Hospice Stabekk

Hospice Stabekk ligger i naturskjønne omgivelser mellom Stabekk og Høvik i Bærum Kommune. Hospicet er et pleie- og omsorgstilbud til alvorlig syke, i hovedsak kreftpasienter. Omsorgstilbudet består av 22 heldøgnplasser, korttids sykehjemsplasser etter bestemte kriterier.

Tjenesteleder Miriam H. Midha er i permisjon, stedfortreder er tjenesteleder Hanne Colling Nilsson, telefon 67 50 97 66/ 926 38 889

Avdelingsleder Senita Luise Anshus, telefon 67 50 97 21

Les om hva ukebladet Hjemmet skrev om vår hund Gunvor her

Frivillig hos oss? Ta kontakt med Rosy Andrews!

Om tilbudet

Hospice betyr hvilested. Hovedoppgaven er å lindre smerter og andre plager, og å gi pasient og pårørende støtte til å håndtere psykiske, sosiale og eksistensielle/åndelige behov. Vi ønsker å tilrettelegge for best mulig livskvalitet for pasienten og pårørende. 
Hospice Stabekk har ansatte med høy kompetanse, lege, sykepleiere, spesialsykepleiere og hjelpepleiere. I tillegg vil annet fagpersonell bli engasjert etter behov. Fysioterapeut noen dager i uken.

Omsorgstilbudet består av 22 heldøgnsplasser. Alle er definert som korttidssykehjemsplasser etter bestemte kriterier. Det må betales en egenandel for døgnoppholdet.

Dette er et tilbud, spesielt tilrettelagt for alvorlig syke pasienter. Hver pasient har sin egen leilighet med soverom for pårørende og eget bad. Pårørende kan være tilstede så mye de og pasienten ønsker. 

Målsetting for oppholdet er 

  • Å gi helhetlig omsorg i et miljø preget av ro, verdighet og tid for pasient og pårørende.
  • Å gi lindrende behandling i forhold til for eksempel smerter og kvalmebehandling. 
  • Gi støtte og veiledning til pårørende. 

Vilkår for tildeling av opphold

  • Søker må ha rett til helsehjelp etter §2.1 i lov om helsetjeneste i kommunene.
  • Det må foreligge egensøknad og opplysninger fra fastlegen.
  • Det må foreligge opplysninger på B-skjema dersom søker er inneliggende på sykehus.
  • Søker må bo i Bærum Kommune. 
  • Det forutsettes at søker og eventuelt pårørende er informert om tilbudet i hospice.

Søknad sendes til Bærum kommune, Tildelingskontoret, 1304 Sandvika.

Telefon

67 50 97 82/ Nødnummer 908 42 956 (skal kun brukes når fasttelefon og vakttelefon ikke er i funksjon)

Besøksadresse

Peter Loranges vei 1
1369 STABEKK

Reise til Hospice Stabekk

    Reise fra Hospice Stabekk