Dønski bo- og behandlingssenter

Velkommen til Dønski sykehjem korttidsavdelingene Toppen og Svingen

Toppen og Svingen er to korttidsenhet som ligger henholdsvis i 2 og 3 etasje på Dønski sykehjem.

Korttidsopphold på Dønski sykehjem er et tidsbegrenset tilbud for hjemmeboende eller pasienter som blir utskrevet fra sykehus og som trenger videreføring av medisinsk behandling. Korttidsopphold er vedtaksbasert med 14 dager liggetid.

Oppholdet skal bidra til at du gjennom egen innsats, skal opprettholde eller bedre ditt funksjonsnivå og styrke din helsetilstand.

Ved innleggelse gjennomføres det en innkomstsamtale. Her avklares det forventninger om oppholdet. Det gjennomføres oppfølgingssamtaler etter behov under oppholdet og en utreisesamtale.

Det er egenandel på oppholdet.

Tjenesteleder Tanja Kristine Løw Riddersholm telefon 67 80 78 00 /  411 40 262

Informasjon til besøkende

Vi ber alle besøkende utføre håndhygiene før og etter besøk.

 Informasjon til besøkende i forbindelse med korona: https://www.baerum.kommune.no/korona/sykehjem/

Nøkkelinformasjon

Kontaktinformasjon
avdelinger Avdelingsleder TELEFON
Avdeling Svingen  vakttelefon 477 91 362

Avdelingsleder Ofelia Maranan

 
Avdeling Toppen telefon 477 90 915

Avdelingsleder Njål Kleivkås

477 87 589

Lege og fysioterapeut

Sykehjemmet har lege til stede dag alle ukedager.  Vi har også fysioterapeut som inngår i vårt tverrfaglig team.

Våre måltider servere på følgende tider:

Frokost: kl. 09.00
Lunsj: kl. 13.00
Middag: kl. 16.30
Aftens: kl. 20.00

Mellommåltid etter behov.

Det er kafè i 1. etasje som er åpent hverdager mellom klokken 10.30-14.00

Det er salg av enkle retter og det kan betales både kontant og med kort.

Frisør og fotpleier

Det er frisør og fotpleier på institusjonen som pasientene kan benytte seg av. Time bestilles direkte hos frisør/fotpleier, personalet kan være behjelpelig med dette. Frisør og fotpleier er selvstendig næringsdrivende og betales av brukeren.

Nyttige lenker

Priser og egenandeler for helse- og omsorgstjenester

Åpningstider

Resepsjon med sentralbord mandag til fredag kl. 09.00 - 15.00.

Kafeteria kl. 10.30 –14.30

Telefon

67 80 78 00/ Nødtelefon når fastnett er ute av drift: 477 87 196

Besøksadresse

Dønskiveien 55, inngang B
1346 Gjettum

Reise til Dønski bo- og behandlingssenter

    Reise fra Dønski bo- og behandlingssenter

    Følg oss på Facebook