Bjørnegård aktivitetshus er et kommunalt lavterskeltilbud for den voksne befolkningen i Bærum kommune. Aktivitetshuset tilbyr forebyggende og rehabiliterende psykiske helsetjenester:

  • Hjelp, støtte og veiledning over telefonen 
  • Støttesamtale på huset
  • Aktivitetstilbud

Følg oss på Facebook eller ta kontakt i åpningstiden for å høre mer om de daglige tilbudene.

Aktivitetstilbud

På Bjørnegård tilbys forebyggende og rehabiliterende tjenester. Vi tilbyr et bredt aktivitetstilbud, kurs, hjelp og veiledning.

Tilbudet er åpent for alle som har behov for et aktivitetstilbud og ha sosialt treffsted på dagtid.

Det tilbys et aktivitetstilbudet med turgruppe, Yoga og fysisk trening, samt kreative kurs innen håndarbeid, maling, og matlaging ved Binna kafé.

Flere av kursene krever en påmelding, se aktivitetskalenderen.

Binna kafe har lunsjtilbud daglig og middagstilbud flere dager i uken.

Det er på Bjørnegård tilgang til PCer med internett til fri bruk.

Brukerråd

Bjørnegård brukerråd er et rådgivende organ for avdelingsleder i spørsmål som vedrører stedets innhold og utforming. Målet er å sikre at brukerne med sin kompetanse og erfaring bidrar til å videreutvikle og kvalitetssikre tilbudet.

Brukerrådsrepresentantene velges for to år av gangen på allmøte.

Åpningstider

Hverdager fra kl. 8 – 16.

Se aktivitetskalender

Telefon

67 80 70 80

Besøksadresse

Slependveien 1
1338 SANDVIKA

Kontaktinformasjon

Postadresse 
Bærum kommune
Bjørnegård
Postboks 700
1304 Sandvika

Reise til Bjørngård aktivitetshus

    Reise fra Bjørngård aktivitetshus