Åpningstider

Nordraaksvei er åpen for besøk hele døgnet

Sentralbordet er åpent fra 08:00 -16:00 mandag - fredag

Kantinen er åpen mandag - fredag klokken 11:00-14:00

Telefon

Sentralbord: 67 51 91 00 / Døgnbemannet telefon ved sykepleier 67 51 91 34

Besøksadresse

Nordraaksvei 75
1369 STABEKK

Her ser du månedens aktiviteter ved å trykke på bildet

Tjenesteleder Geir Karlsen, telefon 67 51 91 02

Presentasjon av Nordraaksvei bo- og behandlingssenter (pdf)

Nøkkelinformasjon

Nordraaksvei bo- og behandlingssenter består av tre sykehjemsavdelinger over tre etasjer. Hver avdeling er delt inn i 3 enheter. Sykehjemmet har 75 plasser hvorav 17 er tildelt personer med demens. Alle rommene er enkeltrom på ca 20 kvm inklusive wc/bad, bortsett fra et rom som er større og beregnet for par.  Sykehjemmet sto ferdig i 2008.

Nordraaksvei bo- og behandlingssenter har Pårørenderåd under etablering

Tilbud

Fellesskap og aktiviteter

Det blir hengt opp aktivitetsplan i avdelingene, i heisen og til høyre på siden her og på vår Facebook-side. Faste ukentlige aktiviteter står på månedsplanen

Det utarbeides individuelle aktivitetsplaner for alle våre pasienter.

Sansehage

Sansehagen ble offisielt åpnet 21 juni 2017

Brukerråd

Brukerråd ble etablert i mars 2017 og har faste møter minst 2 ganger pr år. Rådet har 3 pårørenderepresentanter og 3 avdelingsledere pluss tjenesteleder. Brukerrådet gir konstruktive innspill til ledelsen for å forbedre eksisterende drift og tilbud til beboerne.

Måltider

Middag kommer fra Bærum Storkjøkken og serveres på avdelingene. Frokost, lunsj og kveldsmat tilberedes og serveres på hver avdeling. Våre måltider er på følgende tider:

  • Frokost: fra kl. 08:00
  • Lunsj: kl. 13:00
  • Middag: kl. 16:30
  • Kvelds: kl. 20:00

Mellommåltid etter behov.

Kantinen:

Åpningstider: mandag til fredag fra kl. 11:00 - 14:00

Vi har en bar for beboerne. Baren åpnet i november 2016. Les artikkelen i Budstikka om vår bar ved å trykke på bildet.

Lege

Sykehjemmet har egne sykehjemsleger som kommer til hver avdeling 1 gang per uke. Samtale med lege avtales via personalet.

Frisør og fotpleier

Det er frisør og fotpleier på sykehjemmet som pasienten kan benytte seg av. Time bestilles direkte hos frisør/fotpleier, personalet kan være behjelplig med dette. Betaling skjer direkte til frisøren/fotpleieren.

avdelingertelefon
Avdeling 1. etasje er både en vanlig sykehjemsavdeling for 8 beboere og har to enheter for personer med demens med tilsammen 17 beboere. Avdelingsleder Marie Moe Tufte telefon 67 51 91 44.

enhet A: 67 51 91 71 
enhet B: 67 51 91 41 
enhet C: 67 51 91 11

Avdeling 2. etasje er en vanlig sykehjemsavdeling på alle enhetene med tilsammen 28 beboere.
Avdelingsleder Ivan Milojevic, telefon 67 51 91 54.
enhet A: 67 51 91 81 
enhet B: 67 51 91 51 
enhet C: 67 51 91 21
Avdeling 3. etasje er en vanlig sykehjemsavdeling på alle enhetene med 22 beboere. Avdelingsleder Linda Tjelle Brun  telefon 67 51 91 64. enhet A: 67 51 91 91
enhet B: 67 51 91 61
enhet C: 67 51 91 31

Servicebasen ved Husøkonom Ellen B. Måreid som bl.a. har ansvar for kantine og renhold

 67 51 91 29