Nordraaksvei bo- og behandlingssenter

Velkommen til Nordraaksvei sykehjem

Nordraaksvei sykehjem består av tre sykehjemsavdelinger over tre etasjer. Hver avdeling er delt inn i 3 enheter. Sykehjemmet har 75 plasser hvorav 17 er tildelt personer med demens. Alle rommene er enkeltrom på ca 20 kvm inklusive wc/bad, bortsett fra et rom som er større og beregnet for par.  Sykehjemmet sto ferdig i 2008.

Nordraaksvei sykehjem har Pårørenderåd under etablering

Nøkkelinformasjon

Tjenesteleder Wendy Mørk Smeby, telefon 911 81 920

Presentasjon av Nordraaksvei sykehjem

Tilbud

Månedens aktiviteter

 • For tiden har ikke kommunens institusjoner noen aktivitetsplan pga koronaviruset. Les kommunens informasjon øverst på denne siden.

Fellesskap og aktiviteter

Det blir hengt opp aktivitetsplan i avdelingene, i heisen, på siden her og på vår Facebook-side. Faste ukentlige aktiviteter står på månedsplanen

Det utarbeides individuelle aktivitetsplaner for alle våre pasienter.

Sansehage

Sansehagen ble offisielt åpnet 21 juni 2017

Brukerråd

Brukerråd ble etablert i mars 2017 og har faste møter minst 2 ganger pr år. Rådet har 3 pårørenderepresentanter og 3 avdelingsledere pluss tjenesteleder. Brukerrådet gir konstruktive innspill til ledelsen for å forbedre eksisterende drift og tilbud til beboerne.

Måltider

 • Middag kommer fra Bærum Storkjøkken og serveres på avdelingene.
 • Frokost, lunsj og kveldsmat tilberedes og serveres på hver avdeling.

Våre måltider er på følgende tider:

 • Frokost: fra kl. 08:00
 • Lunsj: kl. 13:00
 • Middag: kl. 16:30
 • Kvelds: kl. 20:00

Mellommåltid etter behov.

Kantinen:

Åpningstider: mandag til fredag fra kl. 11:00 - 14:00

Vi har en bar for beboerne. Baren åpnet i november 2016. Les artikkelen i Budstikka om vår bar ved å trykke på bildet.

Artikkel i Budstikka om bar

Lege

Sykehjemmet har egne sykehjemsleger som kommer til hver avdeling 1 gang per uke. Samtale med lege avtales via personalet.

Frisør og fotpleier

Det er frisør og fotpleier på sykehjemmet som pasienten kan benytte seg av. Time bestilles direkte hos frisør/fotpleier, personalet kan være behjelplig med dette. Betaling skjer direkte til frisøren/fotpleieren.

Telefon til frisør: 67 50 73 71

Telefon til fotpleier: 67 50 73 70

Kontaktinformasjon

 

avdelinger telefon
Avdeling 1. etasje er både en vanlig sykehjemsavdeling for 8 beboere og har to enheter for personer med demens med tilsammen 17 beboere. Avdelingsleder Ingeborg Rygg telefon 67 50 73 64. 67 50 73 31
Avdeling 2. etasje er en vanlig sykehjemsavdeling på alle enhetene med tilsammen 28 beboere.
Avdelingsleder Maryam Saade telefon 67 50 73 65.
67 50 73 41
Avdeling 3. etasje er en vanlig sykehjemsavdeling på alle enhetene med 22 beboere. Avdelingsleder Diana Nordstrønen telefon 67 50 73 66 67 50 73 51
Servicebasen ved Husøkonom Ellen B. Måreid som bl.a. har ansvar for kantine og renhold 67 50 73 68

Nyttige lenker

Priser og egenandeler for helse- og omsorgstjenester

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester

Åpningstider

Nordraaksvei er åpen for besøk hele døgnet

Sentralbordet er åpent fra 08:00 -16:00 mandag - fredag

Kantinen er åpen mandag - fredag klokken 11:00-14:00

Telefon

Sentralbord: 67 50 73 73 / Døgnbemannet telefon ved sykepleier 67 50 73 51 / Nødnummer 900 72 128 (NB! dette nummer er kun i bruk hvis fasttelefon og vakttelefon ikke er i funksjon!)

Besøksadresse

Nordraaksvei 75
1369 STABEKK

Reise til Nordraaksvei bo- og behandlingssenter

  Reise fra Nordraaksvei bo- og behandlingssenter

  Følg oss på Facebook