Tilbud til personer med rusproblemer

Kommunens tilbud til personer med rusproblemer, psykososiale utfordringer og psykiske plager knyttet til rus.

  • Ring rådgivingstjenesten, tidlig innsats på telefon 67 50 76 55.
  • Du kan også besøke oss i Brambanigården i Sandvika.

Når tar du kontakt med oss?

  • Bekymret for eget eller andres rusbruk
  • Spørsmål om rusproblematikk
  • Ønske om hjelp for å håndtere rusrelaterte problemer 

Hva bidrar vi med?

  • Samtaler med profesjonelle medarbeidere
  • Råd og veiledning
  • Informasjon om andre tjenester i kommunene som kan være aktuelle for deg og dine behov

Særskilte tilbud

  • Oppfølging av gravide rusmisbrukere

Rådgivning, rus og psykisk helse

Du finner oss i Sandvika sentrum i Brambanigården, Rådhustorget 5, 2. etasje. Rett overfor rådhuset. Vi holder åpent alle hverdager fra kl.08.00 -15.30. Vi har telefontid fra kl.08.00 – 16.00. Tjenesten er gratis, og du trenger ingen henvisning for å komme til oss.