Jule- og nyttårsfeiringen står for døren, og mange som bor på sykehjem og i omsorgsbolig vil få besøk, eller ønske å dra på besøk hjem til pårørende, familie og venner.

Bærum kommune bygger sine anbefalinger om besøk i og ut av kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner på anbefalinger og råd fra både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Å reise i jule- eller nyttårsselskap hjemme hos pårørende, familie eller venner øker risikoen for at beboer kan bli smittet, og for at beboer kan bringe med seg smitte tilbake til sykehjem og omsorgsbolig. Bærum kommune anbefaler derfor å være varsom med å ta beboere med hjem på besøk. Dersom beboer og pårørende likevel ønsker å gjennomføre besøket, fraråder Bærum kommune overnattingsbesøk.

Besøk utenfor kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner

Dersom det gjennomføres besøk i pårørendes, families eller venners hjem, er det viktig å beskytte beboeren mot smitte. Derfor er det noen forutsetninger som må sikres når en beboer på sykehjem eller omsorgsbolig skal på besøk denne julen.

 • Besøkene bør skje i tråd med gjeldende nasjonale og lokale smittevernråd.
 • Besøket planlegges i fellesskap med beboer, nærmeste pårørende og avdelingsleder.
  • Beboer eller pårørende kontakter avdelingsleder så raskt som mulig for å gi beskjed om at beboer er invitert i selskap.
  • Beboer, pårørende, avdelingsleder og sykehjemslegen vurderer i fellesskap om smitterisikoen er forenlig med beboerens helsesituasjon.
 • Antall til stede begrenses til et minimum, og til maks 10 personer.
 • Under besøket (inkl. transport til og fra), bør det holdes 2 meter avstand til beboeren.
  • I alle situasjoner hvor anbefalt avstand ikke kan opprettholdes under besøket (inkl. transport til og fra), bør pårørende og andre bruke munnbind.
 • Alle gjester må være friske, og ikke ha noen tegn på, eller sannsynlighet for at de kan være smittet av covid-19
  • Nasjonale myndigheter anbefaler at alle gjester, med unntak av barn under 12 år, tar en covid-19 test.
   • Testen bør tas innen 48 timer før besøket, og bør ikke være over 72 timer gammel.
   • Negativt prøvesvar for alle gjester bør foreligge før beboeren kommer på besøk.
 • vis en beboer har vært i en situasjon hvor rådene for risikogrupper nevnt over ikke er overholdt, slik at det er forhøyet risiko for smitte, vil det ved tilbakekomst til sykehjemmet eller omsorgsboligen
  • Følges ekstra godt med på beboers helsetilstand
  • Legges til rette for at beboer holder minst 2 meters avstand til andre.
  • I samråd med beboer og nærmeste pårørende anbefales primært frivillig karantene, sekundært at andre tiltak iverksettes for å sikre at beboer holder avstand til andre.
   • Beboeren kan ikke pålegges karantene, med mindre vedkommende er definert som nærkontakt av kommuneoverlegen.
  • I samråd med beboer og nærmeste pårørende vurderes å teste beboer for covid-19 på dag 3 og dag 7.

Besøk av pårørende i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner

For i størst mulig grad å sikre godt smittevern følger Bærum kommune nasjonale smittevernråd for besøk.

 • Besøkende må ringe, sende e-post eller på annen måte avtale at de kommer på besøk.
 • Besøkende må være friske. De kan ikke komme på besøk hvis de har vært på reise utenfor Norge de 10 siste dagene, har symptomer på luftveisinfeksjon eller feber, er isolert på grunn av bekreftet eller mistenkt smitte av covid-19, eller hvis de er i karantene.
 • Hver beboer på sykehjem kan ta imot maksimalt 2 besøkende samtidig.
 • Antall besøkende totalt må ikke være flere enn at anbefalt avstand (minst 2 meter) og andre smittevernråd kan følges. 
 • Beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende. Det er da viktig å følge generelle råd for håndhygiene, for å forebygge indirekte kontaktsmitte.
 • Hvis besøkende har med mat, bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas.
  • Besøkende kan ikke benytte kjøkken i institusjonen.
 • Det er ikke mulig å samles i fellesarealene av hensyn til de andre beboere.

 

Med hilsen

Arne Mæhlum

Tjenesteleder