Solvik bo- og behandlingssenter

Velkommen til Solvik sykehjem

Solvik sykehjem ligger på Høvik og har tre langtidsavdelinger og to korttidsavdeling, samt trygghetsavdeling og dagaktivitetssenter.

Sykehjemmet er delt opp i tre ulike hus; et hus på Solvikveien og to på Sonia Henies vei. På Solvikveien har vi 100 enerom med eget bad og wc. Hvert rom, inklusive bad, er på ca 28 kvm. 

 • Solvik korttidsavdeling ligger i 2. etasje på Solvik sykehjem og har 23 enerom. På Solvik korttidsavdeling arbeider vi tverrfaglig i team slik at våre brukere skal nå sine mål på en god og tilfredsstillende måte. Vi arbeider etter klare mål som utarbeides i samråd med inneliggende pasienter og vi har stort fokus på egenmestring og motiverer til mest mulig selvhjulpenhet ved utskrivelse ut i fra gitte forutsetninger.
 • Solvik sykehjem, avdeling Henie Onstad korttids- og trygghetsavdelingen ligger på Sonia Henies vei 8. Det er 24 enerom for korttidspasienter og 6 trygghetsplasser fordelt på 6 rom. Alle rom har eget bad og wc.  Her kan du lese mer om Trygghetsavdelingen

Foruten sykepleiere og hjelpepleiere har vi på sykehjemmet aktivitør, fotpleier og frisør. Vi har lege fire dager per uke, en ergoterapeut samt fysioterapeuter. 

Solvik sykehjem har eksistert siden 1962, men har blitt renovert og blitt større, slik det er i dag sto det ferdig i april 2015. Sykehjemmet kan friste våre brukere med nye og moderne inne arealer samt fine utearealer.

Alle avdelinger under Solvik sykehjem har nær tilgang til sjøen og fine turmuligheter i området.

Nøkkelinformasjon

Tjenesteleder Rosa Paulsen telefon 67 50 92 20; mobil 483 00 259

Tilbud

Månedens aktivitetsplan

 • For tiden har ikke kommunens institusjoner noen aktivitetsplan pga koronaviruset. Les kommunens informasjon øverst på denne siden.

Ukeaktiviteter på Dagaktivitetssentret

Fellesskap og aktiviteter

Det er ulike muligheter for fellesskap med de andre beboerne, gjennom å benytte felles stuer både på hver enkelt avdeling og kantina i 1. etasje.

Det utarbeides individuelle tverrfaglige aktivitetsplaner for alle våre pasienter

Måltider

Middag og lunsj kommer fra Bærum Storkjøkken og serveres på avdelingene. Frokost og aftensmat tilberedes og serveres på avdelingen.

Våre spisetider:

 • Frokost: kl. 09:00
 • Lunsj: kl. 12.30/ 13:00
 • Middag: kl. 16:00
 • Aftens: kl. 19:00

Mellommåltid etter behov.

Café:

Åpningstider: Mandag - fredag klokken 11.00 - 14.00

Ungdomscafé:

Åpent søndager klokken 11.00 - 13.00

Lege

Sykehjemmet har egne sykehjemsleger som kommer til hver avdeling 1 gang per uke på langtidsavdelingene og 3-4 dager i uken på korttidsavdelingene. Samtale med lege avtales via personalet.

Frisør og fotpleier

Det er frisør og fotpleier på sykehjemmet som pasientene kan benytte seg av. Time bestilles direkte hos frisør/fotpleier. Personalet kan være behjelpelig med dette. Betaling skjer direkte til frisøren/fotpleieren.

Kontaktinformasjon

 

avdelinger telefon
Henie Onstad Korttidsavdeling Avdelingsleder Kristine Antonisen Fagutviklingssykepleier Berit Irene Løberg Besøksadresse: Sonja Henies vei 8, Høvik 67 50 82 20
67 50 82 22
67 50 82 25
 
Henie Onstad Trygghetsavdeling Avdelingsleder Kristine Antonisen Trygghetsavdelingen (pdf) 67 50 82 20/904 03 394/ 67 50 82 22

Henie Onstad Dagaktivitetssenter

Avdelingsleder Annette Linde

Besøksadresse: Sonja Henies vei 12B, Høvik.

67 50 82 10
67 50 82 08

Solvik korttidsavdeling

Avdelingsleder Liv Anne T. Berg

67 50 92 04 /

67 50 92 40

Avdeling Utsikten  2. etasje

Avdelingsleder Trude Bøe.

67 50 92 02

67 50 92 12

Avdeling Solsiden 1. etasje

Gruppe 1 A  

 Gruppe 1 C

 Avdelingsleder Anna Rybicka

67 50 92 01

67 50 92 89

67 50 92 81

67 50 92 11

Avdeling Solhagen 1. etasje

Avdelingsleder Jessie Aniversario Dajoyag

67 50 92 03

67 50 92 13

Husøkonom Nina Aarøe Rasmussen

 67 50 92 17

Nyttige lenker

Priser og egenandeler for helse- og omsorgstjenester

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester

Åpningstider

Solvik sykehjem har ingen spesielle åpningstider

Telefon

67 50 92 00

Besøksadresse

Solvikveien 21
1363 Høvik

Reise til Solvik bo- og behandlingssenter

  Reise fra Solvik bo- og behandlingssenter

  Følg oss på Facebook