Hvis du oppdager noen som trenger hjelp kan du få hjelp her:

Fastlegen er en viktig støttespiller og bør alltid kontaktes!

Tilbud i regi av kommunen som ikke krever henvisning fra fastlege:

Barn og unge:

Psykisk helseteam for barn og unge (PHT) tilbyr samtaler for barn, unge under 18 år og deres foresatte.

Mer informasjon Psykisk helseteam

Fritid og Avlastning har gruppetilbud for barn og ungdom med ADHD. For mer informasjon 

Voksne over 18 år:

Rask psykisk helsehjelp er Bærum kommunes tilbud til deg som har lettere psykiske vansker.

Mer informasjon rask psykisk helse  

eller Tlf: 67 50 41 79

Korona- psykisk mestringstelefon

Betjent mellom kl. 09-15 mandag til fredag. Tlf: 67 50 94 94

Bærum helse og friskliv har en rekke kurs og tilbud innen livsstilsendring og psykisk helse- se nettside eller ring 97402798. 

Fritid og Avlastning har mange lavterskel gruppetilbud for voksne med utfordringer knyttet til psykisk helse. Vi har fokus på fysisk aktivitet og fine naturopplevelser i nærmiljø, sosialt samvær og kulturopplevelser. 

For mer informasjon se psykisk helse

For råd om fem grep for økt hverdagsglede

Tilbud i regi av organisasjoner i Bærum: