Dønski bo- og behandlingssenter

Velkommen til Dønski sykehjem

Tjenesteleder Tanja Kristine Løw Riddersholm telefon 67 80 78 00 /  411 40 262

Informasjon til besøkende på KAD/mottaksavdelingen

Under koronaepidemien ønsker vi å legge til rette for besøk, men samtidig beskytte våre pasienter best mulig.

 • Besøkende skal derfor avtale tid med personalet før besøket, og dette gjøres på tlf. 67 80 78 07.
 • Det er ønskelig at antall besøkende til hver pasient begrenses til 1-2 personer, og at det er de samme personene som kommer under oppholdets varighet.
 • Når du ankommer Dønski (inngang B), kontakter du personalet ved å ringe på dørklokken til 4. etasje. Et ansatt vil komme ned og ta deg imot.
 • Alle besøkende må deretter fylle ut besøksskjema og utføre håndhygiene med håndsprit.  
 • Besøkende kan ikke oppholde seg i fellesarealer.
 • Besøkende bes unngå å komme under måltider og må forlate avdelingen senest kl. 19.30.
 • Har du vært på utenlandsreise, må du vente 10 dager fra du ankommer Norge til du kan komme på besøk.
 • Besøkende som er sannsynlig eller bekreftet smittet med covid-19, er i hjemmekarantene eller har luftveissymptomer, har ikke adgang til avdelingen.  
 • For mer informasjon

Nøkkelinformasjon

Kontaktinformasjon
avdelinger   TELEFON
Avdeling KAD/Mottak tlf.  67 80 78 07

Avdelingsleder Mette T. Karlsson

Fagutviklingssykepleier
Myleen Malveda 

 

 

 

Avdeling Svingen  vakttelefon 477 91 362

Avdelingsleder Njål Kleivkås

477 87 589

 

 

Avdeling Toppen telefon 477 90 915

Avdelingsleder Njål Kleivkås

477 87 589

 

 

Mottaksavdelingen/KAD 

Mottaksavdelingen/KAD (Kommunale Akutte Døgnplasser) ligger i 4. etasje. på Dønski sykehjem. Avdelingen består av 15 kommunale akutte døgnplasser og 6 mottaksplasser. Liggetid inntil 7 døgn.

 • Varsler mottaksavdelingen/KAD, melder pasient og informerer kort om bakgrunn for innleggelse
 • Innleggende lege og ansvarlig sykepleier blir enig om pasienten fyller kriteriene for innleggelse (Vakthavende lege kan kontaktes ved usikkerhet om pasienten fyller innleggelseskriteriene):
  • over 16 år og innbygger i Bærum kommune?
  • avklart diagnose og funksjon/pleiebehov?
  • fyller minst ett av inklusjonskriteriene?
  • behandling avgjort og forordnet?
  • liten risiko for akutt alvorlig forverring?
  • ikke behov for tett legeoppfølging, men behov for tett sykepleieoppfølging?
 • Sende følgende opplysninger skriftlig på fax eller med pasienten. Det tilstrebes at papirer/dokumentasjon er sendt før pasienten kommer:
  • personalia
  • innleggelsesdiagnose
  • behandlingsopplegg for de neste 16 timer
  • resultat av blodprøver
  • medikamentliste (gitt de er tilgjengelige for innleggende lege)
  • sykdomshistorie (gitt de er tilgjengelige for innleggende lege)
  • pårørendeinformasjon (gitt de er tilgjengelige for innleggende lege)
 • Transportbehov avklares før innleggelse. Innleggende lege har ansvar for forsvarlig transport.

Hva er kommunale akutte døgnplasser (KAD)?

Tilbudet er for pasienter som trenger døgnkontinuerlig omsorg, behandling og oppfølging, men som ikke trenger å ligge på sykehus.
En pasient kan legges inn på kommunal akutt døgnplass hvis vedkommende er i en tilstand eller situasjon der behandling
og/eller døgnkontinuerlig helsehjelp er nødvendig, uten unødvendig venting.

Hvem gjelder tilbudet for?

Pasienter som:

 • Er over 16 år
 • Har behov for behandling som er avgjort og forordnet av  innleggende lege
 • Har behov for den tryggheten døgnkontinuerlig omsorg gir
 • Har en kjent sykdom som ved forverring kan få behandling som er
  avtalt på forhånd, og hvor allmenntilstanden tilsier at et kommunalt tilbud kan være like godt eller bedre enn innleggelse i sykehus.

Litt om tilbudet

 • Bærum kommune har i alt 14 KAD plasser.
 • Plassene er etablert i et samarbeid med Bærum sykehus.
 • Det er fastlegen, sykehjemslegen eller legevakten som bestemmer om du bør legges inn på sykehus eller om du kan få et like godt eller bedre tilbud på Dønski Bo– og behandlingssenter.
 • Det er lege tilstede hver dag — hele året.
 • Det er alltid sykepleier tilstede.
 • Innleggelsen er kortvarig, med mål om at du skal reise hjem i løpet av 3—7 dager.
 • Ved innleggelse gjennomføres det en innkomstsamtale. Her avklares det forventninger om oppholdet. Det gjennomføres
  oppfølgingssamtaler etter behov under oppholdet og en utreisesamtale. Oppholdet er gratis

Brosjyre: Kommunale Akutte Døgnplasser(pdf) 

Brosjyre: Innleggelse på Kommunale Akutte Døgnplasser-Bærum - veileder for leger (pdf)

Avdeling KAD/Mottak består av en mottaksavdeling og ligger i samme byggning som Dønski omsorgsbolig og Dønski dagaktivitetssenter

Våre måltider serveres på følgende tider:

 • Frokost: kl. 09:00
 • Lunsj: kl. 13:00
 • Middag: kl. 16:30
 • Aftens: kl. 20:00

Mellommåltid etter behov.

Nyttige lenker

Priser og egenandeler for helse- og omsorgstjenester

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester

Åpningstider

Resepsjon med sentralbord mandag til fredag kl. 09 - 15.

Kafeteria kl. 10:30 –14:30

Telefon

67 80 78 00/ Nødtelefon når fastnett er ute av drift: 477 87 196

Besøksadresse

Dønskiveien 55, inngang B
1346 GJETTUM

Reise til Dønski bo- og behandlingssenter

  Reise fra Dønski bo- og behandlingssenter

  Følg oss på Facebook