Døgnbemannet telefon 950 29 695 – for oppfølging i kommunale boliger, praktiske problemer, bekymringsmeldinger m.m.

Trenger du noen å snakke med?

Vi tilbyr samtaler til deg med psykiske helseproblemer, rusutfordringer eller sosiale vanskeligheter.

Vi tilbyr også samtaler til pårørende som er bekymret.

  • Ring oss i tidlig innsats på telefon 67 50 76 55.
  • Du kan også besøke oss i Brambanigården, 2 etasje,  i Sandvika.

Utgangspunktet for oss er hva som er viktig for deg, og hvordan du kan nå dine egne mål.

  • Vi samarbeider og koordinerer med andre tjenester der det er aktuelt.
  • Vi sørger for kontakt med andre tjenester, hvis det er behov for det.
  • Vi blir med deg der det er behov og ønske om det.
  • Vi har god oversikt over andre tjenester og tiltak.