Åpningstider

Resepsjon med sentralbord mandag til fredag kl. 09:00 - 15:00

Kafeteria kl. 10:00 - 14:30

Telefon

67 80 78 00

Besøksadresse

Dønskiveien 55
1346 GJETTUM

Her kan du se månedens aktiviteter ved å trykke på bildet

Dønski bo- og behandlingssenter ligger vakkert til i en park med utsikt til Kolsåstoppen.  Sykehjemmet ligger inntil et offentlig friområde i parkmessige omgivelser med små gangveier. Det er gåavstand til bussholdplass. Kort avstand til nærbutikk.

Tjenesteleder Siri Engh, telefon 67 80 78 38. 

Nøkkelinformasjon

På Dønski bo- og behandlingssenter ligger Bærum kommunes akutte døgnplasser, også kalt KAD (Kommunale akutte døgnplasser). Det er et samarbeid mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten og er en del av helsereformen, hvor kommunen skal bidra til et riktig bruk av spesialisthelsetjenester. Mottaksavdelingen/ KAD ligger i 4. etasje og består av 15 kommunale akutte døgnplasser og 6 mottaksplasser hvor pasienten er utskrivningsklar fra Bæum sykehus.

Innleggende lege sitt ansvar:

 • Varsler mottaksavdelingen/KAD per telefon /Imatis og melder KAD-pasient, informerer kort om bakgrunn for innleggelse
 • Innleggende lege og ansvarlig sykepleier/tilsynslege blir enig om pasienten fyller kriteriene for innleggelse (Vakthavende lege kan kontaktes ved usikkerhet om pasienten fyller innleggelseskriteriene):
  • over 16 år og innbygger i Bærum kommune?
  • avklart diagnose og funksjon/pleiebehov?
  • fyller minst et av inklusjonskriteriene?
  • behandling avgjort og forordnet?
  • liten risiko for akutt alvorlig forverring?
  • ikke behov for tett legeoppfølging, men behov for tett sykepleieoppfølging?
 • Sende følgende opplysninger skriftlig på fax eller med pasienten. Det tilstrebes at papirer/dokumentasjon er sendt før pasienten kommer:
  • personalia
  • innleggelsesdiagnose
  • behandlingsopplegg for de neste 16 timer
  • resultat av blodprøver
  • medikamentliste (gitt de er tilgjengelige for innleggende lege)
  • sykdomshistorie (gitt de er tilgjengelige for innleggende lege)
  • pårørendeinformasjon (gitt de er tilgjengelige for innleggende lege)
 • Transportbehov avklares før innleggelse. Innleggende lege har ansvar for forsvarlig transport.

 Brosjyre: Kommunale Akutte Døgnplasser(pdf) 

Brosjyre: Innleggelse på Kommunale Akutte Døgnplasser-Bærum - veileder for leger (pdf)

Bo- og behandlingssenteret består av en mottaksavdeling, to sykehjemsavdelinger, et dagaktivitetssenter og en omsorgsbolig. Sykehjemmet har 32 plasser, alle har enerom. Noen rom deler bad. 

Resepsjonen

Resepsjonen tar seg av sentralbordet og formidler bestillinger og beskjeder vedrørende de ulike tjenester som boligen tilbyr.

Tilbud

Aktiviteter

Faste aktiviteter i Dønskistuen

Ukentlige aktiviteter:

 • Mandager er det trim med fysioterapeut og bowling.
 • Tirsdag er det høytlesning ved leseombud.
 • Onsdag kommer kiosktrallen fra Røde Kors.
 • Onsdag er det også ulike arrangement ved "De gule englene".

Ellers brukes Dønskistua til konserter, fester, kulturcafé, møter, foredrag, fellestrim, filmfremvisning, arrangerte sosiale sammenkomster m.m. Vi har et nært samarbeide med Dønski vgs ("De gule englene").  Stuen kan også brukes (leies) til private arrangementer.  Henvendelse i resepsjonen.

Parken

Parken på Dønski blir hyppig brukt til ulike kulturaktiviteter, som for eksempel grilling og allsang om sommeren. Dette er svært populært hos beboerne ved sykehjemmet og omsorgsboligen, samt brukerne ved dagaktivitetssentret.  

Lege

Sykehjemslege er tilstede 1-2 ganger pr. uke.

Frisør og fotpleier

Beboerne på  avdelingene Svingen og Toppen har tilbud om frisør/fotpleie en dag i uken. Time bestilles via personalet. Kontant betaling.

Måltider og kafeteria

Middag og lunsj kommer fra Bærum Storkjøkken og serveres på avdelingene. Frokost og aftensmat tilberedes og serveres på avdelingen. Våre måltider kommer etterhvert til å bli på følgende tider:

 • Frokost: kl. 09:00
 • Lunsj: kl. 13:00
 • Middag: kl. 16:30
 • Aftens: kl. 20:00

Mellommåltid etter behov.

avdelingertelefon

Mottaksavdelingen/ KAD
Avdelingsleder Tanja Løw, telefon 67 80 78 06.

67 80 78 07/16
Avdeling Svingen er en ordinær sykehjemsavdeling med 16 langtidsplasser. Avdelingen ligger i 3. etasje.
Avdelingsleder Kristine Antonisen, telefon 67 80 78 03.
67 80 78 08
Avdeling Toppen er en ordinær sykehjemsavdeling med 16 langtidsplasser. Avdelingen ligger i 2. etasje.
Avdelingsleder Kristine Antonisen, telefon 67 80 78 03.
67 80 78 09
Dønski dagaktivitetssenter ligger i 1. etasje og er et tilbud til personer med demens. 
Kontaktperson Lamya Hammoud
67 80 78 10

Dønski omsorgsbolig har 81 leiligheter.
Avdelingsleder er Tonje Lund telefon 67 80 78 04.

67 80 78 39

Avdelingsleder Gro Marit Ellstrøm har ansvar for kjøkken, kafeteria, renhold og vaskeri.

 67 80 78 17

Institusjonsmeny fra Bærum storkjøkken