Carpe Diem demenslandsby

Oppdatert 3. mars 2021:

Hele Carpe Diem nå er "friskemeldt"’ Det innebærer at avdelingene A4 og A5 ikke lenger er isolert og at beboerne her kan ta imot besøk med samme forutsetninger/regler som de øvrige beboerne.

Her kan du lese om regler for besøk på Carpe Diem under pandemien

Oppdatert 26. februar 2021:

Beboere og medarbeidere er nå testet for Covid-19. Alle er testet negativt. Det betyr at vi åpner opp for besøk til Demenslandsbyens avdelinger og Valler sine avdelinger på Carpe Diem. Her kan du lese om regler for besøk på Carpe Diem under pandemien

Avdelingen (CADE 3 /A4) som har hatt smittet medarbeider er fortsatt isolert og vil være det fremover. Det samme gjelder for bofelleskap A5 som ligger i samme bygg. Pårørende der vil få nærmere beskjed i løpet av dagen.

24. februar 2021: Det er oppdaget koronasmitte hos en medarbeider ved Carpe Diem demenslandsby. Beboere og medarbeidere som har vært i kontakt med den smittede er testet. I tillegg skal alle øvrige beboere og medarbeidere ved demenslandsbyen testes.

Den berørte avdelingen (CADE3) er stengt for besøk, unntatt helt nødvendige besøk til beboerne. Det skrives ikke inn eller ut beboere på denne avdelingen.

Spørsmål fra pårørende og medarbeidere kan rettes til avdelingsleder. Leverandører bes ta kontakt med resepsjonen.

Carpe Diem demenslandsby er et nytt sykehjemsbygg. Smittevernmessig er dette et av de mest fordelaktige byggene vi har i en pandemisituasjon. Husene er desentraliserte med komplette egne tekniske løsninger. Landsbyen er delt inn i flere mindre hus som hvert har bofelleskap på åtte personer. Disse defineres som egne kohorter, og er helt separate fra de andre bofelleskapene.

Velkommen til Carpe Diem demenslandsby

Torget A1-03 og A2-03 Valler A
KONTAKT TELEFON
Ansvarshavende A1-03  67 50 47 02
Ansvarshavende A2-03  67 50 47 06
Avdelingsleder A1-03 Ofelia Marnan  67 50 47 01/ 919 95 272
Avdelingsleder A2-03 Ofelia Marnan  67 50 47 01/ 919 95 272
Torget A1-02 og A2-02 (Valler C)
KONTAKT TELEFON
Ansvarshavende A1-02  67 50 47 15
Ansvarshavende A2-02  67 50 47 23
Avdelingsleder Janne R. Elvehaug A1-02  67 50 47 82/415 16 434
Avdelingsleder Marianne Øverås A2-02  67 50 47 85/ 470 75 860
Eplealléen A2-02 (Valler C) 
Eplealléen A3-01og A3-02 (Valler B)
KONTAKT TELEFON
Ansvarshavende A2-02  67 50 47 24
Ansvarshavende A3-01  67 50 47 25
Ansvarshavende A3-02  67 50 47 26
Avdelingsleder Aina Skjøthaug  

 

Paviljongstien A4 og A5
KONTAKT TELEFON
Ansvarshavende A4-01  ikke i drift per d.d.
Ansvarshavende A4-02  67 50 47 32
Ansvarshavende A5-01  67 50 47 33
Ansvarshavende A5-02  67 50 47 34
Avdelingsleder for A5-01 Janne R. Elvehaug 67 50 47 82/ 415 16 434
Avdelingsleder for A4-02 / A5-02 Kathrine Lundquist Gunby 67 50 47 80 
Gartneriveien B1 og B2
KONTAKT TELEFON
Ansvarshavende B1-01  67 50 47 42 / 476 95 579
Ansvarshavende B1-02  67 50 47 45 / 476 95 580 ikke i drift pr. d.d.
Ansvarshavende B2-01  67 50 47 47 / 476  95 586
Ansvarshavende B2-02  67 50 47 48 / 476 95 602
Avdelingsleder Ellen Gundersen 67 50 47 84 / 464 30 662
Valler Dagaktivitetssenter
KONTAKT TELEFON
Ansvarshavende C1-01 Valler dagaktivitetssenter 1 67 50 48 18
Ansvarshavende C1-02 Valler dagaktivitetssenter 2 67 50 48 19
Ansvarshavende C2-01 Valler dagaktivitetssenter 1 67 50 48 18
Ansvarshavende C2-02  ikke i drift per d.d.
Avdelingsleder Marianne Øverås 67 50 47 85/ 470 75 860
Livet i landsbyen
KONTAKT TELEFON
Leder for livet i landsbyen Anne Grete Normann 67 50 47 94/ 411 01 193
Aktivitør ikke ansatt per d.d.
Frisør 67 50 47 89
Fotpleier 67 50 47 88
MERSMAK- kafé og bistro 67 50 48 11
Dagligvarebutikk ikke i drift ennå
Utleie av lokaler: Grendehus / Gjestekjøkken / Kremmeren / Treningsrom 67 50 47 94/ 411 01 193
Ledelse og admimnistrasjon
KONTAKT TELEFON
RESEPSJON er tilgjengelig hele døgnet alle dager 67 50 47 00
Tjenesteleder Arne Mæhlum 67 50 47 78/ 924 55 255

