Vergemål er et frivillig hjelpetiltak for personer som ikke kan ivareta interessene sine selve.

En verge ivaretar interessene til en person som har problemer med å styre økonomien sin, og/eller ta viktige beslutninger i mer personlige forhold.

Vergen skal gi råd, veiledning og bistand når beslutninger skal tas. Vergen skal ikke gjøre noe som vergehaver motsetter seg.

Som hovedregel er det Statsforvalteren som oppnevner verge. Et ønske om opprettelse av verge kan komme fra personen selv eller pårørende. Alle foreldre er verger for sine barn under 18 år.

En verge kan være en nærstående som er egnet og villig til å påta seg oppdraget. Statsforvalteren kan også oppnevne en av sine alminnelige eller faste verger.

Mer informasjon finner du på nettsiden til Statsforvalteren. 

Les mer på Vergemålsportalen.