Carpe Diem demenslandsby har offisiell åpning 21. september.

Carpe Diem demenslandsby

Hos oss i Carpe Diem demenslandsby fokuserer vi på mulighetene til våre beboere. Vår levende landsby skal oppleves som en forlengelse av livet hjemme, med et hjemlig preg. Hver av de 17 boenhetene er tilpasset personer med ulike livsstiler og preferanser. Dette skal gi beboerne en følelse/opplevelse av gjenkjennelse og trygghet.

Alle skal få leve liv sitt som før til tross for en demensdiagnose, og stimuleres til å være i aktivitet inne som ute, på et trygt, avgrenset område uten trafikk.

Inspirasjonen til dette er blant annet hentet fra Nederland, men her i Bærum er tilbudet tilpasset vår kultur, våre innbyggere og våre rammer.

Her kan du lese mer om hvordan vi fant frem til vår løsning.

Her er noen bilder av bygget og hagen: 

Carpe Diem eksteriør Carpe Diem uteområde Carpe Diem eksteriør 3 Carpe Diem uteplass

Beboernes sikkerhet først

Bærum kommune har overtatt driften av landsbyen. 

Ordinær drift kan av smittevernhensyn ikke gjennomføres som tidligere planlagt. Beboernes sikkerhet kommer først. De fremtidige beboerne og de besøkende på dagsenteret skal føle trygghet og beskyttes mot mulig smitte.

Da videre følger av koronapandemien er ukjente, ikke bare for Carpe Diem demenslandsby men for hele samfunnet, har vi ikke kunnet sette en dato for når demenslandsbyen tas i bruk.  

Fakta om demenslandsbyen

 • 158 langtidsplasser
 • 17 bokollektiv med plass til 8 personer, til sammen 136 plasser
 • 22 langtidsplasser i to grupper med plass til 11 personer i
  enerom med bad
 • 40 dagaktivitetsplasser fordelt over dag-/kveld- og helgeplasser
 • ligger på Dønski
 • kommunalt eid
 • bruttoareal ca. 18 000 m²

Her er noen bilder fra innsiden av landsbyen:

Carpe Diem interiør 5 Carpe Diem interiør 1 Carpe Diem interiør 2 Carpe Diem interiør 3 Carpe Diem interiør 4 Carpe Diem interiør 6 Carpe Diem interiør 7 Carpe Diem interiør 8 Carpe Diem interiør 9 Carpe Diem interiør 10 Carpe Diem interiør 11 Carpe Diem interiør 12 Carpe Diem interiør 13 Carpe Diem interiør 14

Frivillige og pårørende - en viktig ressurs

Her er omsorg for personer med demens «omtenkt» og tilpasset den enkelte beboer. Samtlige bidragsytere er med på å sammen skape en hverdag med gode opplevelser for beboerne. Dette gir beboerne stor frihet og gjennom dette opplever de trygghet og mestring, samtidig som de får et godt helsetilbud. Vi tror at vi best kan skape dette ved at beboere, besøkende, medarbeidere og frivillige jobber sammen. Da blir livet i landsbyen er godt for beboere, besøkende, medarbeidere og frivillige.

Pårørende og frivillige skal ha mulighet til å delta aktivt inn i bofelleskapene og benytte seg av de øvrige tilbudene i landsbyen: gå på kafé, handle og gå turer i landsbyen sammen med sin beboer. Carpe Diem skal være en levende landsby, der alle hjelper beboerne til å gripe hver dag.

Kompetanse

Vi har god fagkompetanse. Sykepleiere og vernepleiere vil jobbe i et ambulerende fagteam. Vi har en fast sykehjemslege, samt fysioterapeut, ergoterapeut, pleieassistenter og aktivitør. Vi har samarbeid med blant annet spesialisthelsetjenesten.

Alle ansatte skal la beboerne være med på arbeid og aktiviteter i landsbyen, som å vaske tøy og lage mat. Uansett yrkesgruppe jobber de ansatte sammen om dette.

Tilbud og aktiviteter

Hverdagsrutiner tilrettelegges så nære en normaldag i eget hjem som mulig. Alle aktiviteter skal gjøres med beboerne. De har friheten til å vandre, oppsøke andre områder og avdelinger, kommunisere med andre personer som man treffer i egen enhet. Beboerne kan besøke:  

 • stort uteområde
 • hage med soner for aktiviter og pauser
 • grønnsaks- og blomsterhager
 • torg
 • lav og bålpanne 
 • grendehus med kafé – som også er åpent for nabolaget
 • butikk
 • pub
 • klubber og aktivitetslokaler
 • helsetilbud som fysioterapi og treningslokaler
 • velværetilbud som frisør og massasje
 • gode arealer for sosiale og kulturelle møteplasser
 • lokaler til leie for familietreff, fester eller møter etter avtale

Aktiviteter

Beboerne vil kunne melde seg på ulike fritidsaktiviteter, både i og utenfor landsbyen.

Tildelingskriterier

Søker må ha en demensdiagnose og fylle kriteriene for langtidsopphold. Tildeling av plass skjer ut fra en vurdering og kartlegging av søkers adferd, funksjon og evne til å nyttiggjøre seg tilbudet i Carpe Diem.

Hvordan søke om plass på sykehjem i Bærum kommune?

Alle innbyggere som bor og oppholder seg i Bærum kommune kan søke om langtidsopphold i kommunen, jfr. helse- og omsorgstjenesteloven §3.1.

Søknaden blir behandlet i vedtaksmøtet på Tildelingskontoret. Når søknaden er behandlet mottar du et vedtaksbrev fra Bærum kommune.

I Bærum kommune er det ikke anledning til å søke plass på en bestemt institusjon.

Tildeling av plass skjer ut ifra en faglig vurdering og helhetsforståelse.

Her finner du lenke til søknadsskjema.

 

Besøksadresse

Dønskiveien 45
1346 Gjettum

Reise til Carpe Diem demenslandsby

  Reise fra Carpe Diem demenslandsby

  Følg oss på Facebook