Carpe Diem demenslandsby

Ideen om en landsby

Bærum kommune er i gang med å bygge et bofelleskap for personer med demens på Dønski.

Innenfor et trygt og avgrenset område, bygget som en hyggelig landsby, skal beboerne kunne fortsette å leve sine liv likest mulig det de er vant til fra tidligere. Her vil personer med demens bo i boliggrupper som er utformet nesten som normale hjem. Hjemlig stil, trivsel og hverdagsliv er viktig.

Området skal inneholde blant annet et torg, butikk, spisested, arealer for aktivitet og gode arealer for sosiale og kulturelle møteplasser. Beboerne vil ha tilgang til uteareal og skal kunne bevege seg fritt ute og inne i landsbyen.

Planen er at landsbyen står ferdig sommer 2020.

Inspirasjonen er blant annet hentet fra Nederland, men i Bærum skal tilbudet tilpasses vår kultur, våre innbyggere og våre rammer.

I denne filmen tas du inn i livet i landsbyen.

Livet i landsbyen

Livet i landsbyen skal være godt for beboere, besøkende, medarbeidere og frivillige. Her vil omsorg for personer med demens "omtenkes" og bli annerledes. Viktige målsettinger med arbeidet er at beboerne skal ha en god hverdag med stor frihet samtidig som de opplever trygghet og mestring.

Plasser og størrelse:

 • 158 bo- og behandlingsplasser for personer med demens
 • 136 plasser fordelt på 17 bokollektiv, med plass til 8 personer
 • 22 bo- og behandlingsplasser, i to grupper med plass til 11 personer
 • Inntil 40 dagaktivitetsplasser vil bli fordelt over dag-/kveld- og helgplasser
 • Brutto areal: ca. 17 000 m2 

Møteplasser og sosiale tilbud

Sentralt i arbeidet er at et hverdagsliv blir ført videre når en beboer flytter til landsbyen. Derfor vil møteplasser og sosiale tilbud være viktige. Her nevnes noen:

 • Hage og uterom
 • Grendehus og kafé
 • Butikk
 • Klubber og aktivitetslokaler
 • Helsetilbud som fysioterapi og treningslokaler
 • Velværetilbud som frisør

Byggingen av Carpe diem demenslandby begynte høsten 2018 og er planlagt å stå ferdig i juni 2020. Her kan du lese mer om eiendomsprosjektet. 

Utvikle tjenester til sårbare grupper ved tjenestedesign og samskaping

En sentral oppgave er å legge til rette for selve «livet i landsbyen».
For å utvikle «Livet i landsbyen» tar vi i bruk nye metoder fra tjenestedesign og samskaping for å utvikle tjenester til sårbare grupper.

Tjenestedesign legger vekt på å forstå menneskers faktiske behov, og bruker dette som utgangspunkt for å skape helt nye tjenester og forbedre eksisterende tjenester.

Kort om forskningsprosjektet

Forskningsprosjektet startet i juni 2018 og er beregnet å være avsluttet i juni 2022.
Prosjektet har fra juni 2018 inngått i samarbeid med Høgskolen i Innlandet om forskningsprosjektet «Demenslandsby som samskaping». Det forskes på om tjenestedesign og samskaping er en nyttig metode for utvikling av tjenester til sårbare grupper. Prosjektet strekker seg fra juni 2018 – juni 2022.

Behov skal frem: Innsiktsfasen

I innsiktsfasen ønsket vi å få innsikt i personer med demens og de pårørende sine behov. Hensikten med innsiktsfasen er å bygge et solid fundament som viser behovene for de direkte berørte. Når andre aktører kom på banen har vi hele tiden relatere deres innspill opp mot brukernes behov.

Samtaler med målgruppene: faglige og etiske problemstillinger

Et viktig arbeid i denne fasen ble å avklare hvordan vi best kan få innsikt i personer med demens sine behov. Dette har reist mange faglige og etiske problemstillinger. Her vil det være et behov for å avklare hvem vi kan snakke med, hvordan samtalen skal gjennomføres, hvem skal gjennomføre intervjuene og hvordan skal innsiktene samles. Samtidig har vi bestrebet oss på ikke å gjøre dette for komplisert.

Vi involverte ulike ressurspersoner som har kjennskap til fagområdet. Pårørendeforeningen for personer med demens i Bærum er en viktig samarbeidspart. Det er også gjennomført gruppesamtale med yngre personer med demens på dagsenteret og med seniorer på Henie Onstad Seniorsenter, tjenestesafarier og besøk på tjenestesteder.

Innsiktene som ble fundamentet for arbeidet

Her er innsiktene som ble fundamentet for det videre arbeidet med «livet i landsbyen»:

 1. Et hyggelig hjem å bo i
 2. Viktig med fellesskap, men ikke for mange og med mulighet for ro
 3. Ønsker respekt, verdighet, være velstelt og å bestemme selv
 4. God mat i trygge og hyggelige omgivelser
 5. Aktive aktiviteter for kropp og sjel, hele året ute og inne, for hver især
 6. Behov for trygghet, særlig om natten
 7. Ønsker å være til nytte i hverdagen og ta vare på det gamle livet sitt mest mulig
Demenslandsbyen blir til ved samarbeid; idedugnad med ulike deltagere.

Løsnings- og testfaser

I oktober 2018 ble det gjennomført idéworkshop med 36 deltakere med politikere, pårørende, ansatte og frivillige (næringslivet var også invitert). Det kom frem 255 ideer. Ideene ble bearbeidet og sortert i fire innsatsområder, som igjen er blitt videreutviklet av fire ulike arbeidsgrupper. Arbeidsgruppene settes sammen av folk med ulike kompetanser, erfaringer og interesser fra ulike deler av kommunen.

For at dette arbeidet skal gå effektivt ble det brukt en metode som kalles SPRINT. Sprinten gjennomført over 5 dager i løpet av over tre uker i ukene 9, 10 og 11 i 2019.

Fire innsatsområder

 • Innsatsområde 1 – «Velkommen til oss», Overganger hjem/sykehjem– demenslandsby for både beboer og pårørende
 • Innsatsområde 2- «Uten mat og drikke duger vi ikke», Mat og matopplevelser
 • Innsatsområde 3 – De frivillige som stabil ressurs
 • Innsatsområde 4 – «Aktive aktiviteter for kropp og sjel, hele året ute og inne, for hver især.» Hvordan organisere aktivitetene slik at den enkelte får delta på det hun vil – hvis hun vil.

Veien videre – blir til mens vi tester

I fasene fremover vil vi arbeide videre med utvikling og tesing. Veien blir til mens vi jobber.

Besøksadresse

Dønskiveien 45
1346 Gjettum

Reise til Carpe Diem demenslandsby

  Reise fra Carpe Diem demenslandsby

  Bildegalleri

  Demenslandsby - Torget Demenslandsby butikk sett fra gaten Demenslandsby mann som handler Demenslandsby - bilde gaten Demenslansby - bilde atrium Demenslandsby - bilde gapahuk Demenslandsby - bilde perspektiv Demenslandsby området med beskrivende ord Demenslandsby - bilde situasjonsplan Dønski - inngang Demenslandsby en tur i det grønne Demenslandsby drivhus Demenslandsby bakhage Demenslandsby fire som spiller kort Demenslandsby tjenestedesign Workshop demenslandsbuen bilde 1 Workshop demenslandsbyen bilde 2 Workshop bilde demenslandsbyen 3