Ergo- og fysioterapi for barn

Terapeutene gir tilbud i brukerens hjem, barnehage, skole, på helsestasjon og fritidsarena. Fysioterapi tilbys barn i førskolealder med sen eller avvikende bevegelsesutvikling eller funksjonshemming. Ergoterapi tilbys barn og unge som på grunn av nedsatt funksjonsevne har vansker med å leke og utføre andre aktiviteter, eller som står i fare for å få slike vansker.

Ergoterapi for voksne

Informasjon, råd, veiledning, trening av ferdigheter gjennom aktiviteter i dagliglivet, tilrettelegging av omgivelser og vurdering av tekniske hjelpemidler er våre tilnærmingsmåter for å bedre og vedlikeholde menneskers funksjonsevne. Ergoterapeutene jobber tett sammen med andre faggrupper for å oppnå best mulig resultat for den enkelte. 

  • Normaltid: kl 9.00-11.30 og kl 12.00-14.30
  • Fra 1 juli til 15 august: kl 9-11.30 og kl 12.00-13.30
  • Julaften og nyttårsaften: Stengt
  • Åpningstider i romjulen: Kl 9.30 – 11.30 og kl 12.00 – 14.00
  • Onsdag før skjærtorsdag: Kl 9.00 -11.00

Fysioterapi for voksne

Fysioterapeutene jobber for å bedre og vedlikeholde menneskers funksjonsevne gjennom ulike gruppeaktiviteter, behandlingsmetoder og trening på daglige aktiviteter. De bistår brukere i å nå sine personlige mål i en rehabiliteringsprosess. Brukerne er i aldersgruppen 18-100 år. Fysioterapeutene jobber tett sammen med andre faggrupper for å oppnå best mulig resultat for brukeren.

Ta kontakt på telefon 67 50 88 00 mellom kl .9–11.30 og kl. 12–14.

Tjenester fra Statped

Statped tilbyr spesialpedagogiske tjenester til gode for

  • barn, unge og voksne (individbaserte tjenester)
  • barnehager, skoler og fagpersoner (systembaserte tjenester)

PP-tjenesten søker på vegne av barnet eller foreldrene.