg i et miljø preget av ro, verdighet og tid for pasient og pårørende.
 • Å gi lindrende behandling i forhold til for eksempel smerter og kvalmebehandling. 
 • Gi støtte og veiledning til pårørende. 

Vilkår for tildeling av opphold

 • Søker må ha rett til helsehjelp etter §2.1 i lov om helsetjeneste i kommunene.
 • Det må foreligge egensøknad og opplysninger fra fastlegen.
 • Det må foreligge opplysninger på B-skjema dersom søker er inneliggende på sykehus.
 • Søker må bo i Bærum Kommune. 
 • Det forutsettes at søker og eventuelt pårørende er informert om tilbudet i hospice.

Søknad sendes til Bærum kommune, Tildelingskontoret, 1304 Sandvika.

Frivillig hos oss? Ta kontakt med Rosy Andrews!

Hospice Stabekk er et pleie- og omsorgstilbud til alvorlig syke, hovedsak kreftpasienter. Omsorgstilbudet består av 22 heldøgnplasser. 

Eksempler på ansvar og arbeidsoppgaver: 

 • Telefontjenester
 • Setter pårørende i kontakt med pleier
 • Stell av blomster, planter og annet hagearbeid
 • Samtaler med pasienter og pårørende
 • Synge eller spille instrument
 • Lage og servere mat(kake, brød e.l.)
 • Aktiviteter for pasienter. F.eks. malerkurs, massasje, etc

Full opplæring og veiledning. Du blir en del av et fantastisk miljø. Vil du se mer av vår virksomhet så følg oss gjerne på Facebooksiden vår - du finner siden her til høyre.

Kontakt: 

Rosy Andrews, e-post: andrew.rosy@gmail.com

Telefon

67 50 97 82/83 / Nødnummer 1. etasje: 940 24 746 / 2. etasje: 940 27 398 (skal kun brukes når fasttelefon og vakttelefon ikke er i funksjon)

Besøksadresse

Peter Loranges vei 1
1369 STABEKK

Reise til Hospice Stabekk

  Reise fra Hospice Stabekk