Fritid og støttekontakter

Her kan du lese om:

Fritidstilbud

Hvert år har vi mange aktivitets- og turtilbud til funksjonshemmede. Vi tilbyr en god miks av idrett og fysiske aktiviteter, kulturopplevelser, sosiale arrangement og sammenkomster.

For påmelding eller spørsmål, ta kontakt med Kai Thoresen, kultur- og fritidskonsulent: tlf. 67 50 40 67.

Støttekontakt

Støttekontaktens oppgave er å motivere og tilrettelegge for sosialt samvær og meningsfull fritid. Eksempler kan være kafebesøk, kino, teater, museum, klubb, konserter og turer. En støttekontakt skal også jobbe for å bygge nettverk og skal kunne gi råd og veiledning i ulike sammenhenger.

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med:
Kirsten Hognestad Haugen, tjenesteleder, tlf. 67 50 43 85
Bente Irene Nystad, fagkonsulent, tlf. 67 50 41 95

Ledsagerbevis

Hvis du har behov for følge eller assistanse for å gå på kultur- og fritidsarrangementer, kan du søke om ledsagerbevis. Et ledsagerbevis gjør det mulig å ta med seg en ledsager uten ekstra kostnader på kultur- og fritidsarrangement og på transportmidler der ordningen aksepteres. Du betaler selv gjeldende priser.

Ledsagerbevis - søknad

Viktige temaer

Her finner du mer informasjon:

 • Bolig
  Avlastnings- og barneboliger, egen bolig
 • Økonomi
  Økonomiske støtteordninger for familier, barn og unge voksne
 • Avlastning
  Individuell avlastning, avlastning i institusjon, Brukerstyrt Personlig Assistanse, støttekontakt
 • Fritid
  Fritidstilbud, støttekontakt, ledsagerbevis
 • Transport
  Skole, Etter Skole- og Arbeidstid, parkering, TT-transport, bilstønad
 • Helse og hjelpemidler
  Ergo- og fysioterapi, tjenester fra Statped
 • Verge
  Hva er en verge?
 • Søke om tjenester (skjema)