Stabæktunet bo- og behandlingssenter

Velkommen til Stabæktunet sykehjem

Stabæktunet sykehjem består av tre avdelinger. Avdeling 2. etasje og 3. etasje er ordinære sykehjemsavdelinger med 33 beboere. Avdeling 4. etasje er en avdeling for personer med demens med 20 plasser. Alle avdelingene er delt opp på 2 grupper. Stabæktunet har kun enerom med eget bad og wc, hvert rom inklusive bad er på ca 20 kvm. Stabæktunet sto ferdig i 1995. 

Stabæktunet sykehjem er langt fremme i forhold til å utvikle våre tjenester mot morgendagens sykehjem til det beste for våre beboere. Vi har bl.a. som mål å skape aktivitetsglede blant beboere og ansatte.

Nøkkelinformasjon

Tjenesteleder er Irene Jensen, telefon 932 44 494

Her kan du se en presentasjon av Stabæktunet sykehjem

Tilbud

Månedens aktiviteter

 • For tiden har ikke kommunens institusjoner noen aktivitetsplan pga koronaviruset. Les kommunens informasjon øverst på denne siden.

Ukeaktiviteter på Dagaktivitetssentret

Fellesskap og aktiviteter

Det er ulike muligheter for fellesskap med de andre beboerne, gjennom å benytte felles stuer både på hver enkelt avdeling og kaféen i 1. etasje.

Aktivitetsplan blir hengt opp  i avdelingen, og man kan se den på informasjonsskjermen i resepsjonsområdet. I tillegg blir den publisert på Facebooksiden vår.

Vi har som mål å utvikle individuelle aktivitetstilbud i tillegg til våre felles arrangementer.

Våre faste aktiviteter er bl.a.:

 • samtalegruppe med frivillige tirsdager, lik uke
 • litteraturgruppe tirsdager, ulik uke
 • andakt 2. hver fredag, lik uke

Måltider

Middag kommer fra Bærum Storkjøkken og serveres på avdelingene. Frokost, lunsj og aftensmat tilberedes og serveres på avdelingen. 

 • Frokost: kl. fra 09:00 - dette er individuelt etter ønske
 • Lunsj: kl. 12:30
 • Middag: kl. 16:00
 • Aftens: kl. 19:00

Mellommåltid etter behov.

Kaféen:

Åpningstider: mandag - fredag fra kl. 10:30 - 16:00

Kaféen har salg av middag fra klokken 14:00-15:30. I tillegg selges vanlig kafémat som smørbrød, rundstykker, vafler og kaker.

Alle er velkomne til å besøke kaféen vår. Vi tar kontantbetaling og kort.

Lege

Sykehjemmet har egen sykehjemslege som kommer 4 dager per uke, minus onsdager. Samtale med lege kan avtales med personalet.

Frisør og fotpleier

Det er frisør og fotpleier på sykehjemmet som beboerne kan benytte seg av. Time bestilles direkte hos frisør/fotpleier, personalet kan være behjelplig med dette. Betaling skjer direkte til frisøren/fotpleieren.

Kontaktinformasjon

avdelinger telefon

Avdeling 2. etasje
Avdelingsleder Mariann Borgersen telefon 970 88 093

Nødnummer 908 85 224 brukes kun når fasttelefonen/vakttelefonen ikke er i funksjon

67 50 98 20

 

 

Avdeling 3. etasje
(Avdelingsleder Cathinka S. Mathiesen perm), vikar er Elise Holte Skoglund telefon 900 39 479

Nødnummer 908 13 530 brukes kun når fasttelefonen/vakttelefonen ikke er i funksjon

67 50 98 30

 

 

Avdeling 4. etasje
Avdelingsleder Hege Ringvoll  telefon 948 78 209

Nødnummer 908 26 401 brukes kun når fasttelefonen/vakttelefonen ikke er i funksjon

67 50 98 40

 

 

Dagaktivitetssenter

Avdelingsleder Hege Ringvoll telefon 948 78 209

ansvarlig sykepleier Cathrine Hildan telefon 67 50 98 05

Stabæktunet Dagaktivitetssenter har lyse og trivelige lokaler i 1. etasje. Dagaktivitetssentret har minibuss som henter og bringer brukerne. Her spiser man felles frokost og middag, og har flere aktiviteter som fremmer hverdagsmestring som trim, turer, håndarbeid, sang og musikk. Frisør og fotpleier kan bestilles på stedet.

67 50 98 06

 

 

 

 

 

Trivselsagent Hilde Melhus har ansvar felles arrangementer. Avdelingsleder i 2. etasje har ansvar for renhold og vaskeri.   

67 50 98 03

 

Andre Tilbud

 • Fotpleier kommer tirsdag og torsdag. Time bestilles direkte på telefon 9o6 61 307
 • Frisør kommer  mandag, onsdag og evt. fredag. Time bestilles direkte på telefon 901 87 118 
 • Stabæktunets venner er en frivillig støtteforening for Stabæktunet bo- og behandlingssenter som går turer, leser, synger, hjelper til ved arrangementer og annet. Venneforeningen arbeider selvstendig, uavhengig av Bærum kommune og administrasjonen ved Stabæktunet, med eget styre, egne vedtekter og egen bankkonto. Medlemskap i foreningen er frivillig og gratis. Har du lyst å bli medlem i Stabæktunets venner, er du hjertelig velkommen. Ønsker du å støtte oss økonomisk, kan du donere til bankkonto nummer 1214.15.70941. Alle penger som kommer inn, går i sin helhet til beboernes beste.
 • For ytterligere informasjon ta kontakt med styreleder i Stabæktunets venner Gerd Flemming, telefon 977 46 407

Nyttige lenker

Priser og egenandeler for helse- og omsorgstjenester

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester

Åpningstider

Kafeteria 

 • mandag-fredag, kl. 10.30-16.00
 • søndag kl. 11.30 - 15.30 
 • middagsservering kl. 14.00 - 15.30

Telefon

67 50 98 00 (nødnummer når vakttelefon og fasttelefon ikke er i funksjon, står under hver enkelt etasje)

E-post

stun@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Jernbaneveien 35
1369 STABEKK

Reise til Stabæktunet bo- og behandlingssenter

  Reise fra Stabæktunet bo- og behandlingssenter

  Følg oss på Facebook