Helsetilbud til rusavhengige

Helsetilbud til rusavhengige finner du i andre etasje i Brambanigården, Rådhustorget 5 i Sandvika. 

  • Ikke nødvendig med timebestilling
  • Åpent kl. 08.00-15.30

Vi tilbyr

  • Vaksinering
  • Sårstell
  • Samtale etter overdose
  • Smitteinformasjon
  • Innlevering og utlevering av brukerutstyr (sprøyter, kanyler etc.)
  • Hjelp til tannbehandling og utlevering av enkelte tannprodukter
  • Råd og veiledning ved helseproblemer

Våre sykepleiere yter bistand ved bekymringsmeldinger fra publikum, pårørende, samarbeidspartnere eller brukere.