Hos Psykisk helseteam for flyktninger kan flyktninger få snakke med en psykolog eller en psykisk helseveileder. Tilbudet er gratis, og det er mulighet for tolk.

Psykisk helseteam for flyktninger er et samtaletilbud til flyktninger over 18 år. Hos oss kan du få snakke med en psykolog eller psykisk helseveileder. 

Psykisk helseteam for flyktninger holder til i Bjørnegård aktivitetshus, Slependveien 1. 

Psykisk helseteam for flyktninger

Psykisk helseteam for flyktninger

Tlf: 45 65 16 31/ 40 40 59 04