Telefon

67 50 92 10

Besøksadresse

Solvikveien 21
1363 Høvik

Her ser du hele månedens aktivitetsplan ved å trykke på bildetOKTOBER.jpg

Tjenesteleder Hege Lisbeth Kjos telefon 993 43 832

Nøkkelinformasjon

Solvik bo og behandlingssenter ligger på Høvik og har tre langtidsavdelinger og to korttidsavdeling, samt trygghetsavdeling og dagaktivitetssenter.

Sykehjemmet er delt opp i tre ulike hus; et hus på Solvikveien og to på Sonia Henies vei. På Solvikveien har vi 100 enerom med eget bad og wc. Hvert rom, inklusive bad, er på ca 28 kvm. 

  • Solvik korttidsavdeling ligger i 2. etasje på Solvik bo- og behandlingssenter og har 23 enerom. På Solvik korttidsavdeling arbeider vi tverrfaglig i team slik at våre brukere skal nå sine mål på en god og tilfredsstillende måte. Vi arbeider etter klare mål som utarbeides i samråd med inneliggende pasienter og vi har stort fokus på egenmestring og motiverer til mest mulig selvhjulpenhet ved utskrivelse ut i fra gitte forutsetninger.
  • Solvik bo- og behandlingssenter, avdeling Henie Onstad korttids- og trygghetsavdelingen ligger på Sonia Henies vei 8. Der har vi 24 enerom for korttidspasienter og 12 trygghetsplasser fordelt på 6 rom. Alle rom har eget bad og wc. Her kan du lese mer om Trygghetsavdelingen 

 Foruten sykepleiere og hjelpepleiere har vi på sentret aktivitør, fotpleier og frisør. Vi har lege på sykehjemmet, fire dager per uke, en ergoterapeut samt fysioterapeuter. 

Solvik sykehjem har eksistert siden 1962, men har blitt renovert og blitt større. Senteret slik det er i dag,  sto ferdig april 2015, og kan friste våre brukere med nye og moderne inne arealer samt fine utearealer.

Alle avdelinger under Solvik bo- og behandlingssenter har nær tilgang til sjøen og fine turmuligheter i området.

Tilbud

Fellesskap og aktiviteter

Det er ulike muligheter for fellesskap med de andre beboerne, gjennom å benytte felles stuer både på hver enkelt avdeling og kantina i 1. etasje.

Det blir hengt opp aktivitetsplan i avdelingene og den kan også ses her høyre, samt Facebooksiden vår.

Det utarbeides individuelle tverrfaglige aktivitetsplaner for alle våre pasienter.

Faste aktiviteter i Solvikveien

  • Fredager: Sang i kantina og/eller andakt på "Hjørnet" se klokkeslett på oppslag

Måltider

Middag og lunsj kommer fra Bærum Storkjøkken og serveres på avdelingene. Frokost og aftensmat tilberedes og serveres på avdelingen.

Vi holder på å legger om våre spisetider til:

  • Frokost: kl. 09:00
  • Lunsj: kl. 13:00
  • Middag: kl. 16:00
  • Aftens: kl. 19:00

Mellommåltid etter behov.

Kantina:

Kantina åpner snart. Beskjed kommer her

Lege

Sykehjemmet har egne sykehjemsleger som kommer til hver avdeling 1 gang per uke på langtidsavdelingene og 3-4 dager i uken på korttidsavdelingene. Samtale med lege avtales via personalet.

Frisør og fotpleier

Det er frisør og fotpleier på sykehjemmet som pasientene kan benytte seg av. Time bestilles direkte hos frisør/fotpleier. Personalet kan være behjelpelig med dette. Betaling skjer direkte til frisøren/fotpleieren.

Kontaktinformasjon

 

avdelinger telefon

Henie Onstad Korttidssavdeling     

Avdelingsleder

Fagutviklingssykepleier Berit Irene Løberg

Besøksadresse: Sonja Henies vei 8, Høvik

67 50 82 20

67 50 82 22 

67 50 82 25

 

Henie Onstad Trygghetsavdeling

Serviceerklæring Trygghetsavdelingen (pdf)

67 50 82 20/

901 22 213

Henie Onstad Dagaktivitetssenter

Avdelingsleder Annette Linde

Besøksadresse: Sonja Henies vei 12B, Høvik.

67 50 82 10

67 50 82 08

Solvik korttidsavdeling

Avdelingsleder Liv Anne T. Berg  

67 50 92 04 /67 50 92 40

 

Avdeling Utsikten  2. etasje

Avdelingsleder Trude Bøe.

67 50 92 02

67 50 92 12

Avdeling Solsiden 1. etasje

Gruppe 1 A  

 Gruppe 1 C

 Avdelingsleder Anna Rybicka

67 50 92 01 

67 50 92 89

67 50 92 81

67 50 92 11

Avdeling Solhagen 1. etasje

 Avdelingsleder Ida Valderhaug

67 50 92 03

67 50 92 13

Husøkonom Nina Aarøe Rasmussen

 67 50 92 17