Bilde Lindelia eksteriør

Lindelia legger høyt og fritt på Gjettum, med utsikt over Oslofjorden i sør og til Kolsåstoppen i nord. Det er sentralt med T-banestasjon og gode bussforbindelser.

Lindelia er Bærums nyeste sykehjem, topp moderne og utstyrt med mye velferdsteknologi som gjør hverdagen for beboerne og medarbeidere bedre. Velferdsteknologien legger til rette for at beboerne opplever verdighet og trygghet tilpasset sine behov, samt for at de trygt kan bevege seg ute og inne. For medarbeidere er velferdsteknologien en trygghet for at det gis nødvendig helsehjelp når det trengs, uten å forstyrre unødig.

Beboerne har store flotte rom med eget bad som er godt tilrettelagt. Avdelingene er delt opp i tre enheter med åtte beboere i hver enhet. Det er eget oppholdsrom og kjøkken tilknyttet enhetene.                                                                                        

Vi har høye faglige ambisjoner og samarbeider med flere utdanningsinstitusjoner. Blant annet tar vi imot studenter fra ulike helseutdanningsretninger. Dette er med på å styrke og utvikle oss faglig.

Fotterapeut og frisør drifter privat, og tar gjerne imot kunder utenfra.

Det er viktig for oss at beboerne så langt som mulig får leve livet sitt etter sine ønsker og behov i samarbeid med oss som jobber her, pårørende, venner og frivillige.

Lindelia sykehjem eksteriør 2 Lindelia sykehjem eksteriør 3 Lindelia sykehjem eksteriør 4 Lindelia sykehjem interiør 1 Lindelia sykehjem interiør 2 Lindelia sykehjem interiør 3 Lindelia sykehjem interiør 4 Lindelia sykehjem eksteriør Lindelia sykehjem eksteriør

En av våre nærmeste naboer er Gjettum Ungdomsskole, som vi har et godt samarbeid med. Her er det gjensidig erfaringsutveksling mellom generasjoner.

Vi har også et samarbeid med Sandvika videregående skole, «Livsglede», hvor elevene bidrar med aktiviteter og sosiale tiltak. Flere av disse vil etterhvert bli våre kollegaer.

Vår kafé er åpen alle dager for både beboere og besøkende. 

Tjenesteleder er Grete Haugland, tlf. 90 01 21 41.

Velkommen til Lindelia!

Nøkkelinformasjon

Informasjon til beboere og pårørende august 2020 (pdf)

Avdelinger

Oversikt over administrasjon og støttefunksjoner

Telefonnummer Navn / Sted
67 50 43 20 RESEPSJONEN
67 50 42 86 / 900 12 141 Tjenesteleder Grete Haugland
67 50 42 01 / 459 71 665

Avdelingsleder for Dagaktivitetssenter/hus

Toril Eline Sandal-Christensen

67 50 42 20 / 474 69 059 Dagaktivitetssenter

Avdelingene A1 og B1 ligger i 1. etasje

Telefonnummer Navn
67 50 42 88 / 404 12 791  Avdelingsleder Nora Lundemo Larsen
67 50 42 03 / 459 71 809 Ansvarstelefon pleier avdeling A1
67 50 42 02 / 459 71 796 Ansvarstelefon pleier avdeling B1

Avdeling A2 ligger i 2. etasje

Telefonnummer Navn
67 50 42 27 / 456 10 384 Avdelingsleder Ingrid H. Bruserud
67 50 42 30 / 456 37 491 Ansvarstelefon pleier A2

Avdeling B2 ligger i 2. etasje

Telefonnummer Navn
67 50 42 26 / 404 11 768 Avdelingsleder Nina Isaksen
67 50 42 29 / 456 37 487 Ansvarstelefon pleier B2

Avdeling A3 ligger i 3. etasje

Telefonnummer  Navn
67 50 42 57 / 474 86 613 Avdelingsleder A3 (ansatt fra 1.12.2020)
67 50 42 59 / 474 74 621 Ansvarstelefon til pleier A3

Avdeling B3 ligger i 3. etasje

Telefonnummer  Navn
67 50 42 54 / 488 67 579 Avdelingsleder Anita Andersen
67 50 42 58 /458 71 139 Ansvarstelefon til pleier B3

Telefon

Resepsjon telefon 67 50 43 20

Besøksadresse

Lindelia 47
1346 Gjettum

Reise til Lindelia sykehjem

    Reise fra Lindelia sykehjem