Tildelingskontoret

Konstituert avdelingsleder Gro Wensaas.

Alle som bor og midlertidig oppholder seg i Bærum kommune skal få nødvendig helsehjelp og pleie og omsorg.

Tildelingskontoret ivaretar rettssikkerheten til innbyggerne uavhengig av alder og bosted i kommunen.

Ønsker du samtale med en av våre saksbehandlere, ta kontakt for nærmere avtale, telefon 67 50 40 50 mandag-fredag kl. 9.00-11.00 og kl. 12.00-14.00.

Tildelingskontoret

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes per e-post. Bruk søknadsskjema.

Postadresse:

Bærum kommune 
Tildelingskontoret 
Postboks 700 
1304 SANDVIKA 

Tlf. 67 50 40 50
Telefontid ukedager kl. 9-11 og 12-14 

Besøksadresse:

Kommunegården 
Eyvind Lyches vei 10 
1338 SANDVIKA