Dønski bo- og behandlingssenter

Velkommen til Dønski sykehjem, avdeling KAD/Mottak

Tjenesteleder Arne Mæhlum, telefon 924 55 255

Avdelingsleder Tanja Løw Riddersholm telefon 67 80 78 06.

Telefon til avdeling KAD/Mottak 67 80 78 07

Nøkkelinformasjon

 Mottaksavdelingen/KAD (Kommunale Akutte Døgnplasser) ligger i 4. etasje. på Dønski sykehjem. Avdelingen består av 15 kommunale akutte døgnplasser og 6 mottaksplasser. Liggetid inntil 7 døgn.

 • Varsler mottaksavdelingen/KAD, melder pasient og informerer kort om bakgrunn for innleggelse
 • Innleggende lege og ansvarlig sykepleier blir enig om pasienten fyller kriteriene for innleggelse (Vakthavende lege kan kontaktes ved usikkerhet om pasienten fyller innleggelseskriteriene):
  • over 16 år og innbygger i Bærum kommune?
  • avklart diagnose og funksjon/pleiebehov?
  • fyller minst ett av inklusjonskriteriene?
  • behandling avgjort og forordnet?
  • liten risiko for akutt alvorlig forverring?
  • ikke behov for tett legeoppfølging, men behov for tett sykepleieoppfølging?
 • Sende følgende opplysninger skriftlig på fax eller med pasienten. Det tilstrebes at papirer/dokumentasjon er sendt før pasienten kommer:
  • personalia
  • innleggelsesdiagnose
  • behandlingsopplegg for de neste 16 timer
  • resultat av blodprøver
  • medikamentliste (gitt de er tilgjengelige for innleggende lege)
  • sykdomshistorie (gitt de er tilgjengelige for innleggende lege)
  • pårørendeinformasjon (gitt de er tilgjengelige for innleggende lege)
 • Transportbehov avklares før innleggelse. Innleggende lege har ansvar for forsvarlig transport.

Brosjyre: Kommunale Akutte Døgnplasser(pdf) 

Brosjyre: Innleggelse på Kommunale Akutte Døgnplasser-Bærum - veileder for leger (pdf)

Avdeling KAD/Mottak består av en mottaksavdeling og ligger i samme byggning som Dønski omsorgsbolig og Dønski dagaktivitetssenter

Informasjon til besøkende på KAD/mottaksavdelingen

Under koronaepidemien ønsker vi å legge til rette for besøk, men samtidig beskytte våre pasienter best mulig.

Besøkende skal derfor avtale tid med personalet før besøket, og dette gjøres på tlf. 67 80 78 07.

Det er ønskelig at antall besøkende til hver pasient begrenses til 1-2 personer, og at det er de samme personene som kommer under oppholdets varighet.

Når du ankommer Dønski (inngang B), kontakter du personalet ved å ringe på dørklokken til 4. etasje. Et ansatt vil komme ned og ta deg imot.

Alle besøkende må deretter fylle ut besøksskjema og utføre håndhygiene med håndsprit.  

Besøkende kan ikke oppholde seg i fellesarealer.

Besøkende bes unngå å komme under måltider og må forlate avdelingen senest kl. 19.30.

Har du vært på utenlandsreise, må du vente 10 dager fra du ankommer Norge til du kan komme på besøk.

Besøkende som er sannsynlig eller bekreftet smittet med covid-19, er i hjemmekarantene eller har luftveissymptomer, har ikke adgang til avdelingen.  

For mer informasjon: https://www.baerum.kommune.no/korona/sykehjem/

Våre måltider serveres på følgende tider:

 • Frokost: kl. 09:00
 • Lunsj: kl. 13:00
 • Middag: kl. 16:30
 • Aftens: kl. 20:00

Mellommåltid etter behov.

Nyttige lenker

Priser og egenandeler for helse- og omsorgstjenester

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester

Åpningstider

Resepsjon med sentralbord mandag til fredag kl. 09 - 15.

Kafeteria kl. 10:30 –14:30

Telefon

67 80 78 00/ Nødtelefon når fastnett er ute av drift: 477 87 196

Besøksadresse

Dønskiveien 55, inngang B
1346 GJETTUM

Reise til Dønski bo- og behandlingssenter

  Reise fra Dønski bo- og behandlingssenter

  Følg oss på Facebook