Snarøya seniorsenter

Snarøya eldresenter. Bildet er fra Budstikka 08.03.14

Seniorsentrene tilbyr aktiviteter og tjenester for pensjonister og trygdede over 60 år. Sentrene ønsker å inspirere til aktivitet og engasjement. Vi vil medvirke til å skape gode sosiale nettverk, slike at den enkelte pensjonist kan bo hjemme lengst mulig.

Vi serverer mat fra eget kjøkken, og du vil finne et variert tilbud av kurs og grupper.

Nøkkelinformasjon

 • Senteret er brukerdrevet med økonomisk støtte fra Bærum kommune. Senteret eies av Snarøya sanitetsforening.

Tilbud

 • Kafé
 • Grupper
 • Foredrag og underholdning.
 • Sosialrådgivere
  Sosialrådgivere i seniorsentrene tilbyr sosialrådgivning, hjemmebesøk og vern for eldre. Ta kontakt med Ringhøyden seniorsenter tlf. 67 50 63 33
 • Utleie

Vern for eldre

Vern for eldre er et trygghetsskapende tilbud til kommunens eldre. Vern for eldre er i Bærum organisert under seniorsentrene. Tilbudet består i å hjelpe de som er utsatt for, eller står i fare for å bli utsatt for overgrep. Overgrep brukes som en samlebetegnelse for vold, trusler, trakassering, økonomisk utnyttelse og andre handlinger som krenker et menneske. Du kan drøfte din eller andres situasjon anonymt med oss.
Vi tar imot henvendelser fra eldre selv, fra familie, venner, og fra hjelpeapparatet.

Vi bistår også med å skaffe hjelp til den som er overgriper. 

Slik kommer du i kontakt med vern for eldre

E-post vern.for.eldre@baerum.kommune.no

Hos en av sosialrådgiverne:

Alle henvendelser behandles konfidensielt, og  sosialrådgiverne har taushetsplikt.

Åpningstider

Senteret 

 • Mandag, onsdag og torsdag kl. 9 - 15 

Kafé

Åpningstider: 

 • Mandag og torsdag kl. 11:30
 • Lunsjbord serveres siste torsdag i måneden kl. 11:30
 • Lunsj mandag - torsdag

Telefon

67 12 37 61

E-post

seniorsenter.snaroya@gmail.com

Besøksadresse

Snarøyveien 147
1367 SNARØYA

Reise til Snarøya seniorsenter

  Reise fra Snarøya seniorsenter