Lønnås bo- og rehabiliteringssenter, Fredheimlia 44

Lønnås bo- og rehabiliteringssenter består av flere avdelinger: 

 • Rehabiliteringsavdelingen ligger i 1 etasje. Der er det 22 rehabiliteringsplasser
 • Dagaktivitetssenteret for rehabilitering ligger også i 1 etasje og har plass til 10 brukere.
 • Sykehjemsavdeling ligger i 2 etasje og der kan bo 23 pasienter.
 • Demensavdelingen ligger i 3 etasje. Det er en skjermet demensavdeling med 23 plasser, oppdelt i mindre enheter.
 • Lønnås omsorgsbolig har 18 leiligheter og ligger ved siden av hovedbygget. Man går ut av hovedinngangen og til venstre.
 • Lønnås har en egen fysioterapi seksjon og ergoterapi seksjon tilknyttet huset. Disse har hovedfokus på brukene ved rehabiliteringsavdelingen.
 • Det er frisører på huset som er her mandager & onsdager. Personalet kan hjelpe deg med bestilling av time, telefon til frisør er 67 50 67 06. Betaling skjer direkte til frisør, som også har betalingsterminal.
 • Fotterapeutene Lønnås har åpent alle dager mandag til fredag. Telefon for bestilling er 67 50 67 07. Betaling skjer direkte til fotterapeut, som også har betalingsterminal.
 • Våre leger har ansvar for hver sine avdelinger, ønsker du kontakt med dem så avtal med personalet på avdelingen.
 • Vår aktivitør ordner med ulike typer aktiviteter for våre beboere og våre brukere. Aktivitør har mange frivillige som hun samarbeider med for å lage et allsidig og varierende program for våre beboere/brukere.

Frivillige på Lønnås er en aktiv venneforening som består av: hagelag, Lønnås venner, leseombud, terapihunder, besøksvenner, frivillige til lørdagskafe, kordirigent, leder av musikkgruppe, turverter, yogatrener, sanggruppeassistenter m.m. Ønsker du å være en del av frivillige hos oss, kontakt: Grete på  mobil: 909 74 532

Nøkkelinformasjon

Tjenesteleder Sarhad Solaimani tlf: 905 31 922.

Tilbud

Her til høyre på siden, finner du Facebooksiden til Lønnås bo- og rehabiliteringssenter og månedens aktivitetsprogram

Kontaktinformasjon

avdelinger telefon

Avdeling for rehabilitering ligger i 1. etasje. Her er man en tidsbegrenset periode, hvor opptrening, mestring og livskvalitet står i fokus.
Avdelingsleder Tone Regine Kristiansen telefon 67 50 61 82

(480 19 260 nødnummer, skal kun brukes når fast telefon ikke er i funksjon)

67 50 61 71

 

Avdeling 2. etasje er en vanlig sykehjemsavdeling med langtidsplasser.
Avdelingsleder Ann-Therese Bjarkhaug telefon 67 50 61 96

(480 27 734 nødnummer, skal kun brukes når fast telefon ikke er i funksjon)

67 50 61 86

 

Avdeling 3. etasje er en skjermet avdeling for personer med demens.
Avdelingsleder Kathrine Stokke telefon 67 50 66 92

(480 12 862 nødnummer, skal kun brukes når fast telefon ikke er i funksjon)

67 50 66 81

 

Lønnås Dagaktivitetsrehabiliteringssenter har egen sjåfør, ergoterapeut, fysioterapeut og logoped knyttet til sin stab.  Avdelingsleder Tone Regine Kristiansen telefon 67 50 61 82

Ergoterapeut treffes på telefon 67 50 67 13

Fysioterapeut treffes på telefon 67 50 67 18 

67 50 67 09

Lønnås omsorgsbolig

Avdelingsleder Ann-Therese Bjarkhaug telefon 67 50 61 96

(480 20 050 nødnummer, skal kun brukes når fast telefon ikke er i funksjon)

67 50 66 94/95

 

 

 Aktivitør treffes på telefon 67 50 66 99

  

Åpningstider

Stedet har ikke spesifiserte besøkstider.

Telefon

Sentralbord: 67 50 67 00 /(nødnummer når vakttelefon og fasttelefon ikke er i funksjon, står under hver enkelt etasje)

Besøksadresse

Fredheimlia 44
1362 HOSLE

Månedens aktivitetsprogram

Trykk på bildet: 

 • Sept'19.jpg

Nyttige lenker

Priser og egenandeler for helse- og omsorgstjenester

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester

Følg oss på Facebook