Hverdagsrehabilitering er en metode hvor aktuelle brukere med funksjonssvikt:

  • Får en tverrfaglig vurdering av ergoterapeut, fysioterapeut og sykepleier
  • Tilbys tidlig, tidsavgrenset, målrettet og intensiv innsats
  • Vil oppleve en dreining fra hjelp og bistand til trening av funksjoner i dagliglivets aktiviteter 

For å vite mer om hverdagsrehabilitering kan du ringe kommunens sentralbord 67504050 og be om tildelingskontoret