Leder for fag og kvalitet Diana B. Nordstrønen

67 50 47 79/ 900 88 306

Leder for livet i landsbyen Anne Grete Normann

67 50 47 94/ 411 01 093

Avdelingsleder Janne R. Elvehaug (Torget: A2-01/ Paviljongstien: A5-01)

67 50 47 82/ 415 16 434

Avdelingsleder Kathrine Lundquist Gunby (Paviljongstien: A4-02/A5-02)

67 50 47 80 

Avdelingsleder Ellen Gundersen (Gartneriveien: B1-01/B1-02/B2-01/B2-02)

67 50 47 84/ 464 30 662

Avdelingsleder Aina Skjøthaug (Eplealléen: A2-02/ A3-01/ A3-02)

 

Avdelingsleder Marianne Øverås (Torget: A2-01/ Dagaktivitetssenter)

67 50 47 85/ 470 75 860 

Avdelingsleder Ofelia Marnan (Torget: A1-03/ A2-03)

67 50 47 01/ 919 95 272

Husøkonom

67 50 47 99

Merkantil

67 50 48 25

Kjøkkensjef

67 50 48 11

Hos oss i Carpe Diem demenslandsby fokuserer vi på mulighetene til våre beboere. Vår levende landsby skal oppleves som en forlengelse av livet hjemme, med et hjemlig preg. Hver av de 17 boenhetene er tilpasset personer med ulike livsstiler og preferanser. Dette skal gi beboerne en følelse/opplevelse av gjenkjennelse og trygghet.

Alle skal få leve liv sitt som før til tross for en demensdiagnose, og stimuleres til å være i aktivitet inne som ute, på et trygt, avgrenset område uten trafikk.

Inspirasjonen til dette er blant annet hentet fra Nederland, men her i Bærum er tilbudet tilpasset vår kultur, våre innbyggere og våre rammer.

Her kan du lese mer om hvordan vi fant frem til vår løsning.

Her er noen bilder av bygget og hagen: 

Carpe Diem eksteriør Carpe Diem uteområde Carpe Diem eksteriør 3 Carpe Diem uteplass

Se inne på  Carpe Diem 

De første 19 faste beboerne flyttet inn!

I dag ble det tatt det første skrittet mot ordinær drift på Carpe Diem demenslandsby.

Onsdag 13. januar flyttet 19 første faste beboerne på langtidsplasser inn.  

Når Lommedalen sykehjem flytter inn har pårørende allerede vært på rommene til beboerne og gitt de et personlige preget. De ansatte som følger beboerne fra Lommedalen har samarbeidet med ledelsen på Carpe Diem demenslandsby for å gjøre overgangen best mulig. De er også blitt kjent med pedagogikken landsbyen er tuftet på og hvilke muligheter de fysiske rammene fremmer.  Hele landsbyen er formet for at å stimulere mulighetene til den enkelte.

De til enhver tid gjeldene smittevernhensyn har alltid være styrende for driften av landsbyen.

Midlertidig bruk av Carpe Diem demenslandsby

Den pågående pandemien i Bærum kommune, skaper betydelige utfordringer for pleie- og omsorgstjenestene. Dette gir seg særlig utslag i behov for å øke kapasitet til å ta imot flere pasienter, tilrettelegge for små kohorter i egnede lokaler, samt sikre tilstrekkelig bemanning i tråd med nasjonale og lokale smittevernråd.

Carpe Diem har en periode bare blitt benyttet som korttidsinstitusjon. Målet har vært vi  fremtidig målgruppe gradvis flytter inn, når det lar seg gjennomføre.  Dette ble vedtatt av Hovedutvalget for Bistand og omsorg 10. november 2020. Innflyttingen begynte uke 47.

Ordinær drift ble utsatt av smittevernhensyn

Ordinær drift kan av smittevernhensyn ikke gjennomføres som tidligere planlagt. Beboernes sikkerhet kommer først. De fremtidige beboerne og de besøkende på dagsenteret skal føle trygghet og beskyttes mot mulig smitte.

Da videre følger av koronapandemien er ukjente, ikke bare for Carpe Diem demenslandsby men for hele samfunnet, har vi ikke kunnet sette en dato for når demenslandsbyen skal benyttes slik tidligere planlagt.  

Fakta om demenslandsbyen

 • 158 langtidsplasser
 • 17 bokollektiv med plass til 8 personer, til sammen 136 plasser
 • 22 langtidsplasser i to grupper med plass til 11 personer i
  enerom med bad
 • 40 dagaktivitetsplasser fordelt over dag-/kveld- og helgeplasser
 • ligger på Dønski
 • kommunalt eid
 • bruttoareal ca. 18 000 m²

Her er noen bilder fra innsiden av landsbyen:

Carpe Diem interiør 5 Carpe Diem interiør 1 Carpe Diem interiør 2 Carpe Diem interiør 3 Carpe Diem interiør 4 Carpe Diem interiør 6 Carpe Diem interiør 7 Carpe Diem interiør 8 Carpe Diem interiør 9 Carpe Diem interiør 10 Carpe Diem interiør 11 Carpe Diem interiør 12 Carpe Diem interiør 13 Carpe Diem interiør 14

Frivillige og pårørende - en viktig ressurs

Her er omsorg for personer med demens «omtenkt» og tilpasset den enkelte beboer. Samtlige bidragsytere er med på å sammen skape en hverdag med gode opplevelser for beboerne. Dette gir beboerne stor frihet og gjennom dette opplever de trygghet og mestring, samtidig som de får et godt helsetilbud. Vi tror at vi best kan skape dette ved at beboere, besøkende, medarbeidere og frivillige jobber sammen. Da blir livet i landsbyen er godt for beboere, besøkende, medarbeidere og frivillige.

Pårørende og frivillige skal ha mulighet til å delta aktivt inn i bofelleskapene og benytte seg av de øvrige tilbudene i landsbyen: gå på kafé, handle og gå turer i landsbyen sammen med sin beboer. Carpe Diem skal være en levende landsby, der alle hjelper beboerne til å gripe hver dag.

Kompetanse

Vi har god fagkompetanse. Sykepleiere og vernepleiere vil jobbe i et ambulerende fagteam. Vi har en fast sykehjemslege, samt fysioterapeut, ergoterapeut, pleieassistenter og aktivitør. Vi har samarbeid med blant annet spesialisthelsetjenesten.

Alle ansatte skal la beboerne være med på arbeid og aktiviteter i landsbyen, som å vaske tøy og lage mat. Uansett yrkesgruppe jobber de ansatte sammen om dette.

Tilbud og aktiviteter

Hverdagsrutiner tilrettelegges så nære en normaldag i eget hjem som mulig. Alle aktiviteter skal gjøres med beboerne. De har friheten til å vandre, oppsøke andre områder og avdelinger, kommunisere med andre personer som man treffer i egen enhet. Beboerne kan besøke:  

 • stort uteområde
 • hage med soner for aktiviteter og pauser
 • grønnsaks- og blomsterhager
 • torg
 • lav og bålpanne 
 • grendehus med kafé – som også er åpent for nabolaget
 • butikk
 • pub
 • klubber og aktivitetslokaler
 • helsetilbud som fysioterapi og treningslokaler
 • velværetilbud som frisør og massasje
 • gode arealer for sosiale og kulturelle møteplasser
 • lokaler til leie for familietreff, fester eller møter etter avtale

Aktiviteter

Beboerne vil kunne melde seg på ulike fritidsaktiviteter, både i og utenfor landsbyen.

Tildelingskriterier

Søker må ha en demensdiagnose og fylle kriteriene for langtidsopphold. Tildeling av plass skjer ut fra en vurdering og kartlegging av søkers adferd, funksjon og evne til å nyttiggjøre seg tilbudet i Carpe Diem.

Hvordan søke om plass på sykehjem i Bærum kommune?

Alle innbyggere som bor og oppholder seg i Bærum kommune kan søke om langtidsopphold i kommunen, jfr. helse- og omsorgstjenesteloven §3.1.

Søknaden blir behandlet i vedtaksmøtet på Tildelingskontoret. Når søknaden er behandlet mottar du et vedtaksbrev fra Bærum kommune.

I Bærum kommune er det ikke anledning til å søke plass på en bestemt institusjon.

Tildeling av plass skjer ut ifra en faglig vurdering og helhetsforståelse.

Her finner du lenke til søknadsskjema.

Telefon

67 50 47 00 ukedager / 67 50 47 63 kveld/natt/helg. Nødnummer 47790586

Besøksadresse

Dønskiveien 45
1346 Gjettum

Reise til Carpe Diem demenslandsby

  Reise fra Carpe Diem demenslandsby

  Følg oss på Facebook