Besøksadresse

Dønskiveien 39-47
1346 Gjettum

Fakta om prosjektet

 • Tomt: 16 500 m2
 • Brutto areal: ca. 17 000 m2
 • Fotavtrykk: ca. 6 200 m2

Ideen om en landsby

Bærum kommune er i startfasen av å bygge et bofelleskap for personer med demens på Dønski.

Innenfor et trygt og avgrenset område, bygget som en hyggelig landsby, skal beboerne kunne fortsette å leve sine liv likest mulig det de er vant til fra tidligere. Her vil personer med demens bo i boliggrupper som er utformet nesten som normale hjem. Hjemlig stil, trivsel og hverdagsliv er viktig.

Området skal inneholde blant annet et torg, butikk, spisested, arealer for aktivitet og gode arealer for sosiale og kulturelle møteplasser. Beboerne vil ha tilgang til uteareal og skal kunne bevege seg fritt ute og inne i landsbyen.

Planen er at landsbyen står ferdig sommer 2020.

Nederland har allerede etablert en landsby for personer med demens. Bærum kommune henter inspirasjon blant annet derifra, men i vår kommune må tilbudet tilpasses vår kultur, våre innbyggere og våre rammer.

Livet i landsbyen

Livet i landsbyen skal være godt for beboere, besøkende, medarbeidere og frivillige. Her vil omsorg for personer med demens "omtenkes" og bli annerledes. Viktige målsettinger med arbeidet er at beboerne skal ha en god hverdag med stor frihet samtidig som de opplever trygghet og mestring.

Utviklingen av landsbyen er nå  inne i en viktig innsiktsfase. Brukere, pårørende og medarbeidere og andre interessenter inviteres til samtaler om hvordan et godt liv i landsbyen skal være og hvordan det kan bli mest mulig likt hverdagen de er vant til.  

Å finne frem til gode og smarte løsninger skal skje i tett samarbeid med beboere, pårørende, ansatte og en rekke andre samarbeidsparter i tiden som kommer.

Innsiktsfasen planlegges å være gjennomført sommer 2018. Selve driftsprosjektet, organisering, arbeidsformer, samarbeidsformer med andre aktører, valg av aktivitet for å nevne noe, planlegges ferdig våren 2020.

Nøkkelinformasjon

Carpe Diem demenslandsby vil bestå av 158 bo–og behandlingsplasser for personer med demens. Plassene vil være organisert og fordelt på følgende måte:

 • 136 plasser fordelt på 17 bokollektiv, med plass til 8 personer.
 • 22 bo- og behandlingsplasser, i to grupper med plass til 11 personer.
 • Inntil 40 dagaktivitetsplasser vil bli fordelt over dag-/kveld- og helgplasser.

Møteplasser og sosiale tilbud

Sentralt i arbeidet er at et hverdagsliv blir ført videre når en beboer flytter til landsbyen. Derfor vil møteplasser og sosiale tilbud være viktige. Her nevnes noen:

 • Hage og uterom
 • Grendehus og kafé
 • Butikk
 • Klubber og aktivitetslokaler
 • Helsetilbud som fysioterapi og treningslokaler
 • Velværetilbud som frisør

Fremdriftsplan for etableringen av Carpe Diem demenslandsby

Den foreløbige fremdriftsplanen for byggingen av landsbyen ser slik ut:

 • April 2018: Politisk sak foreligger for beslutning
 • April 2018: Kontrakt med entreprenør inngås
 • Mai 2018: Oppstart av byggearbeider
 • Juni 2020: Ferdigstillelse av bygget

Bildegalleri