Valler bo- og behandlingssenter

Velkommen til Valler sykehjem

I 1880 ble Maren Thorine Conradis stiftelse opprettet. Valler aldershjem ble bygget for legatets midler i 1966. I begynnelsen av 1990-årene kom dagens sykehjem. Den nye delen av Valler  stod ferdig i 1992, og det gamle aldershjemmet sto ferdig slik det er i dag, i 1995.

Tjenesteleder Sarhad Solaimani tlf: 905 31 922

Avdelinger

Kontaktinformasjon
avdeling ledelse TELEFON
  Avdelingsleder Kristin Burmo 67 50 84 51
Avdeling A ligger i 1. etasje og er fordelt på enhet A1, A2 og A3.   67 50 84 53

 

Kontaktinformasjon
avdeling ledelse TELEFON
  Avdelingsleder Kristin Burmo 67 50 84 51
Avdeling B ligger i 2. etasje og er en rulleringsavdeling. Plassene er fordelt på enhet B1, B2 og B3.   67 50 84 65
Kontaktinformasjon
avdelinger ledelse TELEFON
  Fagansvar for begge avdelinger har sykepleier Marianne Skyrud 67 50 80 67
Valler sykehjems Dagaktivitetssenter består av to avdelinger:     
Dagaktivitetssenter 1   67 50 84 96 
Dagaktivitetssenter 2. er for personer med demens.   67 50 84 97

Nøkkelinformasjon

Valler sykehjem består av tre korttids-/rulleringsavdelinger fordelt på 2 respektive 3 enheter hver, og to dagaktivitetssentre. Institusjonen har 64 korttidsplasser for korttids- og rulleringspasienter fordelt på 64 rom. Enkeltrommene i den gamle delen med 22 rom er på ca 16 kvm inklusive wc. Dusj er i gangen.  I den nye delen har alle rom wc og dusj, de er på ca 22 kvm. 

Dagaktivitetssenter 1 tar imot inntil 15 brukere. Dagaktivitetssenter 2 tar imot inntil 8 brukere. Til dagaktivivtetssenter 2 kan man kun søke hvis man har en demens diagnose.

Det månedlige aktivitetsprogrammet finner du på Facebook. Snarvei til Facebooksidene våre ser man til høyre.

Tilbud

Måltider

Middag og lunsj kommer fra Bærum Storkjøkken og serveres på avdelingene. Frokost og aftensmat tilberedes og serveres på avdelingen. Våre måltider kommer til å bli på følgende tider:

  • Frokost: kl. 09:00
  • Lunsj: kl. 12:30
  • Middag: kl. 16:00
  • Aftens: kl. 19:00

Mellommåltid etter behov.

Kaféen:

Åpningstider: mandag - fredag fra kl. 11:00 - 13:00

Kaféen er selvbetjent og er basert på tillit med betaling. Der kan man kjøpe lunsj og vafler. Vi har også VG til salgs. 

Lege

Valler bo- og behandlingssenter har egne leger hver dag, mandag - fredag. Samtale med lege avtales via avdelingsleder.

Frisør og fotpleier

Det er frisør og fotpleier på huset som pasienten kan benytte seg av. Time bestilles direkte hos frisør/fotpleier, personalet kan være behjelplig med dette. Betaling skjer direkte til frisøren/fotpleieren.

Nyttige lenker

Priser og egenandeler for helse- og omsorgstjenester

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester

Åpningstider

Valler sykehjem er døgnåpent

Kantina er åpen mandag - fredag klokken 11.00-12.30

Telefon

67 50 84 50/ Nødnummer 951 60 473 (skal kun brukes når fasttelefon og vakttelefon ikke er i funksjon)

E-post

vallerhjemmet.bobehandling@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Lindelia 11
1338 SANDVIKA

Reise til Valler sykehjem

    Reise fra Valler bo- og behandlingssenter

    Følg oss på Facebook