Bjørnegård aktivitetshus er et kommunalt lavterskeltilbud for den voksne befolkningen i Bærum kommune. Aktivitetshuset tilbyr forebyggende og rehabiliterende psykiske helsetjenester:

  • Hjelp, støtte og veiledning over telefonen 
  • Støttesamtale på huset
  • Aktivitetstilbud

Følg oss på Facebook eller ta kontakt i åpningstiden for å høre mer om de daglige tilbudene.

Kriseteamet

Kriseteamet yter bistand etter alvorlige hendelser for eksempel ulykker, trusselsituasjoner eller brå død. Etter en akutt alvorlig hendelse tilbyr senteret involverte, pårørende, vitner og hjelpere samtaler, råd og veiledning.

Hvordan få hjelp? Ring: 67 56 44 40

Aktivitetstilbud

Aktivitetstilbudet ved Bjørnegård aktivitetshus er lokalisert på Bjørnegård.

Tilbudet er for de som har behov for aktivitetstilbud på dagtid. Det legges til rette for sosialt samvær og et trygt og inkluderende miljø. Gruppene har fokus på kultur, kreativitet og fysisk aktivitet. 

Det tilbys lunsj og middag ved Binna kafé på Bjørnegård.

Her inviteres brukere til å delta i matlagning og praktiske oppgaver på huset. Det er tilgang til PCer med internett til fri bruk.

Brukerråd

Bjørnegård brukerråd er et rådgivende organ for avdelingsleder i spørsmål som vedrører stedets innhold og utforming. Målet er å sikre at brukerne med sin kompetanse og erfaring bidrar til å videreutvikle og kvalitetssikre tilbudet.

Brukerrådsrepresentantene velges for to år av gangen på allmøte.

Åpningstider

mandag til fredag kl. 8.00-18.00

Telefon

67 80 70 80

Besøksadresse

Slependveien 1
1338 SANDVIKA

Kontaktinformasjon

Postadresse 
Bærum kommune
Bjørnegård
Postboks 700
1304 Sandvika