Døgnbemannet telefon 950 29 695 – Gjelder kommunal bolig. For deg som er nabo og har bekymringsmeldinger eller for deg som bor i kommunal bolig og har behov for praktisk hjelp

Viktige telefonnummer

InstitusjonTelefon
Bærum distrikspsykiatriske senter, poliklinikk 67 81 43 50
Veiledningssenteret for pårørende  22 99 34 90
Rustelefonen, (landsdekkende)  085 88
Utekontakten 67 50 40 50
Natthjemmet Vestre Hauger 67 50 89 86
Helseavdeling rustjenesten 67 50 76 74
Etter klokken 16 
Legevakt, Bærum sykehus 116 117
Bjørnegård 67 56 44 40
Kirkens SOS  815 33 300
Natthjemmet Vestre Hauger 67 50 89 86