Åpningstider

Sykehjemmet er døgnåpen

Kantina er åpen mandag - fredag kl. 11.00-12.30

Telefon

67 50 84 50

E-post

vallerhjemmet.bobehandling@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Lindelia 11
1338 SANDVIKA

Her kan du se månedens aktiviteter ved å trykke på bildet

Tjenesteleder Liliann McStay, telefon 67 50 84 93

Nøkkelinformasjon

Vallerhjemmet bo- og behandlingssenter består av tre korttids-/rulleringsavdelinger fordelt på 2 respektive 3 enheter hver, og to dagaktivitetssentre. Institusjonen har 68 korttidsplasser for korttids- og rulleringspasienter fordelt på 68 rom. Enkeltrommene i den gamle delen med 26 rom er på ca 16 kvm inklusive wc. Dusj er i gangen.  I den nye delen har alle rom wc og dusj, de er på ca 22 kvm. Den nye delen av Vallerhjemmet stod ferdig i 1993, den gamle delen var tidligere aldershjem men ble ombygget og sto ferdig slik den er i dag 1995.

Dagaktivitetssenter 1 tar imot inntil 15 brukere. Dagaktivitetssenter 2 tar imot inntil 8 brukere med demens diagnose.

Aktivitetsprogrammet finner du her på siden til høyre, og på Facebook ligger det under Arrangementer.

Tilbud

Måltider

Middag og lunsj kommer fra Bærum Storkjøkken og serveres på avdelingene. Frokost og aftensmat tilberedes og serveres på avdelingen. Våre måltider kommer til å bli på følgende tider:

  • Frokost: kl. 09:00
  • Lunsj: kl. 13:00
  • Middag: kl. 16:00
  • Aftens: kl. 19:00

Mellommåltid etter behov.

Kaféen:

Åpningstider: mandag - fredag fra kl. 11:00 - 13:00

Kaféen er selvbetjent og er basert på tillit med betaling. Der kan man kjøpe lunsj og vafler. Vi har også VG til salgs. 

Lege

Vallerhjemmet har egne leger hver dag, mandag - fredag. Samtale med lege avtales via avdelingssykepleier.

Frisør og fotpleier

Det er frisør og fotpleier på huset som pasienten kan benytte seg av. Time bestilles direkte hos frisør/fotpleier, personalet kan være behjelplig med dette. Betaling skjer direkte til frisøren/fotpleieren.

Se Facebooksiden til vårt Dagaktivitetssenter 2, her til høyre.

avdelingertelefon
Avdeling A ligger i 1. etasje og er fordelt på enhet A1, A2 og A3
Avdelingsleder Wendy Mørk Smeby, telefon 67 50 84 51/911 81 920.
67 50 84 52
Avdeling B ligger i 2. etasje og er en rulleringsavdeling. Plassene er fordelt på enhet B1, B2 og B3.
Vakttelefon 950 41 831
Avdelingsleder Stine Langdalen, telefon 67 50 84 63
67 50 84 64

Avdeling C er fordelt på enhet C1 og C2. Avdeling C ligger i den gamle delen av insitusjonen som tidligere var aldershjem. Vakttelefon C1: 950 94 792. 
Vakttelefon C2: 950 95 971. 
Avdelingsleder Torill Martinez, telefon 67 50 84 75

C1: 67 50 84 76 

C2: 67 50 84 85

Vallerhjemmets Dagaktivitetssenter består av to avdelinger; Dagaktivitetssenter 1, og Dagaktivitetssenter 2. Dagaktivitetssenter 2 er for personer med demens.
Fagansvar for begge avdelinger har sykepleier Marianne Skyrud

D1: 67 50 84 96 

D2: 67 50 84 97

Husøkonom Lena Sæther Eid

 67 50 84 94