Verge

Vergemål er et frivillig hjelpetiltak for personer som ikke kan ivareta interessene sine selve. En verge ivaretar interessene til en person som har problemer med å styre økonomien sin, og/eller ta viktige beslutninger i mer personlige forhold.

Vergen skal gi råd, veiledning og bistand når beslutninger skal tas. Vergen skal ikke gjøre noe som vergehaver motsetter seg.

Som hovedregel er det Fylkesmannen som oppnevner verge. Et ønske om opprettelse av verge kan komme fra personen selv eller pårørende. Alle foreldre er verger for sine barn under 18 år.

En verge kan være en nærstående som er egnet og villig til å påta seg oppdraget. Fylkesmannen kan også oppnevne en av sine alminnelige eller faste verger.

Mer informasjon finner du på nettsiden til Fylkesmannen. 

Les mer på Vergemålsportalen.

Viktige temaer

Her finner du mer informasjon:

 • Bolig
  Avlastnings- og barneboliger, egen bolig
 • Økonomi
  Økonomiske støtteordninger for familier, barn og unge voksne
 • Avlastning
  Individuell avlastning, avlastning i institusjon, Brukerstyrt Personlig Assistanse, støttekontakt
 • Fritid
  Fritidstilbud, støttekontakt, ledsagerbevis
 • Transport
  Skole, Etter Skole- og Arbeidstid, parkering, TT-transport, bilstønad
 • Helse og hjelpemidler
  Ergo- og fysioterapi, tjenester fra Statped
 • Verge
  Hva er en verge?
 • Søke om tjenester (skjema)