Transport til og fra grunnskole

Retten til skole- og spesialtransport er regulert gjennom Opplæringsloven. Det er Akershus fylkeskommune som er ansvarlig for tjenesten. Ruters datterselskap Konsentra koordinerer, planlegger og formidler persontransport for skolebarn i Bærum som har krav på transport. 

Haug skole sørger for søknad om skoleskyss. Foresatte må sørge for legeerklæring om behovet. 

Transport Videregående skole

Transport til og fra skolen driftes av Konsentra (jfr. ovenfor). Transport fra skolen til Etter Skole- og Arbeidstid (ESA) og deretter hjem er Bærum kommunes ansvar. Driften av denne transport er satt ut til Oslo Taxi.

Transport til dagaktivitetstilbud og arbeid

De som har behov for annen transport enn vanlig kollektivtrafikk, kan søke hos Tildelingskontoret. Driften av transport mellom hjem og dagaktivitet/arbeid administreres av Tildelingskontoret, og driftes av Oslo Taxi.

Parkering

Parkeringstillatelse

TT-transport

TT-ordningen er for deg som er funksjonshemmet og som derfor ikke kan reise kollektivt. Som godkjent bruker gis du et tilskudd til transport. Tilskuddet gis i form av et TT-kort som brukes som betalingsmiddel i valgfri drosje. Barn under 10 år omfattes ikke av ordningen.

Les mer om ordningen og søk her.

Bilstønad

Hvis du ikke kan benytte offentlige transportmidler på grunn av en varig funksjonsnedsettelse kan du ha rett til bilstønad. 

Mer informasjon og søknadsskjema finner du på Nav sine nettsider.