Rehabiliteringssenter i Altea

Centro Asistencial Noruego (CAN) ligger i Altea, en spansk kystby med jevnt og godt middelhavsklima. Senteret ligger i nærheten av strandpromenaden, og har gangavstand til de fleste fasiliteter.

Tjenesteleder er Rune Helmersen.

Video 6 minutter

Video 1 minutt

CAN er et spansk aksjeselskap som er 100 % eid av Bærum kommune. CAN har 38 rehabiliteringsplasser. Senteret har norsk helsepersonell og tilsynslege. Senteret er lyst og trivelig med restaurant, varmtvannsbasseng og treningsrom. Det er fellesarealer ute og inne. Det finnes også PC-er og TV-stuer.

Senteret har fokus på rehabilitering og hverdagsmestring, samt aktivisering for å opprettholde god helse.

Nøkkelinformasjon

Generell beskrivelse av behov

Søker har behov for rehabilitering for å styrke sin funksjon gjennom aktivisering og hverdagsrehabilitering etter brudd eller akutt funksjonstap. Behov for rehabilitering må være her og nå, det er ikke anledning til å ønske reisetidspunkt.

Alle får enerom. Rommene er store og lyse og har bad og balkong. På hvert rom er det TV, kjøleskap og safe. Det er også gjesteseng som kan benyttes av pårørende. Pårørende ordner billett og reise selv og betaler en egenandel på 50 Euro pr døgn for kost og losji.

Et rehabiliteringsopphold i Altea innvilges etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 3.1. Oppholdene er på 6 uker. Reisegruppen består av 16 reisende med 3 ledsagere fra CAN sitt faste personale, en av disse er sykepleier. Reisekostnadene består av flybillett og obligatorisk forsikring og kommer på ca. kr 5000,-. I tillegg kommer egenbetaling for oppholdet, denne justeres årlig.

Transport

Oppmøte avreisedagen er på Oslo lufthavn på Gardermoen og søker må selv sørge for transport til og fra flyplassen. Reisegruppen møtes der av ledsagere/helsepersonell fra CAN som er tilgjengelige under hele reisen. Ved ankomst og avreise er det organisert transport til og fra CAN..

Søker må selv sørge for transport til og fra Oslo lufthavn Gardermoen.

Kriterier

  1. Søker må bo i kommunen.
  2. Søker må ha opptreningspotensiale, ha fått en endret hverdag på grunn av funksjonsfall, sykdom eller skade (jfr. aktuelle tester).
  3. Søker må være motivert for egeninnsats og deltakelse i trening og felles aktiviteter.
  4. Søker skal være medisinsk utredet og ha en medisinsk stabil helsetilstand ved tildeling av plass og ved avreise. Søker må ha erklæring fra lege hvor den helsemessige risiko og gevinst ved reise tur/retur og opphold ved CAN er vurdert og funnet tilrådelig. Tildelingskontorets skjema for legeerklæring skal benyttes. Legeerklæring skal ikke være eldre enn 3 måneder ved avreise. Ved vesentlig helserisiko skal som hovedregel søker ikke innvilges opphold, jfr forsikringsavtale. Egensøknad og legeerklæring må leveres samlet for at søknaden skal ansees komplett og registreres (se punkt 5 og 6).
  5. Søker skal ikke ha alkohol/rus-problemer, LAR-behandling, moderat eller alvorlig kognitiv svikt, demensdiagnose, aktiv alvorlig psykisk sykdom eller åpne sår.
  6. Søker må kunne sitte i flysete på reisen.

Egensøknad, som du finner her under Rehabiliterings opphold i Altea, og legeerklæring elektronisk/ papirform (pdf) sendes Tildelingskontoret, Bærum Kommune. Saksbehandler vil ta kontakt med søker når nødvendige opplysninger foreligger. Alle søknader behandles innen 4 uker. Vurderingssamtale der utfyllende informasjon gis, gjennomføres med alle søkere. Vedtak fattes etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 3.1.

Ved innvilget opphold får man tildelt første ledige reise.

Bærum kommune har en utvidet reiseforsikring gjennom KLP. Ordningen er obligatorisk for alle som får vedtak om opphold ved CAN. Forsikringen dekker alle nødvendige medisinske forsikringsforhold under reise og opphold

  • Følg oss på Facebooksiden vår her til høyre

Telefon

0034 966 88 1930

E-post

cano@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Carrer Consell 2
ES 03590 ALTEA, SPAIN

Nettside

 www.centroasistencialnoruego.com

Følg oss på Facebook