Dønski bo- og behandlingssenter

Velkommen til Dønski bo- og behandlingssenter, avdeling KAD/Mottak

Tjenesteleder Siri Engh, telefon 67 80 78 38. 

Avdelingsleder Tanja Løw Riddersholm telefon 67 80 78 06

Nøkkelinformasjon

På Dønski bo- og behandlingssenter  ligger Mottaksavdelingen/KAD i 4. etasje og består av 15 kommunale akutte døgnplasser og 6 mottaksplasser. Liggetid inntil 7 døgn.

 • Varsler mottaksavdelingen/KAD, melder pasient og informerer kort om bakgrunn for innleggelse
 • Innleggende lege og ansvarlig sykepleier blir enig om pasienten fyller kriteriene for innleggelse (Vakthavende lege kan kontaktes ved usikkerhet om pasienten fyller innleggelseskriteriene):
  • over 16 år og innbygger i Bærum kommune?
  • avklart diagnose og funksjon/pleiebehov?
  • fyller minst ett av inklusjonskriteriene?
  • behandling avgjort og forordnet?
  • liten risiko for akutt alvorlig forverring?
  • ikke behov for tett legeoppfølging, men behov for tett sykepleieoppfølging?
 • Sende følgende opplysninger skriftlig på fax eller med pasienten. Det tilstrebes at papirer/dokumentasjon er sendt før pasienten kommer:
  • personalia
  • innleggelsesdiagnose
  • behandlingsopplegg for de neste 16 timer
  • resultat av blodprøver
  • medikamentliste (gitt de er tilgjengelige for innleggende lege)
  • sykdomshistorie (gitt de er tilgjengelige for innleggende lege)
  • pårørendeinformasjon (gitt de er tilgjengelige for innleggende lege)
 • Transportbehov avklares før innleggelse. Innleggende lege har ansvar for forsvarlig transport.

Brosjyre: Kommunale Akutte Døgnplasser(pdf) 

Brosjyre: Innleggelse på Kommunale Akutte Døgnplasser-Bærum - veileder for leger (pdf)

Dønski bo- og behandlingssenter består av en mottaksavdeling, et dagaktivitetssenter og en omsorgsbolig.

Resepsjonen

Resepsjonen tar seg av sentralbordet og formidler bestillinger og beskjeder vedrørende de ulike tjenester som boligen tilbyr.

Tilbud

Parken

Parken på Dønski blir hyppig brukt til ulike kulturaktiviteter, som for eksempel grilling og allsang om sommeren. Dette er svært populært hos beboerne ved  omsorgsboligen og brukerne ved dagaktivitetssentret.  

Våre måltider serveres på følgende tider:

 • Frokost: kl. 09:00
 • Lunsj: kl. 13:00
 • Middag: kl. 16:30
 • Aftens: kl. 20:00

Mellommåltid etter behov.

Kontaktinformasjon

avdelinger telefon

Mottaksavdelingen/ KAD
Avdelingsleder Tanja Løw Riddersholm telefon 67 80 78 06.

Nødnummer 469 11 582 (skal kun brukes når fast telefon ikke er i funksjon) 

67 80 78 07/16
Dønski dagaktivitetssenter ligger i 1. etasje
Kontaktperson Lamya Hammoud
67 80 78 10

Dønski omsorgsbolig har 81 leiligheter.
Avdelingsleder er Tonje Lund telefon 67 80 78 04.

Nødnummer 902 63 972 (skal kun brukes når fast telefon ikke er i funksjon)

67 80 78 39

Avdelingsleder Gro Marit Ellstrøm har ansvar for kjøkken, kafeteria, renhold og vaskeri.

 67 80 78 17

Nyttige lenker

Åpningstider

Resepsjon med sentralbord mandag til fredag kl. 09 - 15.

Kafeteria kl. 10:30 –14:30

Telefon

67 80 78 00 / (nødnummer når vakttelefon og fasttelefon ikke er i funksjon, står under hver enkelt avdeling)

Besøksadresse

Dønskiveien 55, inngang B
1346 GJETTUM

Reise til Dønski bo- og behandlingssenter

  Reise fra Dønski bo- og behandlingssenter

  Følg oss på Facebook