Telefon

67 56 44 40

Besøksadresse

Slependveien 1
1338 SANDVIKA

Kontaktinformasjon

Stabekk Aktivitetshus
Gamle Drammensvei 33
1369 Stabekk

tlf. 67 52 99 70
aktivitetsteam tlf. 452 42 044

Postadresse
Bærum kommune
Bjørnegård
Postboks 700
1304 Sandvika

Bjørnegård aktivitetshus er et kommunalt lavterskeltilbud for den voksne befolkningen i Bærum kommune. Aktivitetshuset er døgnåpent og tilbyr forebyggende og rehabiliterende psykiske helsetjenester:

  • Hjelp over telefonen hele døgnet, alle dager
  • Støttesamtale på huset
  • Bo-opphold over en kort periode
  • Aktivitetstilbud

Henvisning er ikke nødvendig.

Kriseteamet

Kriseteamet yter bistand etter alvorlige hendelser for eksempel ulykker, trusselsituasjoner eller brå død. Etter en akutt alvorlig hendelse tilbyr senteret involverte, pårørende, vitner og hjelpere samtaler, råd og veiledning.

Hvordan få hjelp? Ring: 67 56 44 40

Trygghetsenheten

Noen ganger oppleves livet vanskelig. Trygghetsenheten kan bidra med veiledning, støtte og stabilisering. Her tilbys det samtaler innen kort tid, enten på telefon eller etter avtale på Bjørnegård. Oppfølgingssamtaler over tid tilbys ved behov, samtaletilbudet er gratis.
Ved behov for tettere oppfølging kan vi tilby bo-opphold for en kortere periode.

Hvordan få hjelp? Ring: 67 80 70 80

Aktivitetstilbud

Aktivitetstilbudet ved Bjørnegård aktivitetshus er lokalisert på Bjørnegård og Stabekk aktivitetshus.

Tilbudet er for de som har behov for aktivitetstilbud på dagtid. Det legges til rette for sosialt samvær og et trygt og inkluderende miljø. Gruppene har fokus på kultur, kreativitet og fysisk aktivitet. 

Det tilbys lunsj og middag ved Binna kafé på Bjørnegård og ved Stabekk aktivitetshus.

Her inviteres brukere til å delta i matlagning og praktiske oppgaver på huset. Det er tilgang til PCer med internett til fri bruk.

Brukerråd

Bjørnegård brukerråd er et rådgivende organ for avdelingsleder i spørsmål som vedrører stedets innhold og utforming. Målet er å sikre at brukerne med sin kompetanse og erfaring bidrar til å videreutvikle og kvalitetssikre tilbudet.

Brukerrådsrepresentantene velges for to år av gangen på allmøte.