Dønski bo- og behandlingssenter

Velkommen til Dønski KAD/Mottak

Tjenesteleder Arne Mæhlum, telefon 924 55 255

Avdelingsleder Tanja Løw Riddersholm telefon 67 80 78 06.

Telefon til avdeling KAD/Mottak 67 80 78 07

Nøkkelinformasjon

 Mottaksavdelingen/KAD (Kommunale Akutte Døgnplasser) i ligger 4. etasje. på tidligere Dønski sykehjem. Avdelingen består av 15 kommunale akutte døgnplasser og 6 mottaksplasser. Liggetid inntil 7 døgn.

 • Varsler mottaksavdelingen/KAD, melder pasient og informerer kort om bakgrunn for innleggelse
 • Innleggende lege og ansvarlig sykepleier blir enig om pasienten fyller kriteriene for innleggelse (Vakthavende lege kan kontaktes ved usikkerhet om pasienten fyller innleggelseskriteriene):
  • over 16 år og innbygger i Bærum kommune?
  • avklart diagnose og funksjon/pleiebehov?
  • fyller minst ett av inklusjonskriteriene?
  • behandling avgjort og forordnet?
  • liten risiko for akutt alvorlig forverring?
  • ikke behov for tett legeoppfølging, men behov for tett sykepleieoppfølging?
 • Sende følgende opplysninger skriftlig på fax eller med pasienten. Det tilstrebes at papirer/dokumentasjon er sendt før pasienten kommer:
  • personalia
  • innleggelsesdiagnose
  • behandlingsopplegg for de neste 16 timer
  • resultat av blodprøver
  • medikamentliste (gitt de er tilgjengelige for innleggende lege)
  • sykdomshistorie (gitt de er tilgjengelige for innleggende lege)
  • pårørendeinformasjon (gitt de er tilgjengelige for innleggende lege)
 • Transportbehov avklares før innleggelse. Innleggende lege har ansvar for forsvarlig transport.

Brosjyre: Kommunale Akutte Døgnplasser(pdf) 

Brosjyre: Innleggelse på Kommunale Akutte Døgnplasser-Bærum - veileder for leger (pdf)

Dønski KAD/Mottak består av en mottaksavdeling og ligger i samme byggning som Dønski omsorgsbolig og Dønski dagaktivitetssenter

Resepsjonen

Resepsjonen tar seg av sentralbordet og formidler bestillinger og beskjeder vedrørende de ulike tjenester som boligen tilbyr.

Våre måltider serveres på følgende tider:

 • Frokost: kl. 09:00
 • Lunsj: kl. 13:00
 • Middag: kl. 16:30
 • Aftens: kl. 20:00

Mellommåltid etter behov.

Nyttige lenker

Priser og egenandeler for helse- og omsorgstjenester

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester

Åpningstider

Resepsjon med sentralbord mandag til fredag kl. 09 - 15.

Kafeteria kl. 10:30 –14:30

Telefon

67 80 78 00/ Nødtelefon når fastnett er ute av drift: 477 87 196

Besøksadresse

Dønskiveien 55, inngang B
1346 GJETTUM

Reise til Dønski bo- og behandlingssenter

  Reise fra Dønski bo- og behandlingssenter

  Følg oss på Facebook