Valler bo- og behandlingssenter

Valler sykehjem 

Valler sykehjem/ Vallerhjemmet er avviklet.

Nå er vi flyttet inn i  Carpe Diem. Her er oversikt over Valler sykehjems telefonnummer på Carpe Diem

Besøksadresse