Snarøya seniorsenter

Snarøya eldresenter. Bildet er fra Budstikka 08.03.14

Seniorsentrene tilbyr aktiviteter og tjenester for pensjonister og trygdede over 60 år. Sentrene ønsker å inspirere til aktivitet og engasjement. Vi vil medvirke til å skape gode sosiale nettverk, slike at den enkelte pensjonist kan bo hjemme lengst mulig.

Vi serverer mat fra eget kjøkken, og du vil finne et variert tilbud av kurs og grupper.

Nøkkelinformasjon

 • Senteret er brukerdrevet med økonomisk støtte fra Bærum kommune. Senteret eies av Snarøya sanitetsforening.

Tilbud

 • Kafé
 • Grupper
 • Foredrag og underholdning.
 • Sosialrådgivere
  Sosialrådgivere i seniorsentrene tilbyr sosialrådgivning, hjemmebesøk og vern for eldre. Ta kontakt med Ringhøyden seniorsenter tlf. 67 50 63 33
 • Utleie

Brosjyre - Eldredagen 2021

Brosjyre - Eldredagen 2021

Snarøya seniorsenter program høsten 2021

Snarøyveien 147, 1367 Snarøya. Tlf. 67 12 37 61

E-post: seniorsenter.snaroya@gmail.com

Senteret er et privat seniorsenter og eies av Snarøya sanitetsforening Hans Øverlands vei 29, 1363 Høvik. Tlf. 915 56 039

 

Senterets åpningstider mandag, onsdag, torsdag
Kl. 09.00 - 15.00

 

Kafeteriaens åpningstid Mandag og torsdag
Kl.  1100 - 14.00

 

Sosialrådgivning   Kristine Moshagen
telefon 67 50 63 33
Arrangement Presentasjon av halvårsplanen
Dag, dato og tid Mandag 9. august kl. 12.30

 

Arrangement Sommerquiz
Dag, dato og tid Torsdag 19. august kl. 12.30

 

Arrangement Filmvisning: «Downton Abbey – the movie» 1t 55 min
Dag, dato og tid Mandag 20. september kl. 12.30

 

Arrangement Lunsjbord med utlodning. Kr 100,-
Dag, dato og tid Torsdag 30. september kl. 11.30

 

Arrangement Filmvisning: «Den største forbrytelsen» 2t 00 min
Dag, dato og tid Mandag 18. oktober kl. 12.30

 

Arrangement Lunsjbord med utlodning. Kr 100,-
Dag, dato og tid Torsdag 28. oktober kl. 11.30

 

Arrangement Rakfiskbord. Påmelding fra 21. oktober. Kr 350,-
Dag, dato og tid Torsdag 11. november kl. 14.00

 

Arrangement Lunsjbord. Kr 300,- Underholdning ved Philip Kruse og Reidar Myhre: «Musikalske herrer med utlagt sjarm». Påmelding fra 8. november
Dag, dato og tid Torsdag 25. november kl. 11.30

 

Arrangement Julemarked
Dag, dato og tid Mandag 29. november kl. 11.00 - 14.00

 

Arrangement Julebord. Besøk av barnehagens Luciatog. Musikalsk innslag ved Germaine Hexeberg og Morten Fagerli. Påmelding fra 18. november. Kr 400,-
Dag, dato og tid Torsdag 9. desember kl. 12.00

 

Arrangement Julequiz etterfulgt av Julegrøt. Påmelding fra 14. desember. Kr 100,-. Siste dag før ferien.
Dag, dato og tid Mandag 20. desember kl. 11.30

 

Gruppe Dametrim
Kl. Tirsdager kl. 10.30 – 12 og onsdager kl. 09.30 – 11: det trenes styrke, utholdenhet, balanse og koordinasjon til musikk i kirkestuen. Tirsdagsgruppen spiser lunsj på seniorsenteret etterpå

 

Gruppe Bridge
Kl. Tirsdager kl. 17.30 - 21.30 spiller vi bridge med fast makker hvor makkerparet selv velger system

 

Gruppe Kunstgruppe
Kl. Annenhver onsdag samles vi enten på seniorsenteret hvor vi prater uhøytidelig om forhold og hendelser som rører seg i kunstens verden, eller så reiser vi til gallerier, museer, konserter eller andre arrangementer for å dele kunst og kultur sammen.

 

Vern for eldre

Vern for eldre er et trygghetsskapende tilbud til kommunens eldre. Vern for eldre er i Bærum organisert under seniorsentrene. Tilbudet består i å hjelpe de som er utsatt for, eller står i fare for å bli utsatt for overgrep. Overgrep brukes som en samlebetegnelse for vold, trusler, trakassering, økonomisk utnyttelse og andre handlinger som krenker et menneske. Du kan drøfte din eller andres situasjon anonymt med oss.
Vi tar imot henvendelser fra eldre selv, fra familie, venner, og fra hjelpeapparatet.

Vi bistår også med å skaffe hjelp til den som er overgriper. 

Slik kommer du i kontakt med vern for eldre

E-post vern.for.eldre@baerum.kommune.no

Hos en av sosialrådgiverne:

Alle henvendelser behandles konfidensielt, og  sosialrådgiverne har taushetsplikt.

Åpningstider

senteret 

 • Mandag, onsdag og torsdag kl. 9 - 15 

Kafé

Åpningstider: 

 • Mandag og torsdag kl. 11:30
 • Lunsjbord serveres siste torsdag i måneden kl. 11:30
 • Lunsj mandag - torsdag

Telefon

67 12 37 61

E-post

seniorsenter.snaroya@gmail.com

Besøksadresse

Snarøyveien 147
1367 SNARØYA

Reise til Snarøya seniorsenter

  Reise fra Snarøya seniorsenter