Brobyggerprogrammet

Om Brobyggerprosjektet

 

Brobyggerprogrammet handler om å etablere helhetlige tjenester for mennesker med utviklingshemming.

Brobyggerprogrammets nettsider skal bidra til å gi oversikt over tilbud i gjennom livsløpet. Det er pårørende, brukere og medarbeidere som er målgruppe for sidene.

«Alle individer du kommer i kontakt med er flinke, men det er veien til personen som kan hjelpe som er vanskelig» -Pårørende

Her finner du informasjon om individuell plan, ansvarsgrupper m.m. 

Organisasjoner for utviklingshemmede og pårørende:

Norsk forbund for utviklingshemmede

Handicappede Barns Foreldreforening

Autismeforeningen

LUPE

Ups & Downs Bærum


Har du innspill til nettsidene til Brobyggerprogrammet? Send en e-post til: redaksjonen@baerum.kommune.no

Viktige temaer

Her finner du mer informasjon:

 • Bolig
  Avlastnings- og barneboliger, egen bolig
 • Økonomi
  Økonomiske støtteordninger for familier, barn og unge voksne
 • Avlastning
  Individuell avlastning, avlastning i institusjon, Brukerstyrt Personlig Assistanse, støttekontakt
 • Fritid
  Fritidstilbud, støttekontakt, ledsagerbevis
 • Transport
  Skole, Etter Skole- og Arbeidstid, parkering, TT-transport, bilstønad
 • Helse og hjelpemidler
  Ergo- og fysioterapi, tjenester fra Statped
 • Verge
  Hva er en verge?
 • Søke om tjenester (skjema